Händelser: Styrkeomradehttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 17 Jan 2019 15:12:45 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/seminar-on-bioeconomy-cooperation-and-development.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/seminar-on-bioeconomy-cooperation-and-development.aspxChalmers seminar on bioeconomy cooperation and development<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>Chalmers is a leading university in the bioeconomy area regarding R&amp;D breadth and depth with many groups involved. Based on this, the Energy area of advance started a project to develop this area even further. The main aims have been twofold:Visibility regarding width and quality Organization for better cooperation and proactive work​ ​</p><div><b>Time: 12 am-2 pm, January 18, 2019. A light lunch will be included. <br />Venue: On Chalmers Johanneberg </b><b style="background-color:initial">Campus, Chalmers teknikpark, room Afrodite.<br />Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg.</b></div> <div><br /></div> <div></div> <div>In the project, all groups in this area, including energy, material, life science and transportation, have been considered. Most of the investigative work including interviews have been conducted by Hanna Tornevall, Chalmers Industriteknik.</div> <div>The work is now nearly finished and will be presented at the seminar.</div> <div><br /></div> <div><b>Seminar aims:</b></div> <div><ul><li>To present the project report to all working or interested in the bioeconomy area at Chalmers.<br /></li> <li>To discuss the results, conclusions and suggestions from the project.<br /></li> <li>T<span style="background-color:initial">o discuss further ideas for improving bioeconomy cooperation at Chalmers.</span></li></ul> <div><strong>Program</strong><br /><ul><li>Introduction and aims with the project,<span style="background-color:initial"> Thore Berntsson, Professor, Department of Space, Earth and Environment, Energy Technology. <br />Five short presentations: </span></li> <li><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Wallenberg Wood Science Center and Treesearch, Gunnar Westman, Professor; Chemistry and Chemical Engineering, Organic Chemistry​. </span><br /></li> <li>ECE Profile, Energy Area of Advance Martin Seemann, Associate Professor, Department of Space, Earth and Environment,  and Göran Berndes, Associate Professor, Department of Space, Earth and Environment.</li> <li>BioBUF, Lisbeth Olsson, Professor, Head of Division of Industrial Biotechnology.</li> <li>Blue Bioeconomy,  Jenny Vilg, Project manager - Food &amp; health, and Ingrid Undeland, Professor, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science .</li> <li>f3, the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Ingrid Nohlgren, director of f3, the Swedish knowledge centre for renewable fuels. </li> <li>Results and Conclusions from the project, Hanna Tornevall Discussion, CEO of our subsidiary company CIT Industriell Energi.</li></ul> <div>Discussion.</div></div></div> <div><br /></div> <div>The report will be distributed in good time before the seminar.</div> <div><br /></div> <div>If you are interested, please register to <a href="mailto:thore.berntsson@chalmers.se">thore.berntsson@chalmers.se</a> by January 14.</div> <div>Welcome!</div> <div>Thore Berntsson, project leader</div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Microwave-road-seminar-23Jan2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Microwave-road-seminar-23Jan2019.aspxMicrowave road seminarium om positionering<p>Provinn, Kvarnbergsgatan 2, Göteborg</p><p>​Välkommen till ett seminarium den 23 januari på temat positionering.</p><div>​ <br /></div> <div>PROGRAM<br />16.00–16.30 Registration and Coffee<br />16.30–16.45 Introduction of MWR<br />16.45–17.30 Jan Johansson, RISE, “GNSS”<br />17.30–17.45 Coffee break<br />17.45–18.00 Russ Whiton, Volvo Cars, MIMO Signals of Opportunity for Autonomous Drive<br />18.00–18.30 Fuxi Wen, Chalmers, Massive MIMO localization for 5G<br />18.30–21.00 Beverage, food and continuation with positioning discussions<br /><br /><br />Date: 23rd January 2019<br />Time: 16.00–21.00 pm<br />Where: Provinn, Kvarnbergsgatan 2<br />R.S.V.P: 18th January 2019<br />Registration: <a href="mailto:event@provinn.se">event@provinn.se</a><br />Parking: Nordstan or The Opera House<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Women-Academy.aspxWomen Academy – Why so Few and How to Change?<p>Chalmers teknikpark, office building, Sven Hultins Gata 9, Campus Johanneberg</p><p>S​ave the date: 27 February, at 12-14.00, 2019 for the upcoming lunch seminar on how to reach gender equality.Speakers: Pernilla Wittung Stafshede, Professor, Biology and Biological Engineering, Chalmers University of Technology and Anna Dubois, First Vice President at Chalmers University of Technology.</p><b>​Target group for the seminar: </b>Mainly t<span style="background-color:initial">eachers</span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"> and researchers at Chalmers.​​<br /></span><span style="background-color:initial"><br /><b>Place: </b>Teknikparkens conference Centre, Campus Johanneberg, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Gothenburg.​</span><div><br /></div> <div><b>Organizers: </b>Chalmers Areas of Advance Transport and Energy.<br /></div> <div><br /></div> <div>More info to come.</div> <div>Registration will open in the end of January.</div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-seminar-AI_4-5March2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Initiative-seminar-AI_4-5March2019.aspxInitiative seminar Advancing AI<p>Lindholmen Conference Centre, conference hall,</p><p>​Save the dates 4-5 March 2019 for the upcoming initiative seminar on AI.</p><div>Event webpage: <a href="/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/Pages/default.aspx">www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/</a><br /></div> <div><br /> Registration will open in January.</div> <div> <br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Barn,-liv-och-trafik-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Barn,-liv-och-trafik-2019.aspxBarn, liv och trafik 2019<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön.</p>​<span style="background-color:initial">Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar. Du får träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige och våra grannländer.</span><div><br /></div> <div>Möt talare från Trafikverket, kommuner, forskare och experter. Vi tar utgångspunkt i dagens trafiksäkerhetsläge för barn och unga och går vidare med en spännande utblick mot ett grannland, vi kikar på digitaliserings-och automatiseringsutvecklingen, framtidens resvanor och trender inom beteendepåverkan. Bland annat. Kom, och bli en av dem som förstår framtiden först! </div> <div><br /></div> <div><strong>ARRANGÖR</strong>: NTF Väst, <a href="https://www.saferresearch.com/">SAFER </a>och Göteborgs Stad.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://vast.ntf.se/det-har-gor-vi/barn-liv-och-trafik-2019/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Program och anmälan</a></div> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2019---Initiativseminarium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2019---Initiativseminarium.aspxEngineering Health 2019<p>Wallenbergsalen, lecture hall,</p><p>​Hur kommer framtidens hälso- och sjukvård att se ut? Hur tar vi vara på de oändliga möjligheterna med ny teknik? Vilka kompetenser kommer att behövas? Detta seminarium siktar på att inspirera till nya forskningssamarbeten och nya karriärvägar för framtidens vård.</p>​<span style="background-color:initial">Engineering Health är ett gemensamt evenemang av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, med syfte att föra medicin och teknik närmare varandra.</span><div><div><br /><span style="background-color:initial"></span><p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"><a href="https://www.sahlgrenska.se/forskning/engineeringhealth/">Mer information, program och anmälan här​</a></p></div></div>