Göran Wallbergs minnesfond

​Sök stipendium ur Göran Wallbergs minnesfond och få internationell erfarenhet!

​Den 1 mars har du som student eller yngre forskare på Chalmers möjlighet att söka stipendium ur en ny fond på Chalmers för genomförande av examensarbete utomlands eller för att gästforska på utländskt universitet.


Fonden gynnar forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.


Målet är att dela ut tre stipendier per år om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område.


Fonden lyses ut för första gången i år och sista ansökningsdatum är den 18 april 2017!

 

Ansökan och all information om fonden hittar du här >>>


Göran-Wallberg-7.jpg
Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad.
Han donerade vid sin bortgång 2 miljoner kronor till Chalmers för att upprätta en fond enligt ovan.Sidansvarig Publicerad: må 01 maj 2017.