Händelser: Styrkeomradehttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 20 Jun 2019 11:20:02 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Almedalen-skogens-roll-for-klimatarbetet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Almedalen-skogens-roll-for-klimatarbetet.aspxVarför råder det inte samsyn om skogens roll för klimatarbetet<p>Strandvägen, H551, Visby</p><p>​Skogen är viktig i strävan efter klimatneutralitet. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och det kan bli konkurrens om skogsresurserna. Vad bör prioriteras? Vilka användning ger bäst klimatnytta? Bör skogen stå kvar, som kolsänka? Den 3 juli kl 8.00-8.45 diskuteras dessa frågor på ett seminarium i Almedalen. Om du inte är på plats kan du följa seminariet här: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/​</p><span style="background-color:initial">Parisavtalet har fastställt ambitiösa klimatmål som innebär att vi fort behöver fasa ut användningen av fossilbränslen. Vi behöver sannolikt också åstadkomma ”negativa utsläpp”, alltså fånga in och lagra koldioxid utanför atmosfären. Skogen kan ersätta fossilbränslen, cement och andra produkter som orsakar växthusgasutsläpp. Dessutom kan skogen lagra kolatomer utanför atmosfären på både lång och kort sikt. Kolatomerna återgår tidigare till atmosfären om biomassa används för att producera biobränslen jämfört med om vi bygger trähus. Skogen och skogsindustrin kan alltså bidra i klimatarbetet på olika sätt. Vilka strategier som är de bästa är inte uppenbart. Seminariets mål är att reda ut frågeställningar kring skogens roll i klimatarbetet. Deltagarna i panelen kommer att bidra med olika perspektiv för att klargöra vad forskningen kan ge säkra svar på, vad som är osäkert, och vad som snarare handlar om preferenser och samhälleliga val, än om att invänta svar ifrån fortsatt forskning.</span><div><br /></div> <div><b>Medverkande:</b></div> <div>Göran Berndes, professor, Chalmers</div> <div>Lena Ek, ordförande, Södra skogsägarna</div> <div>Anders Wijkman, ordförande, Rom-klubben, tidigare EU-parlamentariker (kd)</div> <div>Johan Stendahl, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU</div> <div>Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen</div> <div><div><div><span style="font-weight:700"><br />Moderator:</span></div> <div>Anders Ådahl</div></div> <div><br /></div> <div>Kontakt:<br /><a href="mailto:ann-christine.nordin@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Ann-Christine Nordin</a>, kommunikatör Chalmers styrkeområde Energi.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">På Almedalens programwebb hittar du mer info om seminariet:<br /><a href="http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57247%E2%80%8B"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Varför råder det inte samsyn om skogens roll för klimatarbetet?​</a></span></div> <p class="MsoPlainText"><br /></p> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Plats: </span>Västsvenska arenan, Strandvägen, mitt emot Almedalsparken​<br /></div> <div><span style="font-weight:700">Tid: </span>onsdag 3 juli kl 08.00-08.45</div> <div><span style="font-weight:700">Arrangör: </span>Chalmers</div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxTransportation in the Age of Digitalisation<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Välkomna till styrkeområde Transports initiativseminarium den 26 september 2019.</p>​Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för morgondagens hållbara, säkra och effektiva transporter. Men med stadigt ökande transportflöden och höga krav på miljö, säkerhet och kompetens finns även utmaningar. <br /><div>Vilka utmaningar står fordonsindustrin och samhället inför och vilka förväntningar och behov av transportlösningar kommer användarna att ha? Framtidens fordon förlitar sig alltmer på kommunikation och delade data – vilka risker bär det?</div> <div><br />På initiativseminariet ”Transportation in the Age of Digitalisation” presenteras frågorna ur flera olika perspektiv. Chalmers styrkeområde Transport bjuder in till en heldag den 26 september. Välkomna till spännande diskussioner om framtidens transportutmaningar!<br /><br /></div> <div>Programmet och mer information finns på <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/initiative-seminar-2019/Pages/default.aspx" target="_blank">seminariets webbsida &gt;</a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.trippus.net/Participants/Transportation">Länk till registreringen &gt;</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/lunch-seminar-Syngas-and-renewable-electricity.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/lunch-seminar-Syngas-and-renewable-electricity.aspxLunch seminar: Syngas and renewable electricity – the new green route for chemical production?<p>Chalmers teknikpark, lecture room Afrodite, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>​Save the date: 30 September. Welcome to a lunch seminar organized by Chalmers Energy Area of Advance. The seminar will present and discuss the possibilities and challenges and with help of industrial stakeholders looking at the role of syngas fermentation in a Swedish bio-economy.</p>​<span style="background-color:initial">Syngas is a mixture of mainly carbonmonoxide, carbondioxide and hydrogen  that is produced through the gasification of carbon-based waste products and industrial processes. Large quantities of syngas are released as a part of industrial off-gases, from e.g. steel mills. Microbial syngas fermentation has the great potential in providing sustainable production of chemicals and fuels from an entirely renewable energy system.</span><div><br /><div><span style="font-weight:700">Place:</span> Teknikparkens Konferenscenter, Lecture room Afrodite, Sven Hultins gata 9C, Chalmers Campus Johanneberg </div> <div><span style="font-weight:700">Date: </span> Monday 30 September</div> <div><span style="font-weight:700">Time: </span>12:00-14:00. An vegetarian lunch wrap and coffee/tea will be served. <br /><br /></div> <b>Program:<br /></b>Titles and speakers TBA soon<br />The one hour lecture will be followed by a discussion​​<br /><br /></div> <div><b>Please register by the latest 20 September.</b></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/ae9f1268-2027-4826-8eca-a1adc1921d5f%E2%80%8B%E2%80%8B"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />You can register now on this link </a><br /></div> <div><br /><div><div><i>Most welcome to join us for this lunch seminar,</i></div> <div><br /></div> <div><b>Maria Grahn, </b></div> <div><i>Director of Energy Area of Advance</i></div></div> <div><br /></div> <div></div></div> <div><br /></div> <div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> ​