Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

 

​KVVS främsta uppgift är att i vidaste mening främja dels vetenskaplig forskning, högre utbild­ning och vitterhet i Göteborg med omnejd, dels kontakter mellan vetenskap och samhälle. Därtill skall, såsom det sägs i de ursprungliga stadgarna, akademin främja det samhälleliga nyttiggöran­det av vetenskapliga framsteg.

Läs mer om KVVS på deras hemsida:

http://kvvs.se/

 

Varje år utlyser KVVS stipendier för både äldre och yngre forskare.

 

​​​

 

 

Sidansvarig Publicerad: må 27 maj 2019.