Chalmersstiftelsens satsningar

Chalmersstiftelsen satsar mellan 100-150 mnkr om året på verksamheter inom Chalmers för ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet!
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden. 

De pågående stora satsningarna inom AI, utbildning och Jämställdhet kan ni läsa om ovan.​ 

 

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.