Om satsningarna

​Chalmersstiftelsens enligt stiftelsens stadgar:
"Att som en uppdragsgivare till bolaget finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers"
Ur Chalmersstiftelsens stadgar - Fastställt av Sveriges regering 1994
Satsningarnas syfte
Stiftelsens satsningar gentemot Chalmers tekniska högskola syftar till ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet i högskolans verksamhet. De skall inte ersatta ordinarie finansiering.
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden (katalysator). Satsningarna löper oftast över tre år och rör sig i storleksordningen om ca 5-10 mnkr per år.
 
Stiftelsen kan här spela en avgörande roll för högskolans möjligheter att agera snabbt inom väl valda områden.
 
Satsningarnas huvudområden
Två områden har med tiden utkristalliserats för att uppfylla stiftelsens stadgar:
  • Satsningar på excellens
  • Infrastrukturprojekt som berör hela eller stora delar av Chalmers:
 
 Exempel på pågående och avslutade satsningar:
 För mer information, se Chalmersstiftelsens årsredovisning.


Äldre nyhetsartiklar angående satsningarna
 
 
 
 
 
 
2004-12-14 Utvärdering av Stiftelsens satsningar
Jan S Nilssons rapport av stiftelsesatsningarna 2004
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.