​Nu kan du söka medel ur Chalmersska forskningsfonden!


År 2020  kommer bidrag i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor. En liten del avsätts till äldre forskare.  
OBS! Endast verksamhetskritiska resor som godkänts av prefekt (underskrivet intyg krävs) kan bifallas. Vi följer de restriktioner som finns i samhället i övrigt!
​​På Chalmerska institutets 100-årsdag 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.

Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som  gagnar vetenskap och industri.

Ur forskningsfondens statuter: 

"Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.
För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas:
till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)
till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet;
samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande a​​v visst forskningsarbete."    

Din ansökan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 12 oktober 2020.   

Här kan du läsa om tidigare års tilldelningar : Verksamhetsberättelse 2018

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2020.