Händelser: Energihttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 21 Jan 2020 12:43:59 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Klimatpolitiska-vagvalsutredningen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Klimatpolitiska-vagvalsutredningen.aspxMinusutsläpp ett måste för klimatmålen – vad ska Sverige göra?<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date, 7 februari. Välkomna till lunchseminariet om den klimatpolitiska vägvalsutredningen.  ​Den klimatpolitiska vägvalsutredningen som handlar om minusutsläpp genom koldioxidlagring är klar. I januari 2020 ska den presenteras.  Regeringen har tidigare meddelat att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Konkret ska utredningen ge svar på hur vi får fram de minusutsläpp som behövs för att klara Sveriges klimatmål.​​</p><span style="background-color:initial;font-size:14px">I utredningen har totalt 34 experter medverkat. Tre är från Chalmers, samtliga medverkar på lunchseminariet den 7 februari.</span><div><span style="background-color:initial;font-size:14px"></span><span style="background-color:initial">I verktygslådan för klimatmålen ligger tre möjliga åtgärder: </span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">att öka inbindningen av växthusgaser i skog och mark. </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">att fånga in och lagra biogena utsläpp av koldioxid, från bland annat biobränsleförbränning. </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">att investera i utsläppsminskande åtgärder i utlandet</span></li></ul> <span style="background-color:initial"></span><div><span style="font-size:14px"><b>Tid och plats:</b> 7 februari, kl 11.45-14:00, </span></div> <div><span style="font-size:14px">Poseidon, Teknikparkens konferenscentrum,</span></div> <div><span style="font-size:14px">Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Program:</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>11:45 </b>lunchwraps serveras.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>12:00</b></span><span style="background-color:initial"><b style="font-size:14px">–14:00:</b><br /><ul><li style="font-size:14px"><span style="background-color:initial"><b>Välkomna</b>, moderator Maria Grahn, ledare Chalmers styrkeområde Energi.</span></li> <li><span style="font-size:14px"><b>Klimatpolitiska vägvalsutredningen</b></span><b style="font-size:14px">, </b><span style="background-color:initial"><span style="font-size:14px">Åsa-Britt Karlsson, <span></span>särskild utredare samt Generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI).</span></span></li> <li style="font-size:14px"><b>Minus en miljon ton koldioxid per år med energisystemet i Stockholm, </b>Kåre Gustafsson, <span style="background-color:initial">Strategisk forskning&amp;utveckling, Stockholm exergi/KTH.</span></li> <li style="font-size:14px"><b>Mer kolsänkor i skog och mark, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/chrced">Christel Cederberg</a><b>,</b> biträdande professor, </span><span style="background-color:initial">Chalmers. </span></li> <li style="font-size:14px"><b>Bio-CCS - En möjlighet att minska Sveriges klimatpåverkan radikalt till rimlig kostnad?, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/anly">Anders Lyngfelt</a>, professor, </span><span style="background-color:initial">Chalmers. </span></li> <li style="font-size:14px"><b>Negativa CO2 utsläpp och globala klimatmål, </b><span style="background-color:initial"><a href="https://research.chalmers.se/person/danjoh">Daniel Johansson​</a>, docent</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">Chalmers.</span></li> <li style="font-size:14px">Bensträckare i föreläsningssalen.</li> <li style="font-size:14px">Moderatorledd diskussion.</li> <li style="font-size:14px"><b style="background-color:initial">13:45 </b><span style="background-color:initial">kaffe, kaka och mingel.</span></li></ul></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Lunchseminariet är gratis, men då antalet platser är begränsade krävs <b>föranmälan, senast 3 februari.</b></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/89244e9e-4237-43b5-883d-3a28bf8c03cd"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här &gt;&gt;</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>RELATERAT: </b></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-tillsatter-utredning-om-negativa-utslapp-av-vaxthusgaser/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Regeringen tillsätter utredning om negativa utsläpp av växthusgaser</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kommittédirektiv från Miljödepartementet</a></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/dir.-201870/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser​</a></span></div> <div><br /></div></div> ​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Samarbete-kring-klimatgasutslapp-i-industrin.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Samarbete-kring-klimatgasutslapp-i-industrin.aspxInternationellt samarbete kring klimatgasutsläpp i industrin<p>Stockholm. plats meddelas inom kort</p><p>​Save the date: 20 februari i Stockholm. I oktober 2019 anordnade en internationell expertworkshop inom Deep Decarbonization in Industry med inbjudna deltagare. Där gavs och diskuterades en bred överblick avseende färdplaner, teknik, system, cirkulär ekonomi, risker, styrmedel och behov av internationellt samarbete. På seminariet den 20 februari presenteras och diskuteras resultaten från workshopen ur ett svenskt perspektiv.</p><div><br /></div> <div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA, IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).<br /><br /><span style="font-size:14px">Seminariet vänder sig till företrädare från industrin, universitet, institut, konsulter och myndigheter.</span><br /><br /><b>Bakgrund </b>till seminariet är behovet av utveckling och ökat samarbete nationellt och internationellt för att Sverige skall klara sitt åtagande om klimatgasneutralitet 2045. Det krävs omfattande förändringar inom industrin med åtgärder inom samtliga områden som diskuterades på den internationella workshopen. Detta kommer att presenteras och diskuteras under seminariet.<br /></div> <div><br /></div> <div><span style="font-size:14px"></span><span></span><div><span style="font-size:14px"><b>Syftena med seminariet är:</b></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px">att öka kunskapen i Sverige</span></li> <li><span style="font-size:14px">att identifiera viktiga områden ur svensk synpunkt för ökat nationellt och internationellt samarbete</span></li> <li><span style="font-size:14px">att diskutera behovet av och formerna för svenskt deltagande i internationellt samarbete</span></li> <li><span style="font-size:14px">att utveckla det svenska nätverket kring sådant samarbete.</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Mer information och anmälan:</b><br /><a href="mailto:thore.berntsson@cit.chalmers.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller <a href="mailto:thore.berntsson@chalmers.se">thore.berntsson@chalmers.se</a> senast 11 februari. <br />Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program skickas ut inom kort.</span></div> <div><span style="font-size:14px">Välkommen!</span></div> <div><span style="font-size:14px">Thore Berntsson , Ordförande i IEA,IETS</span></div></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Hållbar-industri,-innovationer-och-infrastruktur---Lärarfortbildning-om-globala-målen-för-hållbar-utveckling.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/H%C3%A5llbar-industri,-innovationer-och-infrastruktur---L%C3%A4rarfortbildning-om-globala-m%C3%A5len-f%C3%B6r-h%C3%A5llbar-utveckling.aspxHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling<p>Universeum, meeting point, Göteborg</p><p>​Välkommen till en lärarfortbildning om hållbar industri, innovationer och infrastruktur! Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och deltag i kreativa workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.</p>​<br /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Nu är det dags för det nionde målet - hållbar industri, innovationer och infrastruktur - i fortbildningarna om de globala målen för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.</span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 9 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips då alla medverkande får en kortlek om de globala målen att använda i sin undervisning.</span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin &quot;Bästa partnerskap&quot;.</span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Vid vårterminens första tillfälle handlar det om mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.</span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><b style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Föreläsare:<br /><br />Hans Hellsmark, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers</b><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px"></span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Hans är docent på Chalmers och koordinator för CIIST- Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. Han forskar om forsknings- och innovationspolitik för transformativ förändring, till exempel vad gäller vägval i energiomställningen och förnybara transportbränslen. Hans är särskilt intresserad av samspelet mellan politik, industri och forskning för att skapa och underlätta omställningar för en hållbar utveckling.</span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><b style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Anmälan</b><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px"></span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><a href="https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/seminarier/goteborg-2019-02-27/" style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-weight:400">Anmälan på Den Globala Skolans webb</a><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px"></span><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><br style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px" /><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/globala-malen/lararfortbildning-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal" style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-weight:400">Se tidigare och kommande lärarfortbildningar här</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Olsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Disputation-Joakim-Olsson.aspxJoakim Olsson, Industriell Bioteknik<p></p><p>​“Evaluating Swedish seaweeds for biorefinery – Species to use and ways to improve composition”</p>​Fakultetsopponent: Senior researcher, PhD Anette Bruhn, Aarhus University, Denmark<br /><br />Handledare: Docent Eva Albers, Chalmers<br />Examinator: Prof. Lisbeth Olsson, Chalmershttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Byggnadens-roll-i-energisystemet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Byggnadens-roll-i-energisystemet.aspxByggnadens roll i energisystemet<p>Teknikparkens konferenscentrum, Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg</p><p>SAVE THE DATE: Den 12 mars välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till lunchseminariet om Byggnadens roll i energisystemet. Idag står energisystemet inför en rejäl omställning med en ökad andel förnyelsebar energi och förändrade förbrukningsmönster.</p>​<span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Byggbranschen har gjort ett stort arbete att minska energianvändningen för uppvärmning och kylning. Den stora utmaningen nu är att minska behovet av effekt och möta det varierade utbudet. </span></span><span></span><div><span style="font-size:14px">Redan idag finns exempel på byggnader som har sin största kostnad baserad på maximalt effektuttag från fjärrvärme och fjärrkyla. Med decentraliserad lagring av värmeenergi och smart styrning finns nya möjligheter att minska effektbehovet och större möjlighet att nyttja förnyelsebar energi. <br />Men hur fungerar det ihop med storskaliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>På lunchseminariet </b>kommer vi att diskutera effektreduktion och decentraliserad värmelagring ur fastighetsägarens perspektiv tillsammans med energileverantörens perspektiv. </span></div> <div><span style="font-size:14px">Kan vi använda decentraliserad värmelagring vid eller i byggnader på ett smartare sätt i framtiden för att minska effektbehovet?  </span><span style="background-color:initial">Har vi en samsyn om vad som behöver göras, och hur kan det gå till?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Tid och plats:</b> 12 mars, kl 11.45-14:00, </span></div> <div><span style="font-size:14px">Poseidon, Teknikparkens konferenscentrum,</span></div> <div><span style="font-size:14px">Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Programmet och talarna kommer att annonseras i mitten av februari.</span></div> <div><span style="font-size:14px">11:45 lunchwraps serveras.</span></div> <div><span style="font-size:14px">12:00–14:00: TBA</span></div>