Stiftelsens satsningar

Chalmersstiftelsen satsar 91 miljoner kronor 2018 på verksamheter inom Chalmers för ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet!
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden. Årets satsningar inom AI och Jämställdhet kan ni läsa om ovan.​ 
Tidigare års satsningar:
 
Stiftelsens utdelningar, satsningar och ägartillskott 1994 - 2016 (mnkr)
 
Ägaråtaganden ​1 004
Förnyelsesatsningar 2 062
Samverkansuppgiften ​   351
Totalt     3 418
 
 
 
 

Publicerad: ti 05 nov 2013. Ändrad: to 25 okt 2018