Nyheter: Stiftelsen Chalmershttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 18 Sep 2018 14:37:40 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Martin-Eriksson-far-Arne-Sjogrens-pris.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Martin-Eriksson-far-Arne-Sjogrens-pris.aspxMartin Eriksson får Arne Sjögrens pris<p><b>​Martin Eriksson, tidigare doktorand på institutionen för fysik, hedras med Arne Sjögrens pris, som nu delats ut för femte gången. Priset på 30 000 kronor går till den mest nyskapande avhandlingen inom nanovetenskap, och instiftades till minne av chalmeristen Arne Sjögren (F68).</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/arne_sjogren_a_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Vid sin bortgång 2012 testamenterade Arne Sjögren (t h) 370 000 kronor till Chalmers, pengar som ligger till grund för priset. Martin Eriksson belönas för sin avhandling &quot;There's Plenty of Room in Higher Dimensions – Nonlinear Dynamics of Nanoelectromechanical Systems&quot;, som han disputerade med i september 2017. Han tog emot sin utmärkelse vid en enkel ceremoni under den nyss avslutade nätverksträffen med forskarna inom excellensinitiativet Nanovetenskap och nanoteknik på Marstrand.</span><br /></div> <div>– Jag är mycket stolt och hedrad. Det var mycket spännande att återse gamla kollegor och få möjlighet att berätta om min forskning, eftersom jag har lagt ner många timmar på att uppnå resultaten, säger Martin Eriksson.</div> <div>I samband med prisutdelningen, som leddes av excellensinitiativets föreståndare Bo Albinsson, höll Martin Eriksson även en föreläsning där han presenterade sin avhandling.</div> <div>&quot;Hans analys av olinjär dynamik i små mekaniska system har banat vägen för nya studier, experimentella och teoretiska, i ämnet&quot;, skriver juryn i sin motivering.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/meriksson_IMG_5060_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><span style="background-color:initial">Tiden närmast efter disputationen hade Martin Eriksson en postdoktortjänst på Chalmers. Då utvecklade han sin forskning bland annat genom olika samarbeten med forskare i USA. De nya resultaten väntar på att publiceras i de </span><span style="background-color:initial">vetenskapliga tidskrifterna Physics Review Letters och Nature Nanotechnology.</span><br /></div> <div>Martin Eriksson tillträdde nyligen en tjänst på konsultfirman ÅF i Göteborg.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/balbinsson_IMG_4901_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />Excellensinitiativets förståndare, professor Bo Albinsson (t v), är mycket glad över att kunna dela ut Arne Sjögrens pris som alltså nu tilldelas en chalmersdoktor i nanoteknologi för femte gången:</div> <div>– Doktoranderna utgör själva blodomloppet i Chalmers forskning, och att dela ut ett årligt pris till bästa avhandling inom nanovetenskap är en mycket angelägen uppgift, säger han.</div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Michael Nystås</div> <div>Foto på Arne Sjögren: Hans Block</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/251102">Läs Martin Erikssons avhandling</a> &gt;&gt;&gt;</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Om Arne Sjögrens pris &gt;&gt;&gt;</h5> <div>I sitt testamente valde chalmeristen Arne Sjögren (F68) att donera 370 000 kronor till nanoforskarna på Chalmers. Priset går till den mest nyskapande nanorelaterade doktorsavhandlingen från det gångna året. Utmärkelsen delades ut för första gången 2013.</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Tidigare pristagare:</h5> <div>2013 (för bästa avhandling 2012) Samuel Lara-Avila</div> <div>2014 Inget pris delades ut</div> <div>2015 Jakob Woller</div> <div>2016 André Dankert</div> <div>2017 Jelena Lovric</div> <div>2018 Martin Eriksson</div> <div><br /></div> <div><a href="http://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/03/20/arne-testamenterade-370-000-till-chalmers">Läs mer om Arne Sjögren och hans testamente​</a> &gt;&gt;&gt;<span style="background-color:initial">​</span></div> Wed, 05 Sep 2018 08:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Chalmersska-forskningsfonden-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Chalmersska-forskningsfonden-2018.aspxSök Chalmersska forskningsfonden 2018<p><b>​Nu kan du söka medel ur Chalmersska forskningsfonden! Bidrag kommer i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor. En liten del avsätts till äldre forskare.</b></p>​<span>Ur forskningsfondens statuter:  <br /><br /><em>&quot;Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.</em><br /><em>För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas: </em><br /><em>till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)</em><br /><em>till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet; </em><br /><em>samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande av visst forskningsarbete.&quot;     </em><br /><br /></span><div><span><strong>Din ansökan skall vara kansliet tillhanda senast fredagen den 1 oktober 2018. </strong>  <span style="display:inline-block"><br /></span></span></div> <div>Till ansökan: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p163">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p163</a><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx"><br /></a></div> <div><span><span><span><span><em>Gustav V </em></span></span></span></span><span><em><img src="/SiteCollectionImages/Stiftelsen/cff%201.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></em></span><span><span><span><span><em>anländer till Chalmers 100-års jubileum den 5 nov 1929. <br /></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em><br /></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em>Platsen är de nya laboratorierna på Gibraltar och kungen mottas av rektor Hugo Grauers m fru samt landhövding Oscar von Sydow m fru.<span style="display:inline-block"><br /></span></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em><span style="display:inline-block"></span></em></span></span></span></span><em><br /></em></div> <div><br /><em></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em>På Chalmerska institutets 100-årsdag 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.<br /></em></div> <div><br /><em></em> </div> <div><em>Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som  gagnar vetenskap och industri.</em> <br /></div> <div><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx"></a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span><span><br /></span></span></div> <div><span><span><span><em></em></span><span style="display:inline-block"></span></span></span><br /><span><span style="display:inline-block"></span></span></div>Thu, 23 Aug 2018 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspx​Utlysning av Adam Hillbergs minnesfond<p><b>​Nu kan du som studerar på mastersprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Samhällsbyggnadsteknik söka stipendium ur Adam Hillbergs minnesfond.</b></p><strong></strong><br /><div>Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ämnesområdena hållbart byggande och byggnadsfysik. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser. </div> <br /> <div><span><span style="font-size:16px"><span><span> <span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="font-size:14px">Stipendiet uppgår till 10 000 kr och</span><span style="display:inline-block;font-size:14px">  d</span></span></span><span style="font-size:14px"><span><span><span>et premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater.<span style="display:inline-block"></span></span></span></span></span><span style="font-size:16px"><span><span></span></span>  <br /></span></div> <div><br /><span style="font-size:16px"></span></div> <div><span style="font-size:16px"></span></div> <div>Läs mer om stipendiet här: <a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx">https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx<br /></a></div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx"><span style="display:inline-block"></span></a></div> <div>Sök via länken: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161</a><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p156"> </a><br /></div> <div><br /></div>Tue, 14 Aug 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Josef-Hansson-prisas-av-Chalmersstiftelsen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Josef-Hansson-prisas-av-Chalmersstiftelsen.aspxJosef Hansson prisas av Chalmersstiftelsen<p><b>​​Josef Hansson, doktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system, och ordförande för doktorandrådet på MC2, har nyligen belönats med ett resestipendium från &quot;Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond&quot; genom Stiftelsen Chalmers tekniska högskola AB.</b></p><div>Stipendiet på 18 800 kronor gör det möjligt för Josef att resa till och delta i konferensen 2018 IEEE 68th Electronic Components and Technology Conference i San Diego.</div> <div><br /></div> <div>Text: Susannah Carlsson</div> <div>Foto: Michael Nystås</div>Mon, 02 Jul 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspxChalmers satsar kraftfullt inom AI<p><b>​Chalmers gör nu en storskalig satsning inom artificiell intelligens som ska höja forskning, utbildning och innovation inom AI till en ny nivå. Chalmersstiftelsen medfinansierar ett nytt kompetenscentrum som kommer att dra nytta av, och stärka, Sveriges expertis inom bland annat autonoma transporter, digitalisering och vård.</b></p><div>​ <br /></div> <div>Ny teknik baserad på artificiell intelligens, AI, växer fram inom många olika forskningsområden på Chalmers. Kombinationen av tillgång till stora mängder data, allt kraftfullare beräkningsresurser samt framsteg inom algoritmer för maskininlärning har lett till dramatiskt förbättrade AI-baserade lösningar. <br /><br />Förhoppningarna om teknikens stora potential att ge värde till samhället, går hand i hand med oron om dess konsekvenser – vad avser svensk konkurrenskraft och teknikens eventuella risker för samhället. <br /><br />– Vi bedriver framstående forskning inom AI men vi behöver stärka och koordinera det som görs. Därför startar vi nu ett kompetenscentrum inom AI på Chalmers, som ska omfatta flera olika institutioner och samverkan med industrin, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.<br /><br />Chalmers Centre in Artificial Intelligence kommer att ledas av Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik, där forskare från flera institutioner, från industripartners, studenter och gästforskare kan arbeta tillsammans. <br /><br />Intresset för Chalmers nya AI-centrum är stort och den tillämpade forskningen bedrivs inom många olika områden. Inom transport utvecklas bland annat autonoma fordon och AI-baserade metoder inom modellering av gods och logistik, inom produktion drivs forskningen inom digitalisering och Industri 4.0, och inom e-hälsa studeras AI-baserade lösningar för diagnos och vårdprocesser. <br /><br />Inriktningen för centrumets tillämpade forskning kommer att utformas i nära samarbete med Chalmers övriga styrkeområden och strategiska industripartners. En viktig roll för centrumet är också att integrera verksamheten med de nationella och internationella forskningsinitiativ där Chalmers spelar en aktiv roll. <br /><br />Exempel på sådana initiativ är den nyligen annonserade satsningen från regeringen om <a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-satsar-40-miljoner-kronor-pa-vidareutbildning-inom-ai/" target="_blank">utbildning inom AI</a>, som Chalmers fått i uppdrag att samordna, initiativ från den svenska industrin som är redo att medverka i investeringar i AI-forskning och utbildning, <a href="http://wasp-sweden.org/" target="_blank">Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program</a> (WASP-AI), där Chalmers är en aktiv part, samt den kommande <a href="https://www.lindholmen.se/nyheter/sverige-skapar-en-internationellt-ledande-samverkansmiljo-ai" target="_blank">AI &amp; Data Factory Arena</a> som etableras vid Lindholmen Science Park i Göteborg.<br /><br />– För att dra nytta av alla dessa mångsidiga initiativ krävs en stark samordningsinsats och en tydlig strategisk vision. Den satsning som vi nu gör kommer att höja Chalmers AI-forskning, utbildning och innovation till en ny nivå, säger Stefan Bengtsson. <br /><br />Arbetet med att starta upp Chalmers AI-centrum påbörjas direkt, med målet att öppna upp i januari 2019. Finansieringen kommer främst från Chalmersstiftelsen, med 317 miljoner kronor för perioden 2019-2028. Andra satsningar från Chalmers respektive industrin fördubblar intäkterna till centrumet. <br /><br />Onsdag 20 juni bjöd Chalmers in till ett seminarium för att närmare presentera alla AI-relaterade aktiviteter. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI-pa-Chalmers-seminarium.aspx">Ta del av seminariets livesändning här</a>.<br /></div>Wed, 20 Jun 2018 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Trefaldigt-100-arsfirande-for-Estland.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Trefaldigt-100-arsfirande-for-Estland.aspxTrefaldigt 100 årsfirande för Estland<p><b>​Fredagen den 18 maj hölls en festlig tillställning i Chalmersska huset i Göteborg. Estland fyller nämligen 100 år, samtidigt som chalmersalumnen Alfred Ots skulle ha blivit 100 år – och det firades med seminarier och supé. Ots stipendie har nu även delats ut till nästan 100 stipendiater.</b></p><p>​<span style="background-color:initial">Syftet med tillställningen var att fira 100-årsdagen av Alfred Ots födelse – samt att belysa hur stipendiefonden, enligt hans önskan, har bidragit till att minska gapet i utvecklingen mellan Estland och Sverige. Alfred Ots stipendiefond utdelar enligt donatorns önskan stipendier till i Estland boende estniska medborgare för studier vid Chalmers tekniska högskola. </span></p> <p>Närvarade vid jubileet gjorde bland många andra Chalmers tekniska högskolas rektor Stefan Bengtsson, Tallinns tekniska högskolas rektor Jaak Aaviksoo, Estlands ambassadör Merle Pajula, samt Estlands honorärkonsul i Göteborg, Lars-Eric Boreström. </p> <p>Seminarierna besöktes av 60 personer, varav 55 sedan fortsatte till supén. Där underhöll gycklargruppen Chalmersspexet gästerna med två sånger, och från sångblad sjöns &quot;<em>Unisont</em>&quot; på svenska, estniska och latin.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Om stipendiet</h4> <p>Stiftelsen bildades år 1995 genom en donation från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Ots föddes den 21 maj 1918 på ön Saaremaa (Ösel) i Estland, där han även tog studentexamen i Kuressaare medan landet fortfarande var självständigt. Han kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola år 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (Nasa). </p> <p>Som pensionär flyttade han till Florida. År 1992, under röjningen på sin tomt efter en orkan, förolyckades Ots. Han hade inga arvingar och inget skrivet testamente. På basis av tidigare korrespondens med sin studiekamrat Sven Olving, sedermera professor och rektor för Chalmers, kunde merparten av hans förmögenhet, 3 152 330 kronor, överföras till Chalmers. Detta utgjorde sedan grunden till den stipendiefond som bildades år 1995.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Mer än en anledning att fira</h4> <p>Under 2018 finns det mer än en anledning att ställa till med fest. Estland fyller 100 år, Tallinns tekniska högskola fyller 100 år och Alfred Ots skulle ha blivit 100 år gammal. Dessutom har nästan 100 stipendier beviljats – så när som 99 stycken – till ett sammanlagt värde av nära 10 miljoner kronor. </p> <p>Se bilder från fredagens tillställning i Chalmersska huset i karusellen ovan.</p> <p><br /></p> <p><strong>Text:</strong> Sofia Larsson-Stern / Mart Mägi</p> <p><strong>Foto: </strong>Elin Janebäck</p>Mon, 21 May 2018 19:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hobohm.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hobohm.aspx​Sök stipendier för examensarbete<p><b>Stipendium på 25 000 kr delas ut till examensarbeten inom Ernströmsgruppens intressesfär.</b></p>​<span><span><span><span><span></span></span></span></span></span><span><span><span><span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span>Skriver du ett examensarbete som knyter an till Ernströmsgruppens intressesfärs bolag eller inom ramen för byggmaterial, kan du ansökan om stipendium ur <strong>Gerhard Hobohm minnesfond. </strong><br />Ernströmsgruppen är ett familjeföretag där bolagen - ARMATEC - ARMATURJONSSON - C.M. HAMMAR - KRUGE PIPING SYSTEM GROUP - REC INDOVENT - ELEKTROKYL ENERGITEKNIK AB - POLYFORM AS - VVS-KLIMAT AB - ingår. <br />Läs mer om bolagen här:<a href="https://ernstromgruppen.com/sv/bolagen/bolagsfakta">https://ernstromgruppen.com/sv/bolagen/bolagsfakta</a><br /><br /><strong>Företrädesvis ges stipendier till examensarbeten inom byggmaterial men alla ansökningar är välkomna.</strong> <strong>Läs mer om fonden och ansökan här: </strong><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx</a><br /><br /><span>De affärsområden som ingår i <span style="display:inline-block"></span></span>Ernströmsgruppen kan ni läsa på deras hemsida: <a href="http://ernstrom.com/">http://ernstrom.com/</a><br /><span> </span><br />Ernströmsgruppen var d<span><span></span><span><span></span></span><span>onatorn Gerhard Hobohms</span></span> familjeföretag. I samband med företagets 70-års-jubileum 1988 <span> </span><span><span style="display:inline-block"><span style="display:inline-block"></span></span></span></span>beslutade Enströmsgruppen AB att bilda en minnesfond i Gerhard Hobohms namn och en summa pengar skänktes till Chalmers tekniska högskola.Tue, 17 Apr 2018 18:25:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-tilldelas-Lisbeth-Olsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-tilldelas-Lisbeth-Olsson.aspxStiftelsens pris tilldelas Lisbeth Olsson<p><b>​Stiftelsens pris går i år till professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, samtidigt som hon visat stort engagemang inom flera andra områden.</b></p>​Lisbeth har på kort tid byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik och hennes samverkansforskning, ofta kring nydanande idéer vars potential ännu inte är känd, leder till kunskapsuppbyggnad och nya arbetssätt hos hennes samverkanspartners som har stor potential till genomslag. <br /><br />Hon visar även på stort engagemang inom alla nivåer av utbildningen, från grund- till forskarnivå, och på starkt ledarskap inom olika delar av Chalmers organisation. Redan i samband med att LO rekryterades till Chalmers inledde hon diskussioner med flera andra Chalmersforskare om gränsöverskridande forskningssamarbeten. Dessa samarbeten har bland annat lett till bildandet av det KAW-finansierade centret Wallenberg Wood Science Center, det strategiska forskningsprogrammet Chalmers Energy Initiative och det Formas-finansierade samarbetsprojektet BioBuF som engagerar grupper från fyra institutioner på Chalmers samt RISE. Hennes insatser som styrkeområdesledare för SO Energi har präglats av ett engagemang för alla aktiviteter och områden oavsett Chalmers institutionsgränser.<br /><br />Priset består av en personlig belöning om 25 000 kronor (före skatt) och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.<br /><br />En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan många år bidrar Stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de Chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel. Priset tilldelas en gång per år och delades ut för första gången år 2006.Fri, 09 Mar 2018 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nya-utlysningar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nya-utlysningar.aspxStipendier inom teknik, mode och för dig med inlärningssvårigheter<p><b>​Nu tipsar Chalmersstiftelsen om tre privata stipendier inom olika områden för både forskare och studenter.</b></p>​<span>För forskare: </span><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span>KVVS - <span></span>Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg</span></a><br />inom områdena: tekniska vetenskaper, medicin, biologi, samhällsvetenskap<a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span></span></a><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span><span style="display:inline-block"></span></span></a><br />För studener: <a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Zalandostipendiet.aspx">Zalandostipendiet 2018</a><br />inom områdena: Mode, business och teknik <br /><br />samt<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Zalandostipendiet.aspx"> </a><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/EF.aspx">EF Stipendium Overcoming</a><br />inom området: ​Inlärningssvårigheter<br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/EF.aspx"></a>Thu, 22 Feb 2018 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nu-utlyser-Chalmersstiftelsen-stipendier-inom-arkitekturområdet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nu-utlyser-Chalmersstiftelsen-stipendier-inom-arkitekturomr%C3%A5det.aspxNu utlyser Chalmersstiftelsen stipendier inom arkitekturområdet<p><b>​Chalmersstiftelsen förvaltar ett antal fonder som riktar sig till studenter och forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Fonderna kan stödja studieresor, examensarbeten eller andra projekt. Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2018.</b></p>​<div><strong>De aktuella fonderna är:</strong></div> <div><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Plomgren.aspx">Edith och Egon Plomgrens donationsfond</a><br />Resestipendier i samband med arkitektstudenternas examensarbeten.</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Backman.aspx"><br />Åke Bäckmans resestipendium</a><br />Stipendium till utexaminerade arkitekter att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/BL_Landahl.aspx">Britt-Lisa Landahls fond</a><br />Stipendium till arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx">Gerard Hobohms minnesfond</a><br />Stipendier för examensarbeten, inom Ernströmsgruppens intressesfär.<br />(sista ansökningsdag 1 maj 2018)</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Steen.aspx">Sven Steens forsknings- och stipendiefond</a><br />Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (husbyggnadsfackmän).</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Friman.aspx"><br />Ernst M Frimans stipendiefond</a><br />Stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter.</div> <div> </div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Orvarson.aspx">Harald Orvarssons minnesfond</a><br />Resestipendium till utexaminerad civilingenjörer från Bygg-och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad) som är under 40 år gammal med intresse inom hamnbyggnadsområdet.</div> <div><br /><strong>Kontaktuppgifter vid Chalmersstiftelsens kansli:</strong><br />Lillemor Kündig, stipendieadministratör<br />Tel 031 - 772 25 69,  e-post: <a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se">lillemor.kundig@chalmers.se</a><br /></div>Tue, 30 Jan 2018 12:55:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/vincenzo-palermo-chalmersstiftelsen-nya-supermaterial-i-2D.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/vincenzo-palermo-chalmersstiftelsen-nya-supermaterial-i-2D.aspxChalmersstiftelsen satsar på nya supermaterial i 2D<p><b>​För att säkerställa Chalmers som nyckelaktör för forskning om grafenbaserade tvådimensionella (2D) kompositmaterial, investerar Chalmersstiftelsen 15 miljoner kronor i en ny forskargrupp. 2D-material består av bara ett lager atomer och har potential att bli supermaterial som kan användas för hälsosensorer, vattenfilter, ny cool elektronik eller bättre batterier.</b></p>​<span style="background-color:initial">Upptäckten av grafen gjorde det möjligt för forskare att producera och bearbeta ett brett spektrum av tvådimensionella (2D) material. Nästa steg är att kombinera dessa en atom tjocka och flexibla nanoskikt med polymerer, metaller eller molekyler för att bli nya innovativa nanokompositer, eller supermaterial.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><strong>För att säkerställa Chalmers roll</strong> som nyckelaktör för forskningen om grafenbaserade 2D-kompositer, satsar <a href="/sv/stiftelse/Sidor/default.aspx" target="_blank">Chalmersstiftelsen</a> nu 15 miljoner kronor de närmaste tre åren för att finansiera laboratorieutrustning och för att delfinansiera en forskargrupp under ledning av professor Vincenzo Palermo.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/Vincenzo-Palermo.aspx" target="_blank">Vincenzo Palermo</a> har under de senaste fyra åren lett forskningen om nano-kompositer inom <a href="https://graphene-flagship.eu/Pages/default.aspx" target="_blank">flaggskeppet Grafen</a>. Sedan 2017 är han också vice direktör för flaggskeppet och professor vid <a href="/sv/institutioner/ims/Sidor/default.aspx">Institutionen för industri och materialvetenskap</a> på Chalmers. I sin forskning använder Vincenzo Palermo nanoteknik och supramolekylär kemi för att skapa nya material med applikationer inom mekanik, elektronik och energi. I synnerhet arbetar han med produktion av kolbaserade kompositmaterial, som grafen.</div> <div><br /></div> <div><strong><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Material%20och%20tillverkning/Graphene_270x200.png" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Grafen är ett kristallint material</strong> bestående av ett enda lager kolatomer, arrangerade i ett hexagonalt mönster. Materialet är 100 gånger tunnare än ett mänskligt hår men 20 gånger starkare än stål. Samtidigt är grafen lätt och flexibelt, och leder också både el och värme mycket bra.</div> <div><br /></div> <div>Eftersom grafen har dessa egenskaper finns det många potentiella användningsområden. Förbättrade batterier och pekskärmar för mobiler och surfplattor är några exempel, men om grafen kombineras med lager av andra material är möjligheterna ännu större.</div> <div><br /></div> <div>- Ja, potentialen är enorm och bara fantasin sätter gränserna. Grafen kan användas för sensorer för mätning av t.ex. kolesterol, glukos eller hemoglobinnivåer i kroppen, nya antibiotika eller botemedel mot cancer, eller kanske för gardiner som tar upp solljus och värmer upp huset. En annan sak är att grafenbaserade material tillåter att vatten passerar genom det medan andra vätskor eller gaser blockeras. Det kan därför användas som ett filter av exempelvis dricksvatten. Eftersom materialet är så starkt och väger så lite kan det också användas för att producera nya kompositer i flygplan eller andra fordon, för att spara vikt och minska energiförbrukningen. </div> <div><br /></div> <div><strong>Tack vare finansieringen från Chalmersstiftelsen</strong> kommer Vincenzo Palermo att kunna utöka sin forskargrupp.</div> <div><br /></div> <div>- Jag är väldigt glad över de möjligheter det ger mig. Finansieringen kommer att leda till utveckling av innovativa kompositer av 2D-material med polymerer och metaller, till skapande av nytt industriellt samarbete med nyckelpartner och, sist men inte minst, till utbildning av en ny grupp unga forskare från Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>FAKTA</strong></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/Vincenzo-Palermo.aspx" target="_blank">Vincenzo Palermo</a> fick sin doktorsexamen i fysisk kemi 2003 vid universitetet i Bologna, efter att ha arbetat vid universitetet i Utrecht (Nederländerna) och vid Steacie Institute, National Research Council (Ottawa, Kanada). Nu har Vincenzo Palermo en ställning som professor vid <a href="/sv/institutioner/ims/Sidor/default.aspx">Institutionen för industri- och materialvetenskap</a> på Chalmers i Göteborg och arbetar också som vice direktör för <a href="https://graphene-flagship.eu/Pages/default.aspx" target="_blank">flaggskeppet Grafen​</a>.</div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">&gt; 130 vetenskapliga artiklar (&gt; 4000 citat, h-index = 35).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">År 2012 vann han the Lecturer Award for Excellence av Federation of European Materials Societies (FEMS)</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">År 2013 vann han Forskningspriset av the Italian Society of Chemistry (SCI).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Han har publicerat två böcker, en om Albert Einsteins liv och vetenskap (Hoepli, 2015) och en om Isaac Newton (Hoepli, 2016).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">I november 2017 vann han ett forskningsprojektbidrag för ingenjörsvetenskap från Vetenskapsrådet.</span><br /></li></ul></div> <div><br /></div> <div>Donationen från <a href="/sv/stiftelse/Sidor/default.aspx" target="_blank">Stiftelsen Chalmers tekniska högskola</a> (Chalmersstiftelsen) omfattar 15 miljoner fördelat över tre år med 5 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020. Pengarna är avsedda för att delfinansiera en forskargrupp till professor Vincenzo Palermo samt för att finansiera laboratorieutrustning. Forskargruppen är tänkt att bestå av två forskarassistenter och två post-docs.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Text: Nina Silow</div> <div>Bild: Flaggskeppet Grafen</div> <div><br /></div> </div>Wed, 13 Dec 2017 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxSofia Rahiminejad får stipendium från Barbro Osher<p><b>​Sofia Rahiminejad, postdoktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system på MC2, har tilldelats 110 000 kronor ur donationsfonden Barbro Osher Endowment, som stödjer chalmersforskares vistelser vid amerikanska universitet.</b></p>Sofia Rahiminejad hedrades tidigare i år med Wenner-Gren Stiftelsernas prestigefyllda femåriga fellowstipendium för postdoktoral utbildning. Hon har nu påbörjat en vistelse som gästforskare vid Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL), vid California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, USA, och Stanford University, Kalifornien.<br /><br />Det nya stödet ska gå till att finansiera merkostnader under vistelsen i USA. Syftet med stipendierna från Barbro Osher Endowment är att stödja forskningsvistelser i samarbete med ledande forskningsmiljöer och kollegor vid framstående amerikanska universitet, för chalmersforskare som vill utveckla sin egen forskning.<br /><br />Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco och grundare av stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Hon är en välkänd filantrop och mecenat.<br /><br />Text och foto: Michael Nystås<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/osher.aspx">Läs mer om Barbro Osher Endowment</a> &gt;&gt;&gt;<br /><br /><a href="/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-ny-fellowstipendiat-hos-Wenner-Gren-stiftelserna.aspx">Läs mer om Sofia Rahiminejads fellowstipendium hos Wenner-Grenstiftelserna</a> &gt;&gt;&gt;<br />Wed, 22 Nov 2017 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Resultatet-av-familjen-Ekmans-donation.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Resultatet-av-familjen-Ekmans-donation.aspxResultatet av familjen Ekmans donation<p><b>​Den 27 maj 2004 hölls en ceremoni på Chalmers med anledning av en stor donation från familjen Ekman på 15 miljoner kronor. Donationen har använts i fem doktorandprojekt och forskning som bland annat handlar om säkrare tåg och ökad kostnadseffektivitet i tillverkningsprocesser.</b></p>​​<span style="background-color:initial">Sedan 2004 har donationsmedlen förvaltats av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Under åren har medlen genom aktiv förvaltning vuxit till drygt 20 miljoner som kunnat delas ut. Idag finns nu inget ekonomiskt utrymme inom donationen för nya forskningsprojekt.  </span><div><br /></div> <div>Donationsmedlen har på Chalmers använts i forskning bedriven av Anders Johansson, Joakim Johansson och Milad Mousavi som alla tog doktorsexamen mellan åren 2012 och 2016 samt Senad Razanica som efter sin licentiat 2016 fortsätter mot doktorsexamen. Albin Johnsson tog sin licentiat 2011 och lämnade därefter Chalmers. Utöver avhandlingarna har även ett stort antal separata uppsatser publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenshandlingar.</div> <div><br /></div> <div>Forskningen har bedrivits för att förbättra komfort och säkerhet vid tågresor, öka kostnadseffektiviteten i tillverkningsprocesser, utveckla labbtester för skakriggar och förstå hur mikrostrukturen på metalliska material påverkar mekaniska egenskaper.</div> <div><br /></div> <div>Samordnare för donationsmedlens användning på Chalmers har varit professor emeritus Bengt Åkesson. I den informella utdelningsnämnden har också Ronny Ekman, son till grundaren Thure Ekman (avliden 2003) av TEMA Ingenjörsfirman AB i Skövde suttit samt Ronald Adolfsson, Ekmans familjeadvokat verksam i Advokatfirma Lindh, Stabell Horten KB i Stockholm.</div> <div>Bengt Åkesson berättar om Thure Ekman att han först arbetade i tygverkstaden vid pansarregementet P10 i Strängnäs och senare i tygverkstaden vid P4 i Skövde. Parallellt med sin anställning startade han företaget TEMA med tillverkning baserad på hans patenterade uppfinningar inom hydraulik och pneumatik. TEMA var 2004 sålt till Rectus i Tyskland som senare såldes vidare till Parker Hannifin i USA med ca 60 000 anställda i ca 50 länder.</div> <div><br /></div> <div>Läs mer om den forskning som kunnat bedrivas tack vare donationen från familjen Ekman.<span style="display:none"></span><span style="display:none"></span></div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5"><span></span><span><span lang="SV">Avhandlingar</span></span><br /></h5> <b><span></span></b><p class="MsoNormal"><span lang="SV"> Johnsson, A. (2011). <a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/136392-multi-objective-optimization-of-railway-bogie-suspension-damping"><span lang="EN-US">Multi-objective optimization of railway bogie suspension damping</span></a></span><br />Johansson, A. T. (2012). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/157009-dynamic-response-reconstruction-using-passive-components"><span lang="EN-US">Dynamic response reconstruction using passive components</span></a></span><br />Johansson, J. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/235005-high-strain-rate-deformation-of-alloy-718-influence-of-microstructure-on-mechanical-properties"><span lang="EN-US">High strain rate deformation of Alloy 718, Influence of Microstructure on Mechanical Properties</span></a></span><br />Mousavi Bideleh, S. M. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/241192-multiobjective-optimisation-and-active-control-of-bogie-suspension"><span lang="EN-US">Multiobjective Optimisation and Active Control of Bogie Suspension</span></a></span><br />Razanica, S. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/234951-computational-modelling-of-machining-mesh-objective-ductile-damage-modelling"><span lang="EN-US">Computational modelling of machining - Mesh objective ductile damage modelling</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="SV">  </span></p>Thu, 19 Oct 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Ny-satsning-processteknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Ny-satsning-processteknik.aspxNy satsning inom processteknik på Chalmers<p><b>​För att ge nya möjligheter för forskningen inom processteknik satsade Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 32,2 miljoner kronor på ny utrustning och personal. MRI-utrustningen som köptes in innebär världsunika möjligheter för processforskning.</b></p>​<img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Generell/Nyheter/Bengt%20Andersson200.jpg" alt="" style="height:187px;width:175px;margin:5px" />Under 1990-talet satsades det i Sverige mycket på processteknik, men på senare tid har fokus kommit att  hamna mer på att utveckla själva produkten än hur tillverkningen av den har gått till. Med Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas satsning på processteknik kommer ny kunskap om och nya möjligheter att effektivisera kemitekniska processer att tas fram. Satsningen gjorde det möjligt för institutionen för Kemi och kemiteknik att köpa in ny kraftfull magnetisk resonanstomografi- utrustning, MRI, som kan avbilda icke optiskt tillgängliga processer och på det sättet göra det möjligt att analysera i detalj vad som händer när exempelvis kemikalier blandas in i pappersmassa eller när medicin löses upp i magsyra. Förutom Chalmers finns endast en handfull universitet i världen som har liknande MRI-utrustning och detta ger nu företag som Alfa Laval, AstraZeneca, Tetra Pak, Valmet, SCA, med flera nya möjligheter i samarbetet med Chalmers inom processteknik.   <br /><br /><div style="font-size:14px"><span style="font-size:14px">– Med anläggningen kommer vi kunna bidra till effektivare användning av dagens processutrustning eftersom vi kommer kunna veta mer om vad som faktiskt händer inne i apparaturen. Vi kommer kunna se vad som är relevant att förbättra. Det kanske inte är de mekanismer som vi idag tror ger effekt som faktiskt gör det och processutrustningen kan därigenom bli mer ändamålsenlig, säger <a href="/sv/Personal/Sidor/bengt-andersson.aspx">Bengt Andersson</a>, som ansvarar för MRI-anläggningen.<br /><br /></span></div> <div>Vid flerfasströmning, det vill säga process av material i flera olika faser, exempelvis emulsioner eller blandning av vätskor och fibrer kan man inte med traditionella metoder direkt se vad som händer. Den nya MRI:n ger här en möjlighet att med noggrannhet kan följa hela processen. Vid exempelvis pappersmasseblekning är det idag svårt att se hur den turbulenta omblandningen sker, var det står stilla och var det rör sig mest. Mer kunskap inom detta kan leda till bättre material, men även bättre utnyttjande av utrustning inom processindustrin. <br /><br /></div> <div style="font-size:14px"><span style="font-size:14px">– Processindustrin har märkt att det inte räcker att köpa ny utrustning för att utvecklas. De måste också titta på den utrustning de redan har och se om det går att utnyttja den på ett mer effektivt sätt. Dessutom börjar materialen bli så avancerade att det inte räcker att titta på produktens slutliga sammansättning utan även på hur tillverkningsprocessen format den, säger professor Bengt Andersson. <br /><br /></span></div> <div>Förutom satsningen på MRI-utrustning på 15,4 miljoner kronor över sex år innebar även Stiftelsens satsning på processteknik att både institutionen för Kemi och kemiteknik och institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper kunnat anställa en ny forskarassistent var. </div> <div> </div> <div>    <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Generell/Nyheter/mri2700.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Text och foto: Mats Tiborn</div>Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/CFF_2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/CFF_2017.aspxSök stipendium från Chalmersska forskningsfonden 2017<p><b>​​Från och med den 21 augusti och fram till den 29 september är du välkommen att söka stipendium från Chalmersska forskningsfonden. Medlen som delas ut gäller i första hand stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor.</b></p><div class="page-content"><span class="TextFieldDisplay-ascx"></span> </div> <div class="page-content">2016 delades sammanlagt 1 000 000 kr ut till 72 forskare vid Chalmers, för detta ändamål.​​</div> <div class="page-content"> </div> <div class="text-normal">Ni ansöker via vårt elektroniska ansökningssystem Reach mee. <br />  </div> <a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p123"><div class="text-normal">Ansökan och all information om fonden hittar du här &gt;&gt;&gt;</div></a><div class="text-normal"> </div> <div class="text-normal"><strong><br />För mer information kontakta: </strong><br />Lillemor Kündig, Stiftelsens kansli <br /><span class="scrambledEmail"><a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se">lillemor.kundig@chalmers.se</a></span> <br />031-772 25 69</div> <div class="text-normal"><br />Beslut meddelas tidigast i november 2017.</div> <div class="text-normal"><br />Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden förvaltas av Chalmersstiftelsen. Den ingår i samförvaltningen &quot;Anknutna stiftelser&quot;. Den och fler fonder annonseras under stiftelsens stipendiesida och kan sökas genom <a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx</a></div>Mon, 21 Aug 2017 14:00:00 +0200