Händelser: Energihttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 06 Apr 2020 08:44:05 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vill-du-delta-i-den-offentliga-debatten.aspxFRAMSKJUTET: Vill du delta i den offentliga debatten?<p>Teknikparkens Konferenscenter, sal Poseidon.</p><p>OBS! NYTT DATUM PRESENTERAS I APRIL. INBJUDAN TILL SEMINARIUM: Forskare har mycket kunskap att bidra med till samhället. En debattartikel i media kan vara en bra kanal för att belysa och ge perspektiv kring en fråga. Måndag 20 april välkomnar Chalmers styrkeområde Energi och IVL till ett seminarium om hur och varför vi som forskare kan medverka i samhällsdebatten.</p><div><div><span style="font-size:14px"><b>Trycket är stort</b> på de stora tidningarnas debattsidor. Dagens Nyheter får varje dag in cirka 30 olika debattförslag, men de flesta faller på lågt nyhetsvärde eller otydlig argumentation. Men hur ska man göra för att bryta igenom bruset och bli publicerad på en debattsida?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Vad händer efter publicering, när ens kunskap blir allmängods? Hur hanterar man repliker och kommentarer? </span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">På seminariet medverkar både forskare och journalister som delar med sig av sina erfarenheter inom området.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /><b>Målgrupp: Forskare på Chalmers och IVL </b></span><span style="background-color:initial"><b>främst inom områdena transport och energi.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Föranmälan krävs senast den 16 april.</b></span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/aa76b5b8-7e5a-41b3-bd70-854f34d35d33"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​​</a><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><br /></div></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Tid:</b> 20 april kl. 13.00 – 15.00. </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Plats:</b> Teknikparkens Konferenscenter, Poseidon, Campus Johanneberg, Chalmers tekniska högskola. </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b><br /></b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Program:</b></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px"><b>Välkomna och introduktion.</b> Moderator: Tomas Kåberger, affilierad professor i Industriell Energipolicy vid Chalmers och ledamot i Klimatpolitiska rådet </span></li> <li><b>Jo<span style="background-color:initial">urnalist och redaktör: </span><span style="background-color:initial">Vad bör forskare</span><span style="background-color:initial"> tänka </span><span style="background-color:initial">på i mötet</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">med media</span><span style="background-color:initial">?</span></b><span style="background-color:initial"><b> </b><br /></span>Helén Palmqvist Novik, journalist, Sveriges radio P4, Göteborg, <br />John Carlsson, fd. debattredaktör för Opinion på Sveriges television</li> <li><b>F</b><span style="background-color:initial"><b>orskares erfarenheter av media och som debattörer:</b><br /></span>A<span style="background-color:initial">nders Roth, ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet<br /></span>Fr<span style="background-color:initial">ances Sprei, docent och forskare vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers</span></li> <li><span style="background-color:initial"><b>Paneldiskussion</b></span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px">Seminariet genomförs inom ramen för IVL:s och Chalmers strategiska samarbete. </span><br /><br /><span style="font-size:14px"><b>RELATERAT:</b></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.ivl.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IVL</a></span><br /><span style="font-size:14px"><a href="https://www.dn.se/debatt/fragor-och-svar-om-dn-debatt/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Frågor och svar om DN Debatt</a><br /></span><a href="https://tt.se/tt-spraket/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />TT:språket</a></div> <div>​<br /></div> ​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-Cost-effective-battery-electric-vehicles-and-their-charging-strategies.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-Cost-effective-battery-electric-vehicles-and-their-charging-strategies.aspxFRAMSKJUTET: Lunchseminarium - Kostnadseffektiva batteridrivna elekriska fordon och deras laddningsstrategier<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9C, Campus Johanneberg</p><p>​Ett föredrag med docent Anders Grauers.</p>​<br />Mer om detta lunchseminarium hittar du på <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/Lunch-seminar-Cost-effective-battery-electric-vehicles-and-their-charging-strategies.aspx">vår engelska sida​</a>.<br /><br />OBS! Detta seminarium har skjutits fram på obestämd tid på grund av den rådande situationen med Coronautbrott.https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>