HSB Living Lab – framtidens hållbara boende

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. 

Här på Chalmers i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider.

HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park. Samverkanspartners är Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum. #HSBLivingLab


Vill du veta mer om Chalmers engagemang i HSB Living Lab, kontakta:
Jenny Forshufvud, partnerskapsledare för HSB Living Lab vid Chalmers Styrkeområde Energi.

Sidansvarig Publicerad: må 07 okt 2019.