​Stiftelsens pris 2016 till den första MOOCs-gruppen

​Stiftelsens pris går i år till den grupp av Chalmerister som initierade, arbetade fram och genomförde Chalmers första MOOCs-projekt (Massive Open Online Courses) och den första kursen rörande Grafen. Detta projekt var ett samarbete där pedagogisk utveckling, ett starkt engagemang kombinerat med tekniskt stöd samverkade för ett gemensamt mål på ett föredömligt vis. Ett helt nytt fält för Chalmers som möjliggjordes tack vara denna pionjärtrupp och deras idoga arbete.

MOOCs.jpg

Ett flertal personer från Chalmers deltog i projektgruppen för att kartlägga och implementera MOOCs för Chalmers samt för att genomföra den första kursen (Grafen). De personer vi särskilt vill lyfta fram för sina betydande och avgörande insatser i projektet är:


Helena Danielsson, OSS, En av de första initiativtagarna till MOOCs, kunnig inom trender, målgrupper och varumärke, som tidigt såg potentialen med MOOCs.


Jonas Gilbert, vice bibliotekschef, kunnig inom interaktivitet och hur IT kan användas för kommunikation mellan universitet och olika målgrupper. Projektledare och kontakt med Edx, plattformen för MOOCs.


Christian Stöhr, och Tom Adawi, ITIT/EER, Pedagoger och kunniga inom IT:s möjligheter för att öka lärandet hos studenter. Bidrog med erfarenheter inom distansundervisning och pedagogik för detta.


Hugo Landgren och Magnus Axelsson, IKT-pedagoger och specialister, biblioteket, teknikerna bakom inspelningarna med erfarenhet att tekniskt skapa online-kurser och hur man lägger upp och genomför kurser på distans.


Märta Sjöblom, bibliotekarie, biblioteket, sammanhållande i både inspelningarna och kommunikationen, erfarenhet från biblioteket online.


Carolina Eek Jaworski, informatör, bidrog för att göra projektet synligt och nå ut med projektet till potentiella nyttjare/användare.


Jie Sun, docent MC2, Engagerad och entusiastisk lärare och genomförare av den första MOOCS-kursen inom Grafen.


När man nämner några så glöms ibland de andra som bidragit till projektets genomförande vilket naturligtvis är tråkigt men tyvärr nödvändigt. Många fler bidrog till att möjliggöra MOOCs-projektet, med stor inspiration och kunskap. Ett samarbete utanför de dagliga rollerna och de vanliga kompetensfälten krävdes för att skapa och genomföra MOOCs. En viktig del av projektet har varit att lyfta fram en vidareutveckling av lärarrollen som en viktig komponent i framtidens lärande. Pedagogisk utveckling och tekniskt stöd skedde i nära samarbete med läraren Jie Sun och blev mycket lyckat. Chalmers planerar i nuläget sin åttonde MOOCs-kurs. Chalmers var tidigt ute i att använda IT i campus-undervisningen, bland annat inom s.k. Blended learning. MOOCs är ytterligare ett steg i utvecklingen av undervisningen och tillgängligheten av Chalmers för studenter och samhälle.


Stiftelsens pris 2016 inriktas mot Chalmersstiftelsens strategiska satsning Massive Open Online Courses, där Chalmersstiftelsen satsar 12,5 miljoner kronor, 2014-2016. Priset går i år till en grupp som har verkat för, och utvecklat nya sätt för undervisningen, som kan vara avgörande för att attrahera kommande studenter och marknadsföra Chalmers till nya målgrupper. Priset tilldelas i vanliga fall en person, men det stod tidigt klart att det inte gick att välja ut enbart en person då det var en laginsats som möjliggjort projektet. Akademisk meritering är i stort sett fortfarande baserat på individuella prestationer, medan framgång i näringsliv och samhälle alltmer kräver ett framgångsrikt team-work och Chalmersstiftelsen har velat lyfta fram laginsatsen. Personerna i MOOCs-gruppen som nämnts ovan tilldelas sammanlagt prissumman på 125 000 kr, 13 900kr vardera att användas i valfri Chalmersverksamhet.

 

Läs mer:

MOOCs

Om Stiftelsens pris

Tidigare pristagare


Sidansvarig Publicerad: on 09 nov 2016.