Sök stipendium ur Göran Wallbergs minnesfond och få internationell erfarenhet!

​Nu har du som student eller yngre forskare på Chalmers möjlighet att söka stipendium ur en fond på Chalmers för genomförande av examensarbete utomlands eller för att gästforska på utländskt universitet.Fonden gynnar forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.​


Fonden har varit utlyst under våren och nu finns ett stipendium kvar om 50 000 kr att söka om du är student!


Sök nu, sista ansökningsdag är den 30 november: 

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=p196​


Läs mer om fonden här: http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx
Sidansvarig Publicerad: on 30 okt 2019.