Nyheter: Stiftelsen Chalmershttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaWed, 13 Dec 2017 15:37:18 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/vincenzo-palermo-chalmersstiftelsen-nya-supermaterial-i-2D.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/vincenzo-palermo-chalmersstiftelsen-nya-supermaterial-i-2D.aspxChalmersstiftelsen satsar på nya supermaterial i 2D<p><b>​För att säkerställa Chalmers som nyckelaktör för forskning om grafenbaserade tvådimensionella (2D) kompositmaterial, investerar Chalmersstiftelsen 15 miljoner kronor i en ny forskargrupp. 2D-material består av bara ett lager atomer och har potential att bli supermaterial som kan användas för hälsosensorer, vattenfilter, ny cool elektronik eller bättre batterier.</b></p>​<span style="background-color:initial">Upptäckten av grafen gjorde det möjligt för forskare att producera och bearbeta ett brett spektrum av tvådimensionella (2D) material. Nästa steg är att kombinera dessa en atom tjocka och flexibla nanoskikt med polymerer, metaller eller molekyler för att bli nya innovativa nanokompositer, eller supermaterial.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><strong>För att säkerställa Chalmers roll</strong> som nyckelaktör för forskningen om grafenbaserade 2D-kompositer, satsar <a href="/sv/stiftelse/Sidor/default.aspx" target="_blank">Chalmersstiftelsen</a> nu 15 miljoner kronor de närmaste tre åren för att finansiera laboratorieutrustning och för att delfinansiera en forskargrupp under ledning av professor Vincenzo Palermo.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/Personal/Sidor/Vincenzo-Palermo.aspx" target="_blank">Vincenzo Palermo</a> har under de senaste fyra åren lett forskningen om nano-kompositer inom <a href="https://graphene-flagship.eu/Pages/default.aspx" target="_blank">flaggskeppet Grafen</a>. Sedan 2017 är han också vice direktör för flaggskeppet och professor vid <a href="/sv/institutioner/ims/Sidor/default.aspx">Institutionen för industri och materialvetenskap</a> på Chalmers. I sin forskning använder Vincenzo Palermo nanoteknik och supramolekylär kemi för att skapa nya material med applikationer inom mekanik, elektronik och energi. I synnerhet arbetar han med produktion av kolbaserade kompositmaterial, som grafen.</div> <div><br /></div> <div><strong><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Material%20och%20tillverkning/Graphene_270x200.png" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Grafen är ett kristallint material</strong> bestående av ett enda lager kolatomer, arrangerade i ett hexagonalt mönster. Materialet är 100 gånger tunnare än ett mänskligt hår men 20 gånger starkare än stål. Samtidigt är grafen lätt och flexibelt, och leder också både el och värme mycket bra.</div> <div><br /></div> <div>Eftersom grafen har dessa egenskaper finns det många potentiella användningsområden. Förbättrade batterier och pekskärmar för mobiler och surfplattor är några exempel, men om grafen kombineras med lager av andra material är möjligheterna ännu större.</div> <div><br /></div> <div>- Ja, potentialen är enorm och bara fantasin sätter gränserna. Grafen kan användas för sensorer för mätning av t.ex. kolesterol, glukos eller hemoglobinnivåer i kroppen, nya antibiotika eller botemedel mot cancer, eller kanske för gardiner som tar upp solljus och värmer upp huset. En annan sak är att grafenbaserade material tillåter att vatten passerar genom det medan andra vätskor eller gaser blockeras. Det kan därför användas som ett filter av exempelvis dricksvatten. Eftersom materialet är så starkt och väger så lite kan det också användas för att producera nya kompositer i flygplan eller andra fordon, för att spara vikt och minska energiförbrukningen. </div> <div><br /></div> <div><strong>Tack vare finansieringen från Chalmersstiftelsen</strong> kommer Vincenzo Palermo att kunna utöka sin forskargrupp.</div> <div><br /></div> <div>- Jag är väldigt glad över de möjligheter det ger mig. Finansieringen kommer att leda till utveckling av innovativa kompositer av 2D-material med polymerer och metaller, till skapande av nytt industriellt samarbete med nyckelpartner och, sist men inte minst, till utbildning av en ny grupp unga forskare från Chalmers. </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>FAKTA</strong></div> <div><a href="/sv/Personal/Sidor/Vincenzo-Palermo.aspx" target="_blank">Vincenzo Palermo</a> fick sin doktorsexamen i fysisk kemi 2003 vid universitetet i Bologna, efter att ha arbetat vid universitetet i Utrecht (Nederländerna) och vid Steacie Institute, National Research Council (Ottawa, Kanada). Nu har Vincenzo Palermo en ställning som professor vid <a href="/sv/institutioner/ims/Sidor/default.aspx">Institutionen för industri- och materialvetenskap</a> på Chalmers i Göteborg och arbetar också som vice direktör för <a href="https://graphene-flagship.eu/Pages/default.aspx" target="_blank">flaggskeppet Grafen​</a>.</div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">&gt; 130 vetenskapliga artiklar (&gt; 4000 citat, h-index = 35).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">År 2012 vann han the Lecturer Award for Excellence av Federation of European Materials Societies (FEMS)</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">År 2013 vann han Forskningspriset av the Italian Society of Chemistry (SCI).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Han har publicerat två böcker, en om Albert Einsteins liv och vetenskap (Hoepli, 2015) och en om Isaac Newton (Hoepli, 2016).</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">I november 2017 vann han ett forskningsprojektbidrag för ingenjörsvetenskap från Vetenskapsrådet.</span><br /></li></ul></div> <div><br /></div> <div>Donationen från <a href="/sv/stiftelse/Sidor/default.aspx" target="_blank">Stiftelsen Chalmers tekniska högskola</a> (Chalmersstiftelsen) omfattar 15 miljoner fördelat över tre år med 5 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020. Pengarna är avsedda för att delfinansiera en forskargrupp till professor Vincenzo Palermo samt för att finansiera laboratorieutrustning. Forskargruppen är tänkt att bestå av två forskarassistenter och två post-docs.</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Text: Nina Silow</div> <div>Bild: Flaggskeppet Grafen</div> <div><br /></div> </div>Wed, 13 Dec 2017 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxSofia Rahiminejad får stipendium från Barbro Osher<p><b>​Sofia Rahiminejad, postdoktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system på MC2, har tilldelats 110 000 kronor ur donationsfonden Barbro Osher Endowment, som stödjer chalmersforskares vistelser vid amerikanska universitet.</b></p>Sofia Rahiminejad hedrades tidigare i år med Wenner-Gren Stiftelsernas prestigefyllda femåriga fellowstipendium för postdoktoral utbildning. Hon har nu påbörjat en vistelse som gästforskare vid Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL), vid California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, USA, och Stanford University, Kalifornien.<br /><br />Det nya stödet ska gå till att finansiera merkostnader under vistelsen i USA. Syftet med stipendierna från Barbro Osher Endowment är att stödja forskningsvistelser i samarbete med ledande forskningsmiljöer och kollegor vid framstående amerikanska universitet, för chalmersforskare som vill utveckla sin egen forskning.<br /><br />Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco och grundare av stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Hon är en välkänd filantrop och mecenat.<br /><br />Text och foto: Michael Nystås<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/osher.aspx">Läs mer om Barbro Osher Endowment</a> &gt;&gt;&gt;<br /><br /><a href="/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sofia-Rahiminejad-ny-fellowstipendiat-hos-Wenner-Gren-stiftelserna.aspx">Läs mer om Sofia Rahiminejads fellowstipendium hos Wenner-Grenstiftelserna</a> &gt;&gt;&gt;<br />Wed, 22 Nov 2017 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Resultatet-av-familjen-Ekmans-donation.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Resultatet-av-familjen-Ekmans-donation.aspxResultatet av familjen Ekmans donation<p><b>​Den 27 maj 2004 hölls en ceremoni på Chalmers med anledning av en stor donation från familjen Ekman på 15 miljoner kronor. Donationen har använts i fem doktorandprojekt och forskning som bland annat handlar om säkrare tåg och ökad kostnadseffektivitet i tillverkningsprocesser.</b></p>​​<span style="background-color:initial">Sedan 2004 har donationsmedlen förvaltats av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Under åren har medlen genom aktiv förvaltning vuxit till drygt 20 miljoner som kunnat delas ut. Idag finns nu inget ekonomiskt utrymme inom donationen för nya forskningsprojekt.  </span><div><br /></div> <div>Donationsmedlen har på Chalmers använts i forskning bedriven av Anders Johansson, Joakim Johansson och Milad Mousavi som alla tog doktorsexamen mellan åren 2012 och 2016 samt Senad Razanica som efter sin licentiat 2016 fortsätter mot doktorsexamen. Albin Johnsson tog sin licentiat 2011 och lämnade därefter Chalmers. Utöver avhandlingarna har även ett stort antal separata uppsatser publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenshandlingar.</div> <div><br /></div> <div>Forskningen har bedrivits för att förbättra komfort och säkerhet vid tågresor, öka kostnadseffektiviteten i tillverkningsprocesser, utveckla labbtester för skakriggar och förstå hur mikrostrukturen på metalliska material påverkar mekaniska egenskaper.</div> <div><br /></div> <div>Samordnare för donationsmedlens användning på Chalmers har varit professor emeritus Bengt Åkesson. I den informella utdelningsnämnden har också Ronny Ekman, son till grundaren Thure Ekman (avliden 2003) av TEMA Ingenjörsfirman AB i Skövde suttit samt Ronald Adolfsson, Ekmans familjeadvokat verksam i Advokatfirma Lindh, Stabell Horten KB i Stockholm.</div> <div>Bengt Åkesson berättar om Thure Ekman att han först arbetade i tygverkstaden vid pansarregementet P10 i Strängnäs och senare i tygverkstaden vid P4 i Skövde. Parallellt med sin anställning startade han företaget TEMA med tillverkning baserad på hans patenterade uppfinningar inom hydraulik och pneumatik. TEMA var 2004 sålt till Rectus i Tyskland som senare såldes vidare till Parker Hannifin i USA med ca 60 000 anställda i ca 50 länder.</div> <div><br /></div> <div>Läs mer om den forskning som kunnat bedrivas tack vare donationen från familjen Ekman.<span style="display:none"></span><span style="display:none"></span></div> <div><br /></div> <div><b><span></span><span style="background-color:initial"><span lang="SV">Avhandlingar</span></span><br /></b></div> <b><span></span></b><p class="MsoNormal"><span lang="SV"> Johnsson, A. (2011). <a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/136392-multi-objective-optimization-of-railway-bogie-suspension-damping"><span lang="EN-US">Multi-objective optimization of railway bogie suspension damping</span></a></span><br />Johansson, A. T. (2012). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/157009-dynamic-response-reconstruction-using-passive-components"><span lang="EN-US">Dynamic response reconstruction using passive components</span></a></span><br />Johansson, J. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/235005-high-strain-rate-deformation-of-alloy-718-influence-of-microstructure-on-mechanical-properties"><span lang="EN-US">High strain rate deformation of Alloy 718, Influence of Microstructure on Mechanical Properties</span></a></span><br />Mousavi Bideleh, S. M. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/241192-multiobjective-optimisation-and-active-control-of-bogie-suspension"><span lang="EN-US">Multiobjective Optimisation and Active Control of Bogie Suspension</span></a></span><br />Razanica, S. (2016). <span lang="SV"><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/234951-computational-modelling-of-machining-mesh-objective-ductile-damage-modelling"><span lang="EN-US">Computational modelling of machining - Mesh objective ductile damage modelling</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="SV">  </span></p>Thu, 19 Oct 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Ny-satsning-processteknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Ny-satsning-processteknik.aspxNy satsning inom processteknik på Chalmers<p><b>​För att ge nya möjligheter för forskningen inom processteknik satsade Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 32,2 miljoner kronor på ny utrustning och personal. MRI-utrustningen som köptes in innebär världsunika möjligheter för processforskning.</b></p>​<img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Generell/Nyheter/Bengt%20Andersson200.jpg" alt="" style="height:187px;width:175px;margin:5px" />Under 1990-talet satsades det i Sverige mycket på processteknik, men på senare tid har fokus kommit att  hamna mer på att utveckla själva produkten än hur tillverkningen av den har gått till. Med Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas satsning på processteknik kommer ny kunskap om och nya möjligheter att effektivisera kemitekniska processer att tas fram. Satsningen gjorde det möjligt för institutionen för Kemi och kemiteknik att köpa in ny kraftfull magnetisk resonanstomografi- utrustning, MRI, som kan avbilda icke optiskt tillgängliga processer och på det sättet göra det möjligt att analysera i detalj vad som händer när exempelvis kemikalier blandas in i pappersmassa eller när medicin löses upp i magsyra. Förutom Chalmers finns endast en handfull universitet i världen som har liknande MRI-utrustning och detta ger nu företag som Alfa Laval, AstraZeneca, Tetra Pak, Valmet, SCA, med flera nya möjligheter i samarbetet med Chalmers inom processteknik.   <br /><br /><div style="font-size:14px"><span style="font-size:14px">– Med anläggningen kommer vi kunna bidra till effektivare användning av dagens processutrustning eftersom vi kommer kunna veta mer om vad som faktiskt händer inne i apparaturen. Vi kommer kunna se vad som är relevant att förbättra. Det kanske inte är de mekanismer som vi idag tror ger effekt som faktiskt gör det och processutrustningen kan därigenom bli mer ändamålsenlig, säger <a href="/sv/Personal/Sidor/bengt-andersson.aspx">Bengt Andersson</a>, som ansvarar för MRI-anläggningen.<br /><br /></span></div> <div>Vid flerfasströmning, det vill säga process av material i flera olika faser, exempelvis emulsioner eller blandning av vätskor och fibrer kan man inte med traditionella metoder direkt se vad som händer. Den nya MRI:n ger här en möjlighet att med noggrannhet kan följa hela processen. Vid exempelvis pappersmasseblekning är det idag svårt att se hur den turbulenta omblandningen sker, var det står stilla och var det rör sig mest. Mer kunskap inom detta kan leda till bättre material, men även bättre utnyttjande av utrustning inom processindustrin. <br /><br /></div> <div style="font-size:14px"><span style="font-size:14px">– Processindustrin har märkt att det inte räcker att köpa ny utrustning för att utvecklas. De måste också titta på den utrustning de redan har och se om det går att utnyttja den på ett mer effektivt sätt. Dessutom börjar materialen bli så avancerade att det inte räcker att titta på produktens slutliga sammansättning utan även på hur tillverkningsprocessen format den, säger professor Bengt Andersson. <br /><br /></span></div> <div>Förutom satsningen på MRI-utrustning på 15,4 miljoner kronor över sex år innebar även Stiftelsens satsning på processteknik att både institutionen för Kemi och kemiteknik och institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper kunnat anställa en ny forskarassistent var. </div> <div> </div> <div>    <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Generell/Nyheter/mri2700.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Text och foto: Mats Tiborn</div>Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/CFF_2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/CFF_2017.aspxSök stipendium från Chalmersska forskningsfonden 2017<p><b>​​Från och med den 21 augusti och fram till den 29 september är du välkommen att söka stipendium från Chalmersska forskningsfonden. Medlen som delas ut gäller i första hand stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor.</b></p><div class="page-content"><span class="TextFieldDisplay-ascx"></span> </div> <div class="page-content">2016 delades sammanlagt 1 000 000 kr ut till 72 forskare vid Chalmers, för detta ändamål.​​</div> <div class="page-content"> </div> <div class="text-normal">Ni ansöker via vårt elektroniska ansökningssystem Reach mee. <br />  </div> <a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p123"><div class="text-normal">Ansökan och all information om fonden hittar du här &gt;&gt;&gt;</div></a><div class="text-normal"> </div> <div class="text-normal"><strong><br />För mer information kontakta: </strong><br />Lillemor Kündig, Stiftelsens kansli <br /><span class="scrambledEmail"><a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se">lillemor.kundig@chalmers.se</a></span> <br />031-772 25 69</div> <div class="text-normal"><br />Beslut meddelas tidigast i november 2017.</div> <div class="text-normal"><br />Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden förvaltas av Chalmersstiftelsen. Den ingår i samförvaltningen &quot;Anknutna stiftelser&quot;. Den och fler fonder annonseras under stiftelsens stipendiesida och kan sökas genom <a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx</a></div>Mon, 21 Aug 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Stipendie-till-Liv-Lundberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Stipendie-till-Liv-Lundberg.aspxStipendium till Liv Lundberg<p><b>​Liv Lundberg, doktorand vid Rymd- geo och miljövetenskap får 50 000 kr ur Göran Wallbergs minnesfond.</b></p><p>​<img class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Stiftelsen/Liv_Lundberg_highrez_1_liten.jpg" alt="" style="height:340px;width:331px;margin:5px" />Priset, ska användas till en forskningsvistelse på Fordham University, New York, USA för att fortsätta ett forskningssamarbete kring betalningar för ekosystemtjänster (Payments for Ecosystem Services).</p> <p>Betalning för ekosystemtjänster innebär att landägare kompenseras ekonomiskt för att låta sin mark tillhanda hålla ”ekosystemtjänster”. Det kan handla om allt från att inte avskoga land i områden med tropisk regnskog, för att minska koldioxidutsläpp och behålla biodiversitet, till att låta jordbruksmark ligga i träda för att undvika erosion. </p> <p>Projektet är fokuserat på att kombinera ekonomiska experiment med datamodeller för att kunna testa och undersöka hur betalningar för ekosystemtjänster kan utformas i framtiden.</p> <p> </p> <p><strong>Övriga som tilldelades stipendium var:</strong></p> <p>Lisa Stenberg &amp; Madeleine Appert, Masterstudenter Computer Science – Område IKT  </p> <div>Ricard Bergström, Masterstudent på Quality and Operations Management – Område Produktion</div> <p> <br />Fonden skall gynna forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.</p> <p>Läs mer om Göran Wallbergs minnesfond här:</p> <p><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx</a></p> <p> </p>Wed, 07 Jun 2017 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/William-Hallberg-far-stipendium-ur-Fredrik-H-Lamms-donationsfond.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/William-Hallberg-far-stipendium-ur-Fredrik-H-Lamms-donationsfond.aspxWilliam Hallberg får stipendium ur Fredrik H Lamms donationsfond<p><b>​William Hallberg, doktorand på avdelningen för mikrovågselektronik på MC2, har belönats med ett stipendium ur Fredrik H Lamms donationsfond.</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/whallberg_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" width="197" height="171" alt="" style="margin:5px" />Priset, på 5 000 kronor, ska han använda till en forskningsvistelse på University of Colorado Boulder, Colorado, USA.<br />Fredrik H Lamms donationsfond förvaltas av Chalmers ägarstiftelse, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.<br /><br />Fredrik H Lamm var chalmersutbildad elektroingenjör och verksam som lärare och professor i elektroteknik på Chalmers i 41 år. Han utexaminerades 1891 och var därefter verksam i Zürich och i USA i olika omgångar, innan han återvände till Chalmers 1896. 1911 utnämndes han till professor. <br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/fhlamm_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" width="159" height="218" alt="" style="margin:5px" />Fredrik H Lamm var i många år föreståndare för Chalmers elektriska materialprovningsanstalt. Under sitt liv hann han även med att vara ordförande i Chalmersska ingenjörsföreningen och hedersledamot i teknologföreningen C.S.<br />1937 skänkte han motsvarande 5 000 kronor till en resefond i sitt namn. Fredrik H Lamm avled 1948 i en ålder av 75 år.<br /><br />Text: Michael Nystås<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Lamm.aspx">Läs mer om Fredrik H Lamms donationsfond</a> &gt;&gt;&gt;<br /><br /><a href="https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=10958">Läs mer om Fredrik H Lamm</a> &gt;&gt;&gt;Fri, 19 May 2017 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2017.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2017.aspxDe tilldelades John Ericsson-medaljen 2017<p><b>​Sex chalmersstudenter, utexaminerade under 2016, har belönats med John Ericsson-medaljen. Filip Hjort, Henrik Alburg, Erik Sandgren, Jacob Flårback, Lily Ekman och Fredrik Ekre mottog sina utmärkelser vid en ceremoni i Chalmersska huset den 12 maj.</b></p><div>​John Ericssonmedaljen är en utmärkelse till de främsta med civilingenjörs- eller arkitektexamen utfärdad föregående år, baserat på studieprestation under utbildningen. Mottagarna erhåller en präglad medalj i solitt silver med sitt na mn ingraverat, diplom och en bok om John Ericssons liv vid en högtidlig utdelning.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Doktorand med laserfokus</h2> <div>– Mina år på Chalmers har varit utvecklande och väldigt roliga, både socialt och studiemässigt. Jag kommer minnas min chalmerstid som några av mina allra bästa år. Efter examen har jag börjat doktorera vid institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap där jag utvecklar en typ av väldigt små lasrar. Att få ta emot John Ericsson-medaljen känns hedrande och den är ett fint bevis för allt jobb jag lagt ner, säger Filip Hjort, som tog sin examen inom teknisk fysik.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Skapar värde ur data</h2> <div>– Det är hedrande att få John Ericsson-medaljen och det känns som något extra värdefullt att ta med sig från studietiden. Att studera på Chalmers var väldigt givande och det blev roligare och mer intressant varje dag. Nu efteråt, i arbetslivet, känns det som en väldigt bra grund för att fortsätta att lära sig nya saker. Idag jobbar jag som konsult inom data science på Findwise. Det handlar i grund och botten om att skapa värde ur data, och kan vara allt från att samla in och kvalitetssäkra data till att bygga självlärande algoritmer, säger Henrik Alburg, som tog sin examen inom informationsteknik.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Telekomkonsult i Göteborg</h2> <div>– Det är för mig en stor ära att få ta emot John Ericssonmedaljen. Tiden på Chalmers var för mig både spännande och mycket utvecklande. Källan till de goda resultaten är framför allt att jag verkligen gillade de kurser jag läste och att jag trivdes med att studera på Chalmers. Sedan examen arbetar jag som konsult inom telekom i Göteborg, där har jag nytta av mina kunskaper samtidigt som jag lär mig mycket nytt, säger Erik Sandgren, som tog sin examen inom elektroteknik.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Arkitekt på Liljewall arkitekter</h2> <div>– Jättekul och hedrande att få denna utmärkelse, ett bra avslut efter sju händelserika år på Chalmers. I dag jobbar jag som arkitekt på Liljewall Arkitekter i Göteborg, och förutom kunskap inom arkitektur och konstruktion tar jag med mig många glada minnen från min tid på skolan, säger Jacob Flårback som tog sin examen inom arkitektur och teknik.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Kreativ och analytisk designingenjör</h2> <div>Lily Ekman påbörjade sina studier på Designingenjörsprogrammet ute på Lindholmen och kände efter tre år att hon ville fördjupa sina kunskaper ytterligare. Hon fortsatte därför på mastersprogrammet Industrial Design Engineering och kompletterade också med kurser inom digital produktutveckling och interaktionsdesign. I dag jobbar hon som UX-designer för it-konsultbolaget Netlight i Stockholm med uppdrag i Oslo.</div> <div>– Chalmerstiden har gett mig en balans mellan kreativitet och analytiskt tänkande som lämpar sig bra inom UX-området. Att bli tilldelad medaljen gör mig hedrad och ger mig självförtroende att ta mig an nästa utmaning med stolthet, säger Lily Ekman, som tog sin examen inom teknisk design.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Omväg via väg- och vatten till beräkningsmekanik</h2> <div>– Jag började min tid på Chalmers som student på Väg och vatten. Jag trivdes bra under de första tre åren, men det kändes ändå inte som riktigt rätt inriktning för mig. När det var dags att välja inriktning för de sista åren valde jag istället mastersprogrammet Applied Mechanics. Det passade mig perfekt, och det blev två väldigt intressanta och lärorika år. Efter examen fick jag dessutom chansen att fortsätta inom beräkningsmekanik som doktorand på avdelningen Material- och beräkningsmekanik på Chalmers, vilket känns väldigt kul, säger Fredrik Ekre, som tog sin examen inom väg- och vattenbyggnad samt tillämpad mekanik.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Carolina Svensson</div> <div><strong>Foto: </strong>Anna-Lena Lundqvist</div> ​Mon, 15 May 2017 17:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Globala-forskningschefer-tar-plats-i-Chalmers-styrelse.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Globala-forskningschefer-tar-plats-i-Chalmers-styrelse.aspxGlobala forskningschefer tar plats i Chalmers styrelse<p><b>​Vid årsstämman 20 april 2017 utsågs Elisabeth Björk och Sara Mazur till nya ledamöter i styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB, Chalmers styrelse. De är båda forskningschefer med globala ansvar inom Astrazeneca respektive Ericsson.</b></p><div>​Elisabeth Björk är sedan 2012 global chef för utvecklingen av läkemedel i sen fas inom områdena hjärta/kärl, diabetes och kronisk njursjukdom inom Astrazeneca. Innan dess ledde hon utvecklingen av ett av Astrazenecas diabetesläkemedel och har också varit involverad i utvecklingen av andra nyckelprodukter. 2014 flyttade Elisabeth tillbaka till Sverige efter att ha tillbringat sju år vid Astrazenecas amerikanska forskningsenhet och utsågs då till vetenskaplig ledare för forskningsanläggningen i Göteborg.</div> <div> </div> <div>Sara Mazur är Vice President och forskningschef på Ericsson. Hon har tidigare varit chef för System Management inom Ericssons affärsenhet Nätverk, med fokus på enhetsövergripande teknik, forskningskoordinering och strategisk management. Hon har haft många andra befattningar och själv varit pådrivande i utvecklingen av telekombranschen med sina 69 beviljade patent.</div> <div> </div> <div>– I en omvärld som förändras snabbt, till stora delar drivet av ny teknik, välkomnar vi våra nya ledamöter. Elisabeth Björk och Sara Mazur representerar tunga nya teknikområden genom sina centrala roller i forskningsstarka globala företag som är världsledande i sina respektive branscher: läkemedel och telekom. Jag är övertygad om att vi kommer att ha stor nytta av deras kompetenser i vårt stöd till Chalmers utveckling, nu och framöver, säger Lena Treschow Torell, ordförande i Chalmers styrelse.</div> <div> </div> <div>Övriga externa styrelseledamöter är sedan tidigare vice ordförande Torbjörn Holmström samt Johan Andersson, Helen Eliasson och Kent Viitanen.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Om Chalmers styrelse</h2> <div>Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB, Chalmers styrelse, svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av högskolans verksamhet. Chalmers rektor och tillika vd, Stefan Bengtsson, ansvarar för den löpande verksamheten och företräder Chalmers i kontakter med departement och övrig omvärld. Externa ledamöter i Chalmers styrelse utses av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.</div>Thu, 20 Apr 2017 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Eliassonstillagg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Eliassonstillagg.aspxS.o.KG. Eliassons minnes- samt tilläggsfond<p><b>​Sök bidrag för bl a forskning och utvecklingsarbete inom elektroteknik</b></p><p>​Fonden beviljar stöd till forskare inom elektrotekniska området, för följande:<br /></p> <ul><li>inköp och installation av apparater </li> <li>publikationsverksamhet</li> <li>studieresor </li> <li>gästföreläsningar</li> <li>föreläsningsprov </li></ul> <p>(och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området)</p> <p><br />Tilläggsfonden har samma ändamål som minnesfonden men med ett tillägg:<br /></p> <ul style="height:20px;width:551px"><li>stöd för medicinsk diagnostik och terapi samt medicinsk teknik<br /></li></ul> <p> </p> <p><strong>Ansökan:</strong><br />Fonderna utlyses under våren 2017, 16  februari - <span style="text-decoration:line-through">10 april 2017. </span><span style="color:#ff3300">Nu förlängt t om  den 30 april, 2017!</span><br /><br />Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformulären:<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p110">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p110</a><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p109">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p109</a></p> <p> </p> <p>Här kan du läsa mer om minnesfonden samt tilläggsfonden:</p> <p><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/EliassonsMF.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/EliassonsMF.aspx</a><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/EliassonsTF.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/EliassonsTF.aspx</a></p>Tue, 04 Apr 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Landahl.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Landahl.aspxAlice och Lars Erik Landahls minnesfond<p><b>​Fonden beviljar resestipendier till forskare vid Chalmers och i synnerhet till forskare inom elektroteknik</b></p><p>​Ändamål: ”till resestipendier till forskare vid Chalmers tekniska högskola som avlagt teknisk doktorsexamen”, företräde för elektroteknik.</p> <p> </p> <p>Ansökan: Fonden utlyses 14 februari till den <span style="text-decoration:line-through">10 april 2017.</span> <span style="color:rgb(255, 51, 0)">Nu förlängt t om den 30 april 2017!</span></p> <p><span style="color:rgb(255, 51, 0)"></span> </p> <p style="color:rgb(0, 0, 0)"><span>Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret:</span></p> <p><span style="color:rgb(255, 51, 0)"><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p107">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p107</a></span></p> <p><span style="color:rgb(255, 51, 0)"></span> </p> <p style="color:rgb(0, 0, 0)"><span>Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat) Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum. </span></p> <p style="color:rgb(0, 0, 0)"><span></span> </p> <p style="color:rgb(0, 0, 0)">Läs mer om fonden samt om tidigare utdelningar här:</p> <p style="color:rgb(0, 0, 0)"><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/ALE_Landahl.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/ALE_Landahl.aspx</a></p>Tue, 04 Apr 2017 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Heyman.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Heyman.aspxHugo Heymans forskningsfond<p><b>​Forskare vid Chalmers kan söka stipendier ur fonden om deras forskning knyter an till varvsindustrin.</b></p><p>Forskarna återfinns oftast vid institutionen för sjöfart och marin teknik, men andra forskare är också välkomna att söka medel om fondens kriterier uppfylls.<br /><span style="color:rgb(255, 51, 0)">Nu har vi förlängt ansökningstiden till den 28 april! </span></p> <p><span style="color:rgb(255, 51, 0)"></span><br />Ändamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för varvsindustrin i vårt land.”<br /> <br />Ansökan:<br />Fonden utlyses under våren. Ansökningsdag 8:e februari - <span style="color:rgb(255, 51, 0)">28 april</span>, 2017. <br />Fyll i ansökan under länken nedan:</p> <p><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Heyman.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Heyman.aspx</a></p> <p> </p>Tue, 28 Mar 2017 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Wallberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Wallberg.aspxGöran Wallbergs minnesfond<p><b>​Sök stipendium ur Göran Wallbergs minnesfond och få internationell erfarenhet!</b></p><p>​Den 1 mars har du som student eller yngre forskare på Chalmers möjlighet att söka stipendium ur en ny fond på Chalmers för genomförande av examensarbete utomlands eller för att gästforska på utländskt universitet.</p> <p><br /><strong>Fonden gynnar forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.</strong></p> <p><br />Målet är att dela ut tre stipendier per år om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område. </p> <p><br /><strong>Fonden lyses ut för första gången i år och sista ansökningsdatum är den 18 april 2017!</strong></p> <p> </p> <p><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx">Ansökan och all information om fonden hittar du här &gt;&gt;&gt;</a></p> <p><br /><img alt="Göran-Wallberg-7.jpg" src="/sv/stiftelse/nyheter/PublishingImages/Göran-Wallberg-7.jpg" style="margin:5px" /><br />Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad. <br />Han donerade vid sin bortgång 2 miljoner kronor till Chalmers för att upprätta en fond enligt ovan.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>Mon, 27 Mar 2017 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stena-ger-tre-miljoner.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stena-ger-tre-miljoner.aspxStena ger tre miljoner till entreprenörskap och nyttiggörande<p><b>​I samband med Dan Sten Olsson sjuttioårsdag donerade Stena tre miljoner kronor till Chalmers Ventures. Gåvan annonserades vid sjuttioårsfirandet och rektor Stefan Bengtsson kunde i ett tacktal på plats konstatera att stödet från vänner är betydelsefullt för Chalmers.</b></p>​– Det var en minst sagt glad överraskning när vi fick beskedet om gåvan från Stena. Donationen är ett viktigt första steg i visionen om att skapa en komplett miljö inom entreprenörskap på Chalmers. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för, säger Linnéa Lindau, vd för Chalmers Ventures.<br /> <br />Stödet till Chalmers från Stena-koncernen, Stena-stiftelsen och Dan Sten Olsson själv går långt tillbaka. Det har under åren tagit sig många olika uttryck – bland annat genom professurer, byggnader och i en positiv inställning till Chalmers verksamhet i stort, eller som i det här fallet i direkt finansiellt stöd.<br /> <br />– Gåvan till Chalmers Ventures visar på Dan Stens och Stena-sfärens intresse för Chalmers i ett brett perspektiv tvärs över olika teknikområden. Förutom det rent finansiella är det förstås ovärderligt att känna stödet från några av Göteborgs viktigaste och mest inflytelserika företag och personer, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.<br /> <br />Jubilaren själv tycker att det känns roligt och viktigt att kunna bidra till en verksamhet som arbetar för att resultaten av forskning och utbildning på olika sätt ska komma till nytta med nya företag i samhället.<br /> <br />– Både vi inom Stenakoncernen och samhället i stort har mycket att vinna på att resultaten av Chalmers verksamhet kommer till nytta även utanför akademin. Utan entreprenörskap stannar utvecklingen och det är i gränslandet mellan forskning och entreprenörskap som viktig utveckling sker. För Stenas del är det självklart väsentligt med sjöfartsutbildningarna men även andra delar, till exempel forskning inom materialåtervinning, är viktiga områden för oss, säger Dan Sten Olsson. <br /><br /><strong>Text:</strong> Magnus MyrénTue, 14 Mar 2017 16:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/stiftelsens_pris_2016.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/stiftelsens_pris_2016.aspx​Stiftelsens pris 2016 till den första MOOCs-gruppen<p><b>​Stiftelsens pris går i år till den grupp av Chalmerister som initierade, arbetade fram och genomförde Chalmers första MOOCs-projekt (Massive Open Online Courses) och den första kursen rörande Grafen. Detta projekt var ett samarbete där pedagogisk utveckling, ett starkt engagemang kombinerat med tekniskt stöd samverkade för ett gemensamt mål på ett föredömligt vis. Ett helt nytt fält för Chalmers som möjliggjordes tack vara denna pionjärtrupp och deras idoga arbete.</b></p><p><img alt="MOOCs.jpg" src="/sv/stiftelse/nyheter/PublishingImages/MOOCs.jpg" style="margin:5px" /><br /><br />Ett flertal personer från Chalmers deltog i projektgruppen för att kartlägga och implementera MOOCs för Chalmers samt för att genomföra den första kursen (Grafen). De personer vi särskilt vill lyfta fram för sina betydande och avgörande insatser i projektet är:</p> <p><br /><strong>Helena Danielsson</strong>, OSS, En av de första initiativtagarna till MOOCs, kunnig inom trender, målgrupper och varumärke, som tidigt såg potentialen med MOOCs.</p> <p><br /><strong>Jonas Gilbert</strong>, vice bibliotekschef, kunnig inom interaktivitet och hur IT kan användas för kommunikation mellan universitet och olika målgrupper. Projektledare och kontakt med Edx, plattformen för MOOCs.</p> <p><br /><strong>Christian Stöhr</strong>, och <strong>Tom Adawi</strong>, ITIT/EER, Pedagoger och kunniga inom IT:s möjligheter för att öka lärandet hos studenter. Bidrog med erfarenheter inom distansundervisning och pedagogik för detta.</p> <p><br /><strong>Hugo Landgren</strong> och <strong>Magnus Axelsson</strong>, IKT-pedagoger och specialister, biblioteket, teknikerna bakom inspelningarna med erfarenhet att tekniskt skapa online-kurser och hur man lägger upp och genomför kurser på distans.</p> <p><br /><strong>Märta Sjöblom</strong>, bibliotekarie, biblioteket, sammanhållande i både inspelningarna och kommunikationen, erfarenhet från biblioteket online.</p> <p><br /><strong>Carolina Eek Jaworski</strong>, informatör, bidrog för att göra projektet synligt och nå ut med projektet till potentiella nyttjare/användare.</p> <p><br /><strong>Jie Sun</strong>, docent MC2, Engagerad och entusiastisk lärare och genomförare av den första MOOCS-kursen inom Grafen.</p> <p><br />När man nämner några så glöms ibland de andra som bidragit till projektets genomförande vilket naturligtvis är tråkigt men tyvärr nödvändigt. Många fler bidrog till att möjliggöra MOOCs-projektet, med stor inspiration och kunskap. Ett samarbete utanför de dagliga rollerna och de vanliga kompetensfälten krävdes för att skapa och genomföra MOOCs. En viktig del av projektet har varit att lyfta fram en vidareutveckling av lärarrollen som en viktig komponent i framtidens lärande. Pedagogisk utveckling och tekniskt stöd skedde i nära samarbete med läraren Jie Sun och blev mycket lyckat. Chalmers planerar i nuläget sin åttonde MOOCs-kurs. Chalmers var tidigt ute i att använda IT i campus-undervisningen, bland annat inom s.k. Blended learning. MOOCs är ytterligare ett steg i utvecklingen av undervisningen och tillgängligheten av Chalmers för studenter och samhälle. </p> <p><br />Stiftelsens pris 2016 inriktas mot Chalmersstiftelsens strategiska satsning Massive Open Online Courses, där Chalmersstiftelsen satsar 12,5 miljoner kronor, 2014-2016. Priset går i år till en grupp som har verkat för, och utvecklat nya sätt för undervisningen, som kan vara avgörande för att attrahera kommande studenter och marknadsföra Chalmers till nya målgrupper. Priset tilldelas i vanliga fall en person, men det stod tidigt klart att det inte gick att välja ut enbart en person då det var en laginsats som möjliggjort projektet. Akademisk meritering är i stort sett fortfarande baserat på individuella prestationer, medan framgång i näringsliv och samhälle alltmer kräver ett framgångsrikt team-work och Chalmersstiftelsen har velat lyfta fram laginsatsen. Personerna i MOOCs-gruppen som nämnts ovan tilldelas sammanlagt prissumman på 125 000 kr, 13 900kr vardera att användas i valfri Chalmersverksamhet.</p> <p> </p> <p>Läs mer: </p> <p><a href="/sv/utbildning/mooc/Sidor/default.aspx">MOOCs</a></p> <p><a href="/sv/stiftelse/stiftelsens-pris/Sidor/Om-Stiftelsens-pris.aspx">Om Stiftelsens pris</a></p> <p><a href="/sv/stiftelse/stiftelsens-pris/Sidor/pristagare.aspx">Tidigare pristagare</a><br /></p>Wed, 09 Nov 2016 00:00:00 +0100