Sök medel ur fond som stödjer cancerforskning

Folke och Marianne Edlers forskningsfond vid Chalmers stödjer den grundvetenskaplig forskningen om maligna sjukdomar. ​
​Fondens syfte:
  • Att stödja grundvetenskaplig forskning som kan bidra till förståelsen av orsakerna bakom miljöbetingade maligna sjukdomar, speciellt cancersjukdomar som tex blåscancer.
  • Att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund
  • Att finna profylaktiska metoder för dessa sjukdomar
Eventuellt kan också utvecklandet av appartteknik för tidig diagnostik eller behandling komma ifråga
Forskningsområdena får gärna ske i samråd med universitetskliniker i västra eller södra Sverige.

Stipendiet uppgår till 150 000 kr per år, och beräknas delas ut under minst tio år.

Om två likvärdiga mottagare finns har den med examen från Chalmers kemilinje företräde.  
Den sökande måste vara Chalmersanställd​

 

Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 november 2019.


Förra årets utdelning gick till Stephanie Blockhuys, vid institutionen för Kemisk biologi som tilldelades 
150 000 kr  för att skaffa ny kunskap om de molekylära mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga grund för framtida läkemedel.  


Sidansvarig Publicerad: to 10 okt 2019.