Händelser: Energihttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 02 Mar 2021 22:22:39 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vastsverige-visar-vagen-för-effektiv-och-storskalig-CCS.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vastsverige-visar-vagen-f%C3%B6r-effektiv-och-storskalig-CCS.aspxVästsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS<p>Zoom</p><p>​CCS (Carbon Capture and Storage) ses som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. För industrin i Västsverige kan CCS vara en nyckel till fossiloberoende och på sikt negativa utsläpp. Men vad krävs av företagen, forskningen och politiken för att satsningarna ska bli verklighet?</p>​<br />Den 12 mars bjuder COWI och Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret in till ett webinarium där de presenterar pågående forsknings- och demonstrationsprojekt inom CCS, som kan leda till att Göteborg och Sverige blir först i världen med att skapa en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i industriell skala.<br /><br />På webinariet medverkar forskare från bland annat Chalmers, representanter från myndigheter, politik och industri.<br /><br /><div><b>Webinariet avslutas med en paneldiskussion där följande medverkar:</b></div> <div>Linda Werner, Preem och Hans Kreisel, Nordion Energi från projektet CinfraCap, samt Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet och Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson Centerpartiet, att diskutera hur de aktuella förutsättningarna och utmaningarna ser ut för storskalig CCS-infångning.</div> <div><br /><b>Föranmälan krävs, senast 10 mars. Webinariet sänds via plattformen zoom.</b><br /><br /></div> <div><a href="https://en-gb.invajo.com/event/cowiochklimatledandeprocessindustri/v%C3%A4stsverigevisarv%C3%A4genf%C3%B6reffektivochstorskaligccs/invite">Läs mer och anmäl dig här &gt;&gt;</a></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Hur-och-när-kan-vi-bygga-klimatneutralt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Hur-och-n%C3%A4r-kan-vi-bygga-klimatneutralt.aspxMistra Carbon Exit Week: Hur och när kan vi bygga klimatneutralt?<p>Online</p><p>På väg mot ett klimatneutralt byggande. På detta inledande frukostwebbinarie presenterar vi analyser av vad som krävs för att olika byggsystem ska kunna bli klimatneutrala. Vi sammanfattar de tekniska möjligheterna och diskuterar utmaningarna med att hinna implementera dem i tid.</p>​<span style="background-color:initial">D</span><span style="background-color:initial">eltagare: Ida Karlsson, doktorand, Chalmers, Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, Johan Rootzén, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet samt representanter från byggbransch och myndigheter.<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-hur-och-nar-kan-vi-bygga-klimatneutralt/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer info och anmälan på Mistra Carbon Exit​</a></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-går-det.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-g%C3%A5r-det.aspxMistra Carbon Exit Week: Att bygga infrastruktur koldioxidneutralt – går det?<p>Online</p><p>​Från produktion av basmaterial till färdig väg. Vi presenterar vår senaste forskning över åtgärder för att minska klimatpåverkan längs värdekedjorna för infrastruktur och dess koppling till energisystemet. På seminariet kommer vi att belysa både tekniska möjligheter och utmaningar.</p>​Deltagare: Lisa Göransson, forskarassistent, Chalmers. Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers m.fl. samt representanter från industri och myndigheter.<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-gar-det/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information och anmälan på Mistra Carbon Exit​</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxMistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp<p>Online</p><p>​Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen?</p>​Deltagare: Daniel Johansson, docent Chalmers, Frances Sprei, docent Chalmers, Ella Rebalski, doktorand Chalmers samt representanter från näringslivet och myndigheter.​<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp-fokus-pa-elektrifiering-sjalvkorande-bilar-och-delningstjanster/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan och mer information om webbinariet på Mistra Carbon Exit</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Emil-Fransson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Licentiatseminarium-Emil-Fransson.aspxEmil Fransson, Rymd-, geo- och miljövetenskap<p>Online</p><p>​Simulation and assessment of particle transport in Fusion Plasmas</p>Emil Fransson <span style="background-color:initial">presenterar sin licentiatavhandling: ”Simulation and assessment of particle transport in Fusion Plasmas”. Emil är doktorand på avdelningen </span><span style="background-color:initial">astronomi och plasmafysik, </span><span style="background-color:initial">på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.</span><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Huvudhandledare: Pär Strand, a</span><span style="background-color:initial">stronomi och p</span><span style="background-color:initial">lasmafysik. </span><br /></div> <div>Diskussionsledare: Dr. Emiliano Fable, Max-Planck Insittute for Plasma Physics, Garching, Germany</div> <div><br /></div> <div>Zoomlänk kommer att publiceras här. </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspx​Tandem Seminar – Materials for Solar Energy<p>Online</p><p>It’s time for this year&#39;s second Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 26 March 2021, at noon (12 am). Place: Online. In this webinar we will have two presentations dedicated to materials for solar energy conversion, specifically how we can manipulate the solar spectrum to make better use of it, will be covered.</p><div><div>The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: </div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69478470128">https://chalmers.zoom.us/j/69478470128</a></div> <div><b>Password: </b>302447</div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /><b>Program:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Noon, at 12:00. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-director Area of Advance Materials Science</span></li> <li>Developing solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation, Angelo Munguzzi, <span style="background-color:initial">Associate Professor - Università Degli Studi Milano Bicocca - Materials Science Department.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li>Toward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels, Maria Abrahamsson, <span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology</span><span style="background-color:initial">​.<br /><br /></span></li></ul></span></div> <div><span style="background-color:initial"> <div><strong><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/angelo_Mon.jpg" alt="Angelo Monguzzi" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Developing solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation.</strong></div> <div>The conversion of low-energy light into photons of higher energy based on sensitized triplet–triplet annihilation (sTTA) upconversion in bicomponent systems is emerging as the most promising wavelength-shifting methodology to recover sub-bandgap solar photons, because it operates efficiently at excitation powers as low as the solar irradiance. Excellent efficiencies have been obtained in liquid environments as well as in prototype upconversion enhanced solar cells, but the research is still focused on the realization of affordable solid states upconverters suitable to be implemented in current solar technologies. We show here that controlled confinement of the upconverting materials in nanostructured or nanosized materials can improve the material performance at low powers. The result presented will show demonstrate how this strategy can represent a crucial guideline for the future development of upconverting photonic devices operating at subsolar irradiances suitable for technological implementation.</div> <div><br /></div> <div>Angelo Monguzzi is Associate Professor in Condensed Matter Physics at Department of Materials Science of the University Milano-Bicocca. His research is focused on the development of advanced organic and hybrid functional nanomaterials for applications in molecular photonics, photon management and bio-imaging. The main line of his current research is the development of advanced materials for photon managing application aimed to enhance the performance of the current solar technologies.</div> <div><br /></div> <div><strong><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/A_Maria.jpg" alt="Maria Abrahamsson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Toward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels.</strong></div> <div>Singlet fission has emerged as a promising way to overcome the Shockley−Queisser limit in solar energy conversion applications, and a few studies have claimed proof-of-principle results. Singlet fission relies on precise geometric organization of chromophores, which can be hard to achieve in the desirable solid-state materials. Here, two different self-assembly approaches will be described and the insights we gained from detailed spectroscopic studies will be discussed. We demonstrate that both the environment and the nature of the semiconductor substrates can have large impact on the efficiency and that care must be taken when designing new materials. </div> <div><br /></div> <div>Maria Abrahamsson is Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology. She is also the director of the Materials Science Area of Advance Chalmers University of Technology. Her research interests are centered around light matter interactions and electron and energy transfer in molecules and materials that can be used for conversion of solar energy into fuels as well as electricity. She is also chair of the Gothenburg branch of the Swedish Chemical Society.</div></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ett-dygn-forskning-live.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ett-dygn-forskning-live.aspxEtt dygn livesänd forskning<p>Digitalt</p><p>​På HSB Living Lab bedrivs forskning varje dag, och varje natt. Under 24 timmar, med start den 15 april öppnas digitala dörrar till labbet. Då kan alla ni som är nyfikna och som vill dyka djupare i HSB Living Labs projekt, diskutera forskningens framsteg och hur projekten kan appliceras i vår vardag. Under hela dygnet bjuder vi på intressanta insikter från utvalda projekt, seminarier, paneldiskussioner och interaktiva visningar, i en digital sändning från labbet i Johanneberg.</p>​<img src="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/PublishingImages/HSBLIVINGLAB_24H_INBJUDAN.jpg" alt="Ett dygn av livesänd forskning" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px" /><br /><br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for batteries<p>​Online Zoom</p><p>​​It’s time for our third Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 27 April 2021, at noon (12 am). Place: Online.we will have two presentations dedicated to materials for batteries. Two hot topics will be covered, one on the use of digital twins for battery manufacturing and one on development and advanced modelling of battery electrolytes – from DFT to artificial intelligence.</p>​<span style="background-color:initial">The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: <br /></span><p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66540969416">https://chalmers.zoom.us/j/66540969416</a><span lang="EN-US"></span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><b>Password:</b> 018200</span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><br /></span></p> <div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Noon, at 12:00. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Maria Abrahamsson, Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li>Digital Twin of Battery Manufacturing, <span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">lejandro A.Franco, Professeur des Universités, Université de Picardie Jules Verne, </span><span style="background-color:initial">Junior Member of Institut Universitaire de France.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li><span style="background-color:initial">Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence, Patrik Johansson, Professor, Material Physic, Department of physics.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/alejandro.jpg" alt="Alejandro Franco" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Digital Twin of Battery Manufacturing</span></div> <div>The autonomy, life-time and safety of lithium-ion batteries (LIBs) strongly depends on the manufacturing process of their electrodes. This encompasses numerous steps and parameters influencing the final electrode properties: porosity, tortuosity, conductivity, etc. And finally affects the electrochemical behavior when the LIB is used in e.g. electric vehicles. The traditional approach to optimize the process is trial-and-error, which is both time consuming and costly. The ERC ARTISTIC project develops a digital twin of the LIB manufacturing process, couples machine learning to multi-scale physical modeling and high throughput experimental characterization. We can already predict with high accuracy the impact of manufacturing parameters on the electrode properties and final LIB behavior, promising to significantly accelerate the manufacturing optimization. <br /><br /></div> <div>Prof. Alejandro A. Franco at the Université de Picardie Jules Verne (Amiens, France) is Junior Member of the Institut Universitaire de France and leads the Theory Open Platform of the ALISTORE European Research Institute. He is an expert on multiscale modeling and AI/ML techniques applied to battery research, and most notably has an ongoing ERC project on this topic: <a href="https://www.erc-artistic.eu/">ARTISTIC. </a></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Patrik.jpg" alt="Patrik Johansson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence </span></div> <div>The impact of battery technology on society is tremendous and it is a feat of materials science. However, we still need more understanding to enable truly rational optimization, especially w.r.t. the electrolyte &amp; the electrolyte/electrode interfaces. By looking at various structure-dynamics relationships using a wide tool-box of modelling techniques and protocols, we can indeed reveal many profound details. Some examples targeted by DFT are the fundamentals of ligand-exchange and transport mechanisms, very important for more “exotic” systems, such as highly concentrated electrolytes, where many simplifications and the traditional know-how breaks down. At the other end we find artificial intelligence to be useful to evaluate the habits of researchers(!), but also for much more mundane things such as to classify electrolytes.<br /><br /></div> <div>Prof. Patrik Johansson at the Department of Physics at Chalmers has for &gt;25 years combined understanding of new materials at the molecular scale, often via ab initio/DFT computational methods and IR/Raman spectroscopy, with battery concept development and real battery performance. His special interest is different kinds of electrolytes stretching from liquids via gels and polymers to solids. He focuses on various next generation battery technologies: Na-ion, Li-S, Mg, Ca, Al, etc. Prof. Johansson was recently appointed vice-director of the Graphene Flagship and is also co-director of the ALISTORE European Research Institute. In 2015 his team won the Open Innovation Contest on Energy Storage arranged by BASF for his new ideas on Al-battery technology (prize sum 100,000€) and he recently started Compular AB together with two of his PhD students to market the CHAMPION software. </div> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"></span></p> <div><br /></div>