Händelser: Energihttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 21 Sep 2020 12:32:10 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxVill du delta i den offentliga debatten?<p>Online</p><p>INBJUDAN TILL SEMINARIUM: Forskare har mycket kunskap att bidra med till samhället. En debattartikel i media kan vara en bra kanal för att belysa och ge perspektiv kring en fråga. Den 29 september välkomnar Chalmers styrkeområde Energi och IVL till ett seminarium om hur och varför forskare kan medverka i samhällsdebatten.</p><div><div><span style="font-size:14px"><b>Trycket är stort</b> på de stora tidningarnas debattsidor. Dagens Nyheter får varje dag in cirka 30 olika debattförslag, men de flesta faller på lågt nyhetsvärde eller otydlig argumentation. Men hur ska man göra för att bryta igenom bruset och bli publicerad på en debattsida?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Vad händer efter publicering, när ens kunskap blir allmängods? Hur hanterar man repliker och kommentarer? </span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">På seminariet medverkar både forskare och journalister som delar med sig av sina erfarenheter inom området.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /><b>Målgrupp: Forskare på Chalmers och IVL </b></span><span style="background-color:initial"><b>främst inom områdena transport, energi och samhällsbyggnad.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Föranmälan krävs senast den 22 september.</b></span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/aa76b5b8-7e5a-41b3-bd70-854f34d35d33"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​​</a><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div>prog</div></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 29 September kl. 13.00 – 15.00. </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Online via zoom</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Program:</b></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Välkomna och introduktion.</b> Moderator: Tomas Kåberger, affilierad professor i Industriell Energipolicy vid Chalmers och ledamot i Klimatpolitiska rådet <br /><br /></span></li> <li><b><span style="background-color:initial">Vad bör forskare</span><span style="background-color:initial"> tänka </span><span style="background-color:initial">på i mötet</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">med media</span><span style="background-color:initial">?</span></b><span style="background-color:initial"><b> </b><br /></span>Nils Öhman, DN:s debattredaktör, och Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.<br /><br /></li> <li><b>F</b><span style="background-color:initial"><b>orskares erfarenheter av media och som debattörer:</b><br /></span><span style="font-size:14px"><span></span>Anders Roth, ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet.<br />Fredrik Hedenus, senior forskare, avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers.<br />Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad, avdelningen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.<br /><br /></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span></span><b>Hur bidrar man till vetenskaplig kvalité i den offentliga debatten?</b><br />Ulrika Björkstén, redaktionschef, Vetenskapsradion.</span><br /><br /></li> <li><span style="background-color:initial"><b>Frågestund och paneldiskussion</b></span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px">Seminariet genomförs inom ramen för IVL:s och Chalmers strategiska samarbete. </span><br /><br /><span style="font-size:14px"><b>RELATERAT:</b></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.ivl.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IVL</a></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.dn.se/debatt/fragor-och-svar-om-dn-debatt/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Frågor och svar om DN Debatt</a><br /></span><a href="https://tt.se/tt-spraket/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />TT:språket</a></div> <div>​<br /></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Swedish-Webinar-on-Digitalization-and-AI-in-Industry.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Swedish-Webinar-on-Digitalization-and-AI-in-Industry.aspxSwedish Webinar on Digitalization and AI in Industry<p>online</p><p>​This seminar is organized by the Swedish Energy Agency as a part of the Swedish involvement in one of the technology collaboration programmes (TCP) affiliated to the International Energy Agency: Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS TCP). An international collaboration in the area digitalization and AI for energy efficiency and GHG mitigation in industry has recently started in the IETS TCP.</p>​<span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:initial">Digitalization and AI is one of the important areas for achieving deep decarbonization in industry. Due to the breadth of this area, a work has started within the IETS TCP to identify the part of it, which is most relevant for energy efficiency and GHG mitigation. In that work also specific tasks of highest importance to start a further international collaboration in have been identified. These are:</span><ul style="font-family:helvetica;font-size:16px"><li><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span><strong>Methods and Applications of Digital Twins</strong></span></span></li> <li><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span><strong>Lessons Learned and Created Values by Digitalization</strong></span></span></li> <li><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span><strong>Digitalization Implementation Roadmaps</strong></span></span></li></ul> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>In this collaboration, groups from a big number of countries will participate and it will be led by National Resources and Ecole Polytechnique, Montreal in Canada. The collaboration will be mainly in the form of networking between participating groups and sharing of experiences and results. Academia, institutes and industry will be involved in the collaboration.</span></span></p> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>In the webinar, the leaders from Canada will present work done so far and further plans, Swedish experts will present ongoing and planned projects in Sweden, and, finally, there will be a discussion about the different tasks and a possible Swedish participation.</span></span></p> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>Target groups for the webinar are representatives from industry, universities, institutes and regional and governmental authorities.</span></span></p> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>The aims of the seminar are to increase the knowledge in Sweden in this area, to create a network in Sweden and discuss the Swedish contribution in the international collaboration as well as to discuss need for further work.</span></span></p> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>If you are interested to participate, please send an email to <a href="mailto:thore.berntsson@chalmers.se" target="_blank" style="font-weight:normal">thore.berntsson@chalmers.se</a> or <a href="mailto:thore.berntsson@chalmers.se" target="_blank" style="font-weight:normal">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> by 9 October.</span></span></p> <p style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;padding:0px;font-family:helvetica;font-size:16px;line-height:24px"><span style="font-family:arial, &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, sans-serif"><span>There is no fee for the webinar. A full programme will be distributed shortly.</span></span></p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>