Stiftelsens pris

Stiftelsens pris utdelas årligen till person inom Chalmerssfären för förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling.


En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de personers avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel.


Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006 och då till Olle Rutgersson.  Priset består av en personlig del och ett verksamhetsbidrag kopplat till prisets tema.Priskommittén

Priskommittén har utsetts på stiftelsestyrelsens uppdrag med representanter från högskolan, studentkåren, CING och Chalmersstiftelsen för att ta fram en pristagare.


 

Har du frågor kontakta:

Mattias Königsson, tel 031-772 26 05 

e-post: mattias.konigsson@chalmers.se

 

Sidansvarig Publicerad: on 27 feb 2019.