Torbjörn Holmström ny ordförande för Chalmersstiftelsen

Regeringen har förordnat ny ordförande och övriga externa ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för de kommande tre åren. 
Till ny ordförande i Chalmersstiftelsen utses Torbjörn Holmström. Han har tidigare varit vice ordförande i Chalmers högskolestyrelse.  Han har ett långt förflutet inom Volvokoncernen där han är senior rådgivare till Volvo Groups VD. Han efterträder Stefan Johnsson som avslutat sitt ordförandeskap.

 
Chalmersstiftelsen får också en ny styrelseledamot, Anita Hansbo, som var tidigare rektor vid Jönköpings Universitet.

Chalmersstiftelsens styrelse består av tio ledamöter, sju utsedda av regeringen, högskolans rektor har en styrelseplats, fakultetskollegiet och studentkåren utser en representant vardera. ​De förordnade av regeringen för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2022 är:

Torbjörn Holmström (ordförande), direktör
Christel Armstrong Darvik (vice ordförande), senior rådgivare
Anita Hansbo, tidigare rektor
Nicolas Hassbjer, entreprenör
Johan Malmquist, direktör
Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg
M Johan Widerberg, direktör 

Utsedd av fakulteten:
Per-Olof Arnäs, Universitetslektor

Utsedd av studentkåren:
Daniel Langkilde, entreprenör

Självskriven ledamot:
Stefan Bengtsson, rektor


Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger Chalmers tekniska högskola AB, där högskoleverksamheten bedrivs. Stiftelsens syfte är att verka för att Chalmers bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Stiftelsen skall även se till att resurser utnyttjas effektivt samt finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers.


Sidansvarig Publicerad: fr 17 maj 2019.