​Foto: Rob Vanstone

2016: Gobigas – teknisk succé vid fel tidpunkt?

I nära samarbete med Chalmers kunde Göteborg Energi år 2014 inviga Gobigas – världens första storskaliga anläggning för produktion av biogas från skogsavfall. Uppmärksamheten kring Gobigas i svensk press har i huvudsak fokuserat på höga kostnader, nedskrivningar och politiska stormar. Men tekniskt sett är Gobigas en framgång som utomlands hyllas som en milstolpe inom bioenergiutvecklingen.

Välkommen till ett lunchseminarium om resan till en fungerande Gobigas-anläggning, framtidsutsikterna och Gobigas roll i ett europeiskt perspektiv. Seminariet hålls på engelska. Lunchmacka ingår!

Datum: 21 oktober 2016
Tid: 12:00–13:00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1, Göteborg

Program

The world's first large-scale plant for biofuel production from forest waste
Ingemar Gunnarsson, projektledare Forskning och Utveckling, Göteborg Energi
 
Aiming for a fossil-free future – coming steps
Henrik Thunman, professor i energiteknik, Chalmers

The role of Gobigas in European development
Kyriakos Maniatis, Principal Administrator Directorate General for Energy, European Commission
 
Moderator: Tomas Kåberger, professor Energi och Miljö, Chalmers

Registration

​Seminariet har varit.

For questions, contact energy@chalmers.se.

Publicerad: må 01 okt 2018.