Sök stipendier hos Chalmersstiftelsen!

Välkommen att ansöka om stipendier ur Chalmersstiftelsens fonder och anknutna stiftelser. Under januari och mars utlyser vi de flesta av våra fonder och de riktar sig både till studenter och forskare vid Chalmers.
Här kan ni ansöka om medel för studieresor, konferensresor eller bidrag för examensarbeten. Många av fonderna har en specifik inriktning mot ett visst ämnesområde. Tunga institutioner och program är M2, E2, ACE, Biologi och Bioteknik samt Kemi och Kemiteknik.
Många stipendier inom M2 vänder sig till området Sjöfart, se bl a Hugo Heymans forskningsfond och AH Lindfors stipendiefond.

Inom ACE kan teknologer söka stipendium för VVS-området från Torsten Janssons stipendiefond ​och till studiresor från Knut E Petterssons donation​​. Forskarstuderande kan söka bidrag till forskningsfälten för betong-, stål- och träbyggnad samt husbyggnadsteknik och byggnadsstatistik genom Hjalmar Granholms minnesfond.


Vi har två fonder som vi särskilt vill lyfta fram som riktar sig till examensarbetesprojekt, Hobohms minnesfond, för studenter som skriver arbete inom Göteborgsföretaget Ernströmgruppens intressesfär, med företräde för ämnen inom byggnadsmaterial. Samt Sörmans fond där du kan få ekonomiskt stöd för att göra provningar vid SSPAs sjöfartsanläggningar.
Inom områdena Kemiteknik och Bioteknik kan du som forskare söka bidrag till forskningsresor, se Nils Pihlblads stipendiefond samt Sven och Gurli Hanssons donationsfond.
Etablerade forskare kan få ekonomiskt stöd för vistelser vid universitet i USA upp till ett år, med hjälp av the Osher endowment.
Titta igenom våra stipendiesidor där du kan läsa mer om våra stipendier.
De flesta ansökningar behandlas genom ett elektroniskt ansökningssystem som du finner på stipendiesidorna, men vissa ansökningar sker i dialog med din handledare, läs mer under respektive fond.
Här hittar du Chalmersstiftelsens hemsida och här finner du våra utlysta stipendier.
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
e-post:
lillemor.kundig@chalmers.se
Har du frågor angående stiftelser kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
e-post:
mattias.konigsson@chalmers.se
Välkommen med din ansökan!
 


Sidansvarig Publicerad: fr 24 jan 2020.