Organisation

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till uppgift att vara ägare av stiftelsehögskolan Chalmers. Av uppgiften följer, att Stiftelsen tillsätter högskolestyrelsen och prövar ansvar för denna. I uppdraget ingår också att främja och stimulera till en ständig utveckling av Chalmers. Stiftelsen är yttersta garant för att högskolan fullgör sina åtaganden mot staten och andra viktiga intressenter. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för Stiftelsens uppdrag.

Som stiftelsehögskola har Chalmers möjligheten att äga bolag och sluta avtal på ett sätt som inte är möjligt för statliga högskolor. Av bilden ovan framgår Chalmerskoncernens struktur med både aktiebolag och stiftelser. En del bolag är helägda bolag medan andra är delägda, som exempelvis Lindholmen Science Park AB viket ägs av ett flertal bolag men med Chalmers och Göteborgs stad som största ägare.

 stiftelsekoncern 2020.JPGSidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.