Smart Building Complex


Hur kan ett byggnadsbestånd utvecklas för att uppfylla framtida energi- och klimatkrav, utan att det kostar skjortan? Med hela campusområdet som laboratorium ska chalmersforskare finna svaret.

Fastighetsbeståndet på Chalmers campus Johanneberg utgör ett ganska typiskt kontorsområde. Här finns en blandning av olika byggnader, de flesta byggda på 1960-talet – långt innan klimatfrågan blev aktuell. 

Verkligheten ser annorlunda ut idag. Omställningen till ett hållbart samhälle kräver att även befintliga byggnadsbestånd blir energieffektiva. För att undersöka hur det kan ske på ett smart och kostnadseffektivt sätt använder Chalmers ett av sina två campus som ett stort laboratorium inom forskningsprojektet Smart Building Complex.

Genom att arbeta med energibalansen för hela området ska mer energi kunna sparas än om man optimerade varje byggnad för sig. Till exempel kan överskottsvärmen som bildas när en byggnad kyls användas för att värma upp en annan byggnad. 

Första steget är att kartlägga energianvändningen i alla byggnader på campus och skapa en energimodell av området. Modellen ska sedan användas för att utvärdera hur olika tekniska lösningar och andra förändringar inverkar på områdets energianvändning. 

– Det handlar om att titta in i framtiden och göra intelligenta bedömningar av vad man behöver göra nu och framåt för att hållbarhetsanpassa campus allt eftersom man utvecklar det, förklarar Ulf Östermark, programledare för Energi på campus.

Tidsperspektiven är långa, 5 till 45 år. Byggnader är långlivade och tanken är att hållbarhetsanpassningen ska bli kostnadseffektiv. Tanken med projektet är att komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras och när för att uppfylla mål om energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Kan man passa på att höja energistandarden i en viss byggnad samtidigt som den ändå är tänkt att renoveras, eller behöver det göras tidigare? Projektet avser ta fram kunskap som kan tillämpas på byggnader såväl i Sverige som internationellt.

Modern teknik och it är möjliggörare i projektet. Mängder med billiga sensorer och mätare kommer att skicka information som hanteras med smarta och lärande system. Med mer detaljerad kunskap om byggnaderna och hur de används ökar möjligheterna att göra energikloka förändringar – att använda mindre energi och ändå få ut rätt, eller förbättrad, funktion av byggnaderna.


Kontaktpersoner: Zack Norwood och Holger Wallbaum

Sidansvarig Publicerad: on 14 mar 2018.