Adam Hillbergs minnesfond

Stipendium till studerande på mastersprogrammet ”Structural Engineering and Building Technology”, Samhällsbyggnadsteknik. 

Ändamål: att främja ambitiösa studenter i utbildningen inom något av områdena, hållbart byggande, byggnadsfysik. Sökande ska ha goda studieresultat. 

Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ovan nämnda ämnesområden. Det premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser.

Förtydliganden angående fondens ändamål:

 • Vara antagen vid Chalmers
 • Den sökande studerar (är ej utexaminerad)
 • Läser inriktningen inom mastersprogrammet
  ”Structual Engineering and Building Technology                                                                
 • Läst på Chalmers för att erhålla behörighet till mastersprogrammet
 • Fonden stödjer ej studentens ekonomiska situation i övrigt, såsom stöd till hyra,
  mat eller privata resor​

Ansökan skall innehålla: 

 • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
 • Beskrivning av dig själv och dina intressen
 • Ansökt belopp och vad du praktiskt avser använda medlen till
 • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat

Stipendiet uppgår till 10 000 kr.

Ansökningsperiod:  23 aug - 25 september 2021.
Sök via länken: http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=p248

Tilldelade stipendiater 2020:

Alexander Angrén och Maria Bruzell Roll
 Motivering:
 Med bra betyg och bidragande av god gemenskap visar stipendiaterna ett starkt intresse för hållbart byggande och resande. Alexander och Maria visar på var sitt vis hur de bidrar till gemenskap mellan studenter, dels genom spex och dels genom engagemang för utbytesstudenter.

I den välskrivna ansökan speglas ett genuint intresse för träkonstruktioner vilket kommer med rätt teknik att bli ett viktigt material för en hållbar framtid.
En välstrukturerad och genomtänkt resa som kombinerar naturupplevelser med studiebesök som ämnar att svara på frågeställningar kring ett flertal intressanta aspekter av träkonstruktioner. En resa som Adam hade uppskattat
Stipendiekommittén anser att ansökan går väl i linje med Adams minnesfond.

Resan går till Trondheim i Norge för att besöka en arkitektfirma involverad i vad som kommer bli världens längsta träbro. I Trondheim ska de även besöka Moholt Timber towers. Resan gör också ett stopp i Lillehammer för att besöka Garmo stavkyrka och resan avslutas i Brumunddal där de ska besöka världens högsta trähus.
Adam Hillberg1.jpg


Tilldelade stipendiater 2019:

 Nemir Chaudhry och David Bengtsson
 Motivering:
 Stipendiaterna visar tydligt intresse av miljövänligt byggande och hållbart resande. David och Nemir har ett fokus på träkonstruktioner, både hus och broar. Detta stämmer väl överens med minnesfondens inriktning avseende hållbart byggande inom byggnadskonstruktion och byggnadsfysik. De sökande har även visat goda studieresultat. Resan går till Skellefteå för att besöka träbroar och världens högsta trähus, räknat i antal våningar.
          
David och Nemir visar även stort intresse av att kombinera resan med naturupplevelser. Deras                      engagemang i sport, välgörenhet och deltagande i brobyggartävling är intressen som Adam delade.


Tilldelade stipendiater 2018:

 Albin Johnsson och Gabriel Borg​

Motivering:

Stipendiet främjar studenter som syftar till att stärka gemenskapen mellan varandra genom en naturupplevelse, något som Adam hade ett starkt intresse för. Adam brann även för hållbart byggande, något som stipendiaterna lyfter fram i sin ansökan. De sökande har visat goda studieresultat.

Studieresan går till Schweiz för att besöka gångbroarna Traversina-footbridge II och Trift Bridge. Det är en resa som Adam hade gärna varit med om.​


Bakgrund
Adam Hillberg skulle avsluta sin 5-åriga utbildning på Väg- och Vatten (numera programmet Samhällsbyggsbyggnadsteknik, Civilingenjör) på Chalmers. Efter 4,5 års studier med inriktning mot konstruktion skulle han just påbörja sin masteruppsats. Så blev det inte, Adam omkom i en olycka i januari 2018, det år då han skulle fylla 24 år.

Adam var ambitiös, målinriktad och genuint intresserad av sina studier. Natur och miljö låg honom varmt om hjärtat och han läste kurser med den inriktningen. Att få med studiekompisar på aktiviteter, gärna med sportinriktning, var något som han tyckte var roligt.

För att hedra minnet av vår innerligt älskade Adam har familjen valt att inrätta en fond i samarbete med Chalmers vänner. Fonden är öppen för insättningar. En insättning på fonden är ett sätt att hedra Adam och göra fonden bestående så vi varje år under lång tid framöver kan dela ut stipendier till studenter i Adams anda.


Bidrag till fonden:

Adam Hillberg minnesfond tar med stor tacksamhet och glädje emot alla bidrag till fonden. Kom ihåg att märka insättningen med ”Adam Hillberg”.

Bankgiro: 5823-7587


Sidansvarig Publicerad: ti 24 aug 2021.