Sök stipendium för examensarbeten inom Arkitekturområdet

​Chalmersstiftelsen förvaltar ett antal fonder som riktar sig till studenter och forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Fonderna kan stödja studieresor, examensarbeten eller andra projekt. Sista ansökningsdatum är den 25 januari 2020.
De aktuella fonderna är:

Edith och Egon Plomgrens donationsfond
Resestipendier i samband med arkitektstudenternas examensarbeten.

Åke Bäckmans resestipendium

Stipendium till utexaminerade arkitekter att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.

Britt-Lisa Landahls fond
Stipendium till arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition.

Sven Steens forsknings- och stipendiefond
Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (husbyggnadsfackmän).

Ernst M Frimans stipendiefond

Stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter.
 

Kontaktuppgifter vid Chalmersstiftelsens kansli:
Lillemor Kündig
Tel 031 - 772 25 69,  e-post: lillemor.kundig@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: on 08 jan 2020.