Uppsatstävling för en bättre välfärd!


Lumell Associates utlyser ett stipendium på 25 000 kronor för en kandidatuppsats/
examensarbete med anknytning till åtminstone något av följande områden välfärd, hälso
och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa.

Författaren eller författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000
kronor. Genom att delta i tävlingen godkänner författaren eller författarna att uppsatsen, om
den blir den vinnande, kommer att publiceras på Lumell Associates hemsida. 

Vinnaren eller vinnarna kommer att bjudas in till Lumell Associates kontor under våren 2020 för att presentera
sin uppsats. Resan till Stockholm bekostas av Lumell Associates om vinnaren eller vinnarna bor
utanför Stockholms län.

Lumell Associates är ledande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare inom välfärdssektorn. Vi levererar oberoende perspek tiv ochnyskapande lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar. Vi arbetar i tvärprofessionella team och drivs av v isi onen ettbättre liv för fler.

Sökkriterier:
Uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till välfärdssektorn
Uppsatsen ska vara en kandidatuppsats, examensarbete på läkarprogrammet eller
motsvarande (minst 15 högskolepoäng)
Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas
Uppsatsen ska ha godkänts vid ett svenskt lärosäte under läsåret 2018/2019

Ansök så här:
1.Skriv en kort presentation av författaren eller författarna som innehåller följande uppgifter:
personnummer, för och efternamn, adress (inkl. postnummer och postort), telefonnummer,
e postadress, utbildning och lärosäte.
2.Bifoga den färdiga uppsatsen i pdf format
3.Bifoga ett betygsutdrag för uppsatsen i pdf format
4.Bifoga ett separat registreringsintyg per författare , i pdf format , som anger personnummer
och som intygar studier under innevarande termin vid lärosäte i Sverige.
5.Skicka in ansökan via e post till uppsats@lumell.se.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2020.

En jury från Lumell Associates kommer att bedöma uppsatserna, och resultatet kommer att
meddelas deltagarna senast den 1 mars 2020.
Författaren eller författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000
kronor. Genom att delta i tävlingen godkänner författaren eller författarna att uppsatsen, om
den blir den vinnande, kommer att publiceras på Lumell Associates hemsida. Vinnaren eller
vinnarna kommer att bjudas in till Lumell Associates kontor under våren 2020 för att presentera
sin uppsats. Resan till Stockholm bekostas av Lumell Associates om vinnaren eller vinnarna bor
utanför Stockholms län.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 dec 2019.