Stöd Chalmers

​Chalmers eftersträvar ständigt att ligga främst i ledet för utbildning, forskning och nyttiggörande.
Om du vill ge, investera, bidra eller donera till vår verksamhet finns det goda möjligheter inom en lång rad fält:
 
Stöd högskolans utbildning och forskning genom att donera till Chalmers vänner.
Läs mer på Chalmers vänners sida.

Bankgiro: 5823-7587
Swish: 1234 21 96 14.
Betalningsmottagare: Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
 
----
 
Information och kontaktuppgifter

Chalmers vänner:  www.chalmersvanner.se
 
Birgitta Rorsman: tel 031-772 2733, birgitta.rorsman@chalmers.se
 

 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.