EF Stipendium Overcoming


EF, Education First, ger i år ut ett nytt stipendium till en student med en inlärningssvårighet.

Stipendiet heter Overcoming och kommer att gå till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD.
Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London.

Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse om hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa.

Hemsidan för stipendiet är: https://www.ef.se/stipendium/  där finns mer information om ansökan och villkor. 

Sidansvarig Publicerad: fr 18 maj 2018.