Nyheter: Stiftelsen Chalmershttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 28 Nov 2022 06:39:33 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Sök-Chalmersska-forskningsfonden-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/S%C3%B6k-Chalmersska-forskningsfonden-2019.aspx​Nu kan du söka medel ur Chalmersska forskningsfonden!<p><b>År 2020  kommer bidrag i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor. En liten del avsätts till äldre forskare.   OBS! Endast verksamhetskritiska resor som godkänts av prefekt (underskrivet intyg krävs) kan bifallas. Vi följer de restriktioner som finns i samhället i övrigt!</b></p><strong>​​</strong><em style="background-color:initial"><strong>På Chalmerska institutets 100-årsdag 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.</strong></em><div><br /><em></em><strong> </strong></div> <div><em><strong>Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som  gagnar vetenskap och industri.</strong></em></div> <div><br /></div> <div>Ur forskningsfondens statuter:  <br /><br /><em>&quot;Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.</em><br /><em>För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas: </em><br /><em>till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)</em><br /><em>till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet; </em><br /><em>samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande a​​v visst forskningsarbete.&quot;     </em><br /><br /><div><strong>Din ansökan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 12 oktober 2020. </strong>  </div></div> <div><strong>Till ansökan:</strong> <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p198" style="font-size:12px">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=225&amp;rmlang=SE</a></div> <div><br /></div> <div><strong>Här kan du läsa om tidigare års tilldelningar :</strong> <a href="http://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Stiftelsen/Stiftelserapport%202018.pdf" style="font-family:inherit;font-size:16px">Verksamhetsberättelse 2018</a></div>Thu, 01 Oct 2020 17:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-för-naturlig-kontroll-av-proteser.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-f%C3%B6r-naturlig-kontroll-av-proteser.aspxStiftelsens pris för naturlig kontroll av proteser<p><b>​Chalmersstiftelsens pris för 2020 tilldelas Max Ortiz Catalan, för hans arbete med naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat.</b></p>​<span style="font-size:14px;background-color:initial">Chalmersstiftelsens pris år 2020 tilldelas Max Ortiz Catalan, docent vid institutionen för elektroteknik, för sitt arbete med naturlig kontroll av proteser genom osseointegrerade implantat.</span><div><br /><span style="font-size:14px;background-color:initial"></span><div><span style="font-size:14px">Priset består av 25 000 kronor i ett personligt bidrag samt 100 000 kronor för att finansiera ett event där Chalmers olika insatser inom pristagarens forskningsområde presenteras.<span style="white-space:pre"> </span></span></div> <div><br /> </div> <div><span style="font-size:14px">Så här lyder stiftelsens motivering till utmärkelsen:</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span> </div> <div><span style="font-size:14px"><em>&quot;Chalmersstiftelsen bildades 1994, med uppdraget att verka för att Chalmers bedriver forskning och utbildning på en internationellt hög nivå. Chalmers har sedan dess utvecklats i positiv riktning och visionen - Chalmers för en hållbar framtid - genomsyrar idag verksamheten. Inom denna vision ryms flera forskningsfält, inte minst i gränslandet mellan teknik och medicin. Chalmersstiftelsens pris utdelas årligen till person inom Chalmerssfären för förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling. </em></span></div> <div><span style="font-size:14px"><em><br /></em></span> </div> <div><span style="background-color:initial"><i>Årets pris uppmärksammar fortsättningen på det världsledande samarbetet mellan Chalmers och Sahlgrenska som startade när PI Brånemark på 70-talet bjöd in Chalmers i den dynamiska forskningen kring osseointegrerade titanimplantat.</i></span><span style="font-size:14px"><em> Pristagaren Max Ortiz Catalan utnyttjar, genom en god förmåga att samarbeta med andra och med patienternas bästa för ögonen, ny teknologis alla möjligheter att förbättra livskvalitet för olycksdrabbade patienter.</em></span></div> <div><span style="font-size:14px"><em><br /></em></span> </div> <div><span style="font-size:14px"><em>Årets pristagare arbetar framgångsrikt för att forskningsresultat ska komma alla behövande tillgodo. I det ansvaret ligger också att utnyttja medias intresse för att berätta om avgörande framsteg. Genom aktivt, och skickligt, kommunikationsarbete har pristagaren lyckats göra stora delar av världen medveten om de avgörande framsteg som har skett på Chalmers. Dessa framsteg har han själv varit starkt bidragande till. Han har varit en av Chalmers flitigast förekommande talespersoner internationellt under flera års tid, och har stor betydelse för bilden av Chalmers i världen&quot;.</em></span></div> <div><span style="font-size:14px"><em><br /></em></span> </div> <div><span style="font-size:14px">Chalmersstiftelsens styrelse fattade beslutet på underlag från en jury bestående av Per Olof Arnäs, fakultetsrådet och stiftelsens styrelse, Claes Niklasson, Chalmersska Ingenjörsföreningen, Anna Dubois, prorektor och Jonathan Sjölander, Chalmers Studentkår. Assisterande var Christian Borg, pressansvarig och Mattias Königsson, Chalmersstiftelsen.</span></div> <div><br /> </div> <div><b>Text:</b> Erik Krång</div> <div><b>Bild:</b> Anna-Lena Lundqvist</div> <div><br /> </div> </div> ​Thu, 16 Apr 2020 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Sök-stipendier-hos-Chalmersstiftelsen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/S%C3%B6k-stipendier-hos-Chalmersstiftelsen.aspxSök stipendier hos Chalmersstiftelsen!<p><b>​Välkommen att ansöka om stipendier ur Chalmersstiftelsens fonder och anknutna stiftelser. Under januari och mars utlyser vi de flesta av våra fonder och de riktar sig både till studenter och forskare vid Chalmers.</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Stiftelsen/Studenter_180524_25.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:320px;height:223px" /><span style="font-family:arial;background-color:initial">Här kan ni ansöka om medel för studieresor, konferensresor eller bidrag för examensarbeten. Många av fonderna har en specifik inriktning mot ett visst ämnesområde. Tunga institutioner och program är M2, E2, ACE, Biologi och Bioteknik samt Kemi och Kemiteknik.</span><div><font face="arial">Många stipendier inom M2 vänder sig till området Sjöfart, se bl a <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Heyman.aspx">Hugo Heymans forskningsfond</a> och <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Lindfors.aspx">AH Lindfors stipendiefond.</a></font></div> <div><br /></div> <div><font face="arial"><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Lindfors.aspx"></a>Inom ACE kan teknologer söka stipendium för VVS-området från <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/TorstenJansson.aspx"><span>Torsten Janssons stipendiefond</span> ​</a>och till studiresor från<a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Pettersson.aspx"> Knut E Petterssons donation​​</a>. Forskarstuderande kan söka bidrag till forskningsfälten för betong-, stål- och träbyggnad samt husbyggnadsteknik och byggnadsstatistik genom <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Granholm.aspx">Hjalmar Granholms minnesfond.</a><br /></font><span style="font-family:arial;background-color:initial"></span><p><font style="font-family:arial"></font><br /></p> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Vi har två fonder som vi särskilt vill lyfta fram som riktar sig till examensarbetesprojekt, </span><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx" style="font-family:arial">Hobohms minnesfond</a><span style="font-family:arial">, för studenter som skriver arbete inom Göteborgsföretaget Ernströmgruppens intressesfär, med företräde för ämnen inom byggnadsmaterial. Samt </span><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Sorman.aspx" style="font-family:arial">Sörmans fond </a><span style="font-family:arial">där du kan få ekonomiskt stöd för att göra provningar vid SSPAs sjöfartsanläggningar. </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span></span><span style="font-family:arial">Inom områdena Kemiteknik och Bioteknik</span></font> kan du som forskare söka bidrag till forskningsresor<font face="Calibri"><span style="font-family:arial">, se <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Philblad.aspx">Nils Pihlblads stipendiefond</a> samt <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hansson.aspx">Sven och Gurli Hanssons donationsfond.</a></span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Etablerade forskare kan få ekonomiskt stöd för vistelser vid universitet i USA upp till ett år, med hjälp av </span><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/osher.aspx" style="font-family:arial">the Osher endowment</a><span style="font-family:arial">.</span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Titta igenom våra </span><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx" style="font-family:arial">stipendiesidor</a><span style="font-family:arial"> där du kan läsa mer om våra stipendier. </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">De flesta ansökningar behandlas genom ett elektroniskt ansökningssystem som du finner på </span><span style="font-family:arial">stipendiesidorna</span>,<span style="font-family:arial"> men vissa ansökningar sker i dialog med din handledare, läs mer under respektive fond.</span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Här hittar du </span><a href="/sv/stiftelse/Sidor/default.aspx" style="font-family:arial">Chalmersstiftelsens hemsida </a><span style="font-family:arial">och här finner du våra </span><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx" style="font-family:arial">utlysta stipendier.</a></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Har du frågor angående stipendier kontakta:</span><br style="font-family:arial" /><span style="font-family:arial">Lillemor Kündig, tel 772 25 69 </span><br style="font-family:arial" /><span style="font-family:arial">e-post: </span></font><a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se"><font color="#0563c1" face="Calibri"><span style="font-family:arial">lillemor.kundig@chalmers.se</span></font></a></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Har du frågor angående stiftelser kontakta:</span><br style="font-family:arial" /><span style="font-family:arial">Mattias Königsson, tel 772 26 05</span><br style="font-family:arial" /><span style="font-family:arial">e-post: </span></font><a href="mailto:mattias.konigsson@chalmers.se"><font color="#0563c1" face="Calibri"><span style="font-family:arial">mattias.konigsson@chalmers.se</span></font></a></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial">Välkommen med din ansökan! </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><font face="Calibri"><span style="font-family:arial"> </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt;font-family:arial"><br /></div></div>Thu, 23 Jan 2020 16:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Hon-far-stipendium-for-avancerad-mikroskopiforskning-i-USA.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Hon-far-stipendium-for-avancerad-mikroskopiforskning-i-USA.aspxHon får stipendium för avancerad mikroskopiforskning i USA<p><b>​Alexandra Paul, forskare vid Chalmers specialiserad på molekylär mikroskopi, får ett Barbro Osher-stipendium för sin forskningsvistelse på University of Texas at Austin.</b></p>​<span style="background-color:initial">Alexandra Paul får 90 000 kr från Barbro Osher Endowment, som stödjer chalmersforskare som vill utveckla sin forskning i samarbete med prominenta forskare vid amerikanska universitet. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>− Jag känner mig väldigt hedrad över att få stipendiet för att bedriva min forskning vid ett spännande och världsledande universitet. Jag är säker på att jag kommer utvecklas och lära mig mycket det kommande året. Och jag ser fram emot att vara del av en spännande forskningsmiljö vid institutionen för biomedicinsk teknik, säger Alexandra Paul.  </div> <div><br /></div> <div>Alexandra Paul disputerade 2018 på institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers. Då forskade hon på lipider och hur dessa kunde vara inblandade i utveckling av överviktsrelaterade sjukdomar. 2019 fick hon Vetenskapsrådets anslag för en internationell postdoktjänst. </div> <div><br /></div> <div>I sitt nya forskningsprojekt kommer Alexandra Paul att använda en avancerad mikroskopiteknik för att undersöka om – och i så fall hur − lipiddroppar är involverade i sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Tekniken, coherent Ramal scattering (CRS), används endast av ett tiotal universitet runt om i världen – bland andra University of Texas at Austin.</div> <div><br /></div> <div>Stipendiet från Barbro Osher kommer att täcka kostnader för boende och resor under Alexandra Pauls första vistelseår i USA.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Susanne Nilsson Lindh</div> <div><strong>Foto:</strong> Martina Butorac   </div> <div><br /></div> <div><strong>Om Barbro Osher</strong></div> <div><ul><li>Barbro Osher är honorär generalkonsul i San Francisco, och en välkänd mecenat.</li> <li>Hon grundade och driver Barbro Osher Pro Suecia Foundation, som stöder projekt med svensk anknytning inom kultur och utbildning i Sverige och USA.</li> <li>Sökande till stipendier via Barbro Osher Endowment måsta vara forskare anställda av Chalmers. <br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/osher.aspx">Läs mer om hur man ansöker.</a> </li></ul> <div><br /></div> <div><strong style="background-color:initial">Läs mer om Alexandra Pauls forskning:</strong><span style="background-color:initial"> </span><a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Hennes-vision-tidig-upptackt-av-Parkinsons-sjukdom.aspx">Hennes vision <span style="background-color:initial">− </span><span style="background-color:initial">tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom</span></a></div> <span></span><div></div></div></div> ​​​Wed, 15 Jan 2020 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Sök-stipendium-för-examensarbeten-inom-Arkitekturområdet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/S%C3%B6k-stipendium-f%C3%B6r-examensarbeten-inom-Arkitekturomr%C3%A5det.aspxSök stipendium för examensarbeten inom Arkitekturområdet<p><b>​Chalmersstiftelsen förvaltar ett antal fonder som riktar sig till studenter och forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Fonderna kan stödja studieresor, examensarbeten eller andra projekt. Sista ansökningsdatum är den 25 januari 2020.</b></p>​<strong style="background-color:initial">De aktuella fonderna är:</strong><div><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Plomgren.aspx">Edith och Egon Plomgrens donationsfond</a><br />Resestipendier i samband med arkitektstudenternas examensarbeten.</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Backman.aspx"><br />Åke Bäckmans resestipendium</a><br />Stipendium till utexaminerade arkitekter att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/BL_Landahl.aspx">Britt-Lisa Landahls fond</a><br />Stipendium till arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Steen.aspx">Sven Steens forsknings- och stipendiefond</a><br />Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (husbyggnadsfackmän).</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Friman.aspx"><br />Ernst M Frimans stipendiefond</a><br />Stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter.</div> <div> </div> <div><br /><strong>Kontaktuppgifter vid Chalmersstiftelsens kansli:</strong><br />Lillemor Kündig<br />Tel 031 - 772 25 69,  e-post: <a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se">lillemor.kundig@chalmers.se​</a></div> Wed, 08 Jan 2020 08:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Goran-Wallbergsstipendium-till-Maria-Siiskonen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Goran-Wallbergsstipendium-till-Maria-Siiskonen.aspxGöran Wallbergsstipendium till Maria Siiskonen<p><b>​Vi säger grattis till Maria Siiskonen, som av Chalmers Stiftelse beviljats ett stipendium på 50.000 kr ur Göran Wallbergs minnesfond 2019, som ger henne möjlighet till en fyra månaders vistelse i Köpenhamn för att forska på anpassningsbara produktionssystem för personliga mediciner.</b></p>​<span style="background-color:initial">Fonden, som förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, bygger på de 2 miljoner kronor som Chalmersalumnen Göran Wallberg (Väg- och vatten -45) donerade vid sin bortgång med syfte att hjälpa studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Stipendiet omfattar områdena IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik. </span><div>– Det är en jättefin julklapp, säger Maria Siiskonen, doktorand vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola. Jag kommer att använda stipendiet till en forskningsvistelse på Danmarks tekniske högskole, DTU, i fyra månader. DTU ligger i Kongens Lyngby alldeles utanför Köpenhamn. </div> <div><br /></div> <div><b>Hitta lösningar på anpassningbara produktionssystem</b></div> <div>Maria Siiskonens tidigare forskning har fokuserat på produktdesign samt hur olika funktionaliteter kan byggas in i mediciner, till exempel i tabletter. Då finns möjlighet att anpassa medicinen till den enskilda patientens behov och på så sätt optimera patienters behandlingar mot ett antal olika sjukdomar. </div> <div>En konsekvens kring individanpassning av mediciner är att antalet produktvarianter ökar. Tidigare studier visar på att dagens produktionssystem för mediciner inte är tillräckligt flexibla för att producera dessa produktvarianter på ett ekonomiskt hållbart sätt.</div> <div>– Jag vill se närmare på hur produktionssystem för individanpassade mediciner bör designas, så det blir en vinst sett ur både ekonomiskt och hållbart perspektiv. Mitt fokus kommer att ligga på systemens anpassningsbarhet och flexibilitet så att efterfrågan av patientanpassade produktvarianter uppfylls.</div> <div><br /></div> <div><b>Stark forskning vid DTU lockar</b></div> <div>Maria berättar att DTU:s forskargrupp är starka inom forskningsområdet när det gäller produktanpassning och de har intressanta strategiska metoder för att utforma produktportföljer och individanpassa produkter. </div> <div>– Att vara på plats här i fyra månader ger mig utmärkta möjligheter få en förstahandsinblick i deras metoder, få nya verktyg och bättre produktutvecklingsmetoder med mig hem. Jag tror det blir ett utmärkt tillfälle att utvecklas som forskare inom produktutveckling, avslutar Maria.</div> <div><br /></div> <div><b><a href="https://research.chalmers.se/en/person/?cid=simaria" target="_blank" title="länk till annan websida"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Maria Siiskonens forskning​</a></b></div> <div>​​<br /></div> <div><em>Text: Carina Schultz/Maria Siiskonen</em></div> <div><em>Foto: Carina Schultz</em></div> <div><br /></div>Fri, 20 Dec 2019 18:30:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Sök-stipendium-ur-Göran-Wallbergs-minnesfond-och-få-internationell-erfarenhet!-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/S%C3%B6k-stipendium-ur-G%C3%B6ran-Wallbergs-minnesfond-och-f%C3%A5-internationell-erfarenhet!-.aspxSök stipendium ur Göran Wallbergs minnesfond och få internationell erfarenhet! <p><b>​Nu har du som student eller yngre forskare på Chalmers möjlighet att söka stipendium ur en fond på Chalmers för genomförande av examensarbete utomlands eller för att gästforska på utländskt universitet. </b></p>​<span style="font-weight:700;background-color:initial">Fonden gynnar forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra</span><span style="font-weight:700;background-color:initial"> </span><span style="font-weight:700;background-color:initial">för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.​</span><p><span style="font-weight:700"><br /></span></p> <p><span style="font-weight:700"><em>Fonden har varit utlyst under våren och nu finns ett stipendium kvar om 50 000 kr att söka om du är student!</em></span></p> <p><span style="font-weight:700"><br /></span></p> <p><span style="font-weight:700">Sök nu, sista ansökningsdag är den 30 november: </span></p> <p><span style="font-weight:700"></span><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p196">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p196​</a><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx"></a></p> <p><br /></p> <p>Läs mer om fonden här: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx</a></p> <p><br /></p> <p><br /></p>Wed, 30 Oct 2019 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Sök-medel-ur-fond-som-stödjer-cancerforskning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/S%C3%B6k-medel-ur-fond-som-st%C3%B6djer-cancerforskning.aspxSök medel ur fond som stödjer cancerforskning<p><b>Folke och Marianne Edlers forskningsfond vid Chalmers stödjer den grundvetenskaplig forskningen om maligna sjukdomar. ​</b></p><div><span style="font-size:14px">​Fondens syfte:</span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px">Att stödja grundvetenskaplig forskning som kan bidra till förståelsen av orsakerna bakom miljöbetingade maligna sjukdomar, speciellt cancersjukdomar som tex blåscancer.</span></li> <li><span style="font-size:14px">Att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund</span></li> <li><span style="font-size:14px">Att finna profylaktiska metoder för dessa sjukdomar</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px">Eventuellt kan också utvecklandet av appartteknik för tidig diagnostik eller behandling komma ifråga</span></div> <div><span style="font-size:14px">Forskningsområdena får gärna ske i samråd med universitetskliniker i västra eller södra Sverige.</span></div> <div><br /></div> <div><span style="font-size:14px"><strong>Stipendiet uppgår till 150 000 kr per år, och beräknas delas ut under minst tio år.</strong></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Om två likvärdiga mottagare finns har den med examen från Chalmers kemilinje företräde.  </span></div> <div><span style="font-size:14px">Den sökande måste vara Chalmersanställd​</span></div> <p></p> <p> </p> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US">Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 november 2019.</span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">Ansökan via nedanståend länk <br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p200">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p200​</a></span><br /></span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><br /></span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Edler.aspx">Läs mer om fonden här&gt;&gt;​</a></span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><br /></span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Förra årets utdelning gick till</span> </span><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">Stephanie Blockhuys, </span><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">vid institutionen för Kemisk biologi so</span><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">m tilldelades </span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">150 000 kr  för att skaffa ny kunskap om de molekylära mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga grund för framtida läkemedel. <span style="font-weight:700"> </span></span></span></div> <div style="color:rgb(204, 51, 0)"><span lang="EN-US"><span style="color:rgb(51, 51, 51)"><span><a href="/SiteCollectionDocuments/Stiftelsen/Stiftelserapport%202018.pdf">Läs mer i Stiftelsens verksamhetsberättelse 2018, sid 43&gt;&gt;</a></span></span><br /></span></div> <div><span lang="EN-US"><br /></span></div>Wed, 09 Oct 2019 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Ny-ordförande.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Ny-ordf%C3%B6rande.aspxTorbjörn Holmström ny ordförande för Chalmersstiftelsen <p><b>​Regeringen har förordnat ny ordförande och övriga externa ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för de kommande tre åren. </b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Stiftelsen/TH.png" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;background-color:initial">Till ny ordförande i Chalmersstiftelsen utses Torbjörn Holmström. Han har tidigare varit vice ordförande i Chalmers högskolestyrelse.  Han har ett långt förflutet inom Volvokoncernen där han är senior rådgivare till Volvo Groups VD. Han efterträder Stefan Johnsson som avslutat sitt ordförandeskap.</span><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif">  <br /> Chalmersstiftelsen får också en ny styrelseledamot, Anita Hansbo, som var tidigare rektor vid Jönköpings Universitet. <br /> <br /> Chalmersstiftelsens styrelse består av tio ledamöter, sju utsedda av regeringen, högskolans rektor har en styrelseplats, fakultetskollegiet och studentkåren utser en representant vardera. ​ </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif">De förordnade av regeringen för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2022 är:<br /> <br /> Torbjörn Holmström (ordförande), direktör<br /> Christel Armstrong Darvik (vice ordförande), senior rådgivare<br /> Anita Hansbo, tidigare rektor<br /> Nicolas Hassbjer, entreprenör<br /> Johan Malmquist, direktör<br /> Helene Odenjung, kommunalråd Göteborg<br /> M Johan Widerberg, direktör  <br /> <br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif">Utsedd av fakulteten:<br /> Per-Olof Arnäs, Universitetslektor</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif">Utsedd av studentkåren:<br /> Daniel Langkilde, entreprenör</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif">Självskriven ledamot:<br /> Stefan Bengtsson, rektor</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:16.5pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span style="font-size:10.5pt;font-family:arial, sans-serif"><br /> Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger Chalmers tekniska högskola AB, där högskoleverksamheten bedrivs. Stiftelsens syfte är att verka för att Chalmers bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Stiftelsen skall även se till att resurser utnyttjas effektivt samt finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers.</span></p> Fri, 17 May 2019 12:55:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/sex-forskare-far-stiftelsens-pris.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/sex-forskare-far-stiftelsens-pris.aspxSex forskare får Stiftelsens pris<p><b>​Inte mindre än sex personer tilldelas Stiftelsens pris 2019</b></p>​<span>Tre av dem – Karin Jonsson, Rikard Landberg och Nathalie Scheers – kommer från institutionen för biologi och bioteknik, där de forskar på livsmedlens inverkan på människor och hälsa.</span><div><br /></div> <div>Från institutionen för rymd-, geo-, och miljövetenskap kommer pristagarna Christel Cederberg, Fredrik Hedenus och Stefan Wirsenius. De bedriver forskningsarbete kring, bland annat, hur jordens klimat och resurser påverkas av den mänskliga matproduktionen.</div> <div><br /></div> <div><strong>Priskommitténs motivering lyder:</strong></div> <div><br /></div> <div>”<em>Chalmersstiftelsen bildades för 25 år sedan, 1994, med uppdraget att verka för att Chalmers bedriver forskning och utbildning på en internationellt hög nivå. Chalmers har sedan dess utvecklats i positiv riktning och visionen ”Chalmers för en hållbar framtid” genomsyrar idag verksamheten. Särskilt tydligt blir detta när stora samhällsfrågor adresseras av flera olika forskningsmiljöer med olika perspektiv och bidrag. Ett av dessa mycket tydliga områden fokuserar på vår mat och dess betydelse för inte bara oss människor utan också vårt globala system. </em></div> <div><em> </em></div> <div><em>Stiftelsens pris år 2019 tilldelas sex personer som alla har utmärkt sig inom olika aspekter av livsmedel och deras roll i vårt samhälle. Pristagarna har alla fått ett betydande medialt genomslag med sin forskning och på så sätt stärkt bilden av Chalmers som ett universitet som på ett mångfacetterat sätt tacklar hållbarhetsfrågor.</em></div> <div><em> </em></div> <div><em>Vid institutionen för Biologi och bioteknik bedrivs forskning rörande hur livsmedel påverkar oss människor och speciellt vår hälsa. Vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap forskas det bland annat på hur vår matproduktion påverkar klimat och resursanvändning.</em>” </div> <div> </div> <div>Priset delas ut i samband med doktorspromotionen  den 18 maj, och består av 15 000 kronor i ett personligt pris samt 50 000 kronor för att finansiera ett gemensamt event senare under året, där Chalmers olika insatser inom matområdet ska presenteras.</div> <div><br /></div> <div>Pristagarna har utsetts av en priskommitté som fått stiftelsestyrelsens uppdrag att ta fram en vinnare. Kommittén innehåller representanter från högskolan, studentkåren, CING och Chalmersstiftelsen.</div> <div><br /></div> <div><strong>Mer om årets pristagare</strong></div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/Karin-Jonsson.aspx"><div>Karin Jonsson</div> <div>Postdoktor, Biologi och bioteknik, avdelningen för livsmedelsvetenskap</div> ​</a><span>Karin Jonssons forskningsområde är kolhydrater och hälsa, med fokus på nyttiggörande. Karin är projektledare i uppstarten av ett offentligt-privat partnerskap för bättre folkhälsa genom ökat intag av fullkorn. Parallellt koordinerar hon Nordic Rye Forum, en plattform för forskning och innovation kring råg och hälsa i Norden. Karin leder även ett forskningssamarbete tillsammans med Nobel Prize Museum där ungdomars uppfattning kring kolhydrater och hälsa studeras. Hon disputerade inom tidig nutrition och allergiutveckling.</span></div> <div><br /></div> <div>Läs mer: <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/De-vill-oka-svenskens-fullkornskonsumtion.aspx">Nytt projekt ska få fler svenskar att äta fullkorn​</a></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/rikard-landberg.aspx"><div>Rikard Landberg </div> <div>Professor, Biologi och bioteknik, avdelningschef för livsmedelsvetenskap</div></a><div><span>Rikard Landberg är professor i Food and Health. Hans grupp studerar matens och specifika livsmedelskomponenters effekter på hälsa och sjukdomsrisk i observations- och interventionsstudier och i olika modellsystem. Växtbaserade, fiberrika livsmedels roll för aptitreglering, hormonomsättning och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2 har stort fokus liksom utveckling av nya tekniker för att mäta vad människor äter och effekter av detta på individ- och gruppnivå. Gruppen arbetar just nu med flera studier för att undersöka nya koncept för individanpassning av kost.</span><br /></div></div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Fullkorn-viktigt-for-att-motverka-typ-2-diabetes.aspx">Fullkorn viktigt för att motverka typ 2-diabetes​</a></div> <div><br /></div> <a href="/sv/personal/redigera/Sidor/nathalie-scheers.aspx"><div><span>Nathalie Scheers</span><br /></div> <div>Docent, Biologi och bioteknik, avdelningen för livsmedelsvetenskap</div></a><div>Nathalie Scheers forskar inom området molekylär nutrition. Hon och hennes team studerar intracellulära och extracellulära effekter av absorberade näringsämnen i tarmen  så som till exempel metaller, gluten eller fiskprotein. Det kan handla om reglering av transportprotein och enzymer eller stress som kan leda till exempelvis cancer, celldöd, eller oxidativa skador . Som arbetsverktyg används humana cellmodeller och inom kort också interventions- och observationsstudier i människa för att översätta resultaten.</div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="/sv/institutioner/bio/nyheter/Sidor/Vissa-jarntillskott-kan-paverka-utvecklingen-av-tjocktarmscancer.aspx">Vissa järntillskott kan påverka tjocktarmscancer​</a></div> <a href="/sv/personal/redigera/Sidor/fredrik-hedenus.aspx"><div><br /></div> <div><div>Fredrik Hedenus</div> <div>Senior forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningschef fysisk resursteori</div></div></a><div><div>Fredrik Hedenus forskar om strategier för att minska klimatpåverkan från matproduktion och hur förnybara elsystem bör designas. Han har även medförfattat en lärobok om begreppet hållbar utveckling, och är aktiv som lärare och föreläsare inom området.</div></div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Hallbar-utveckling---nya-utmaningar-kraver-nya-kompetenser.aspx">Hållbar utveckling - nya utmaningar kräver ny kompetens​</a></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/stefan-wirsenius.aspx"><div>Stefan Wirsenius</div> <div>Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för fysisk resursteori</div></a><div><span>S</span><span>tefan Wirsenius är docent i miljö- och resursanalys av jordbrukssystem. Han är expert inom miljövetenskap med specialisering mot markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser. Hans expertis inkluderar även jordbruksvetenskap, med fokus på modellering av mat-, bioenergi- och jordbrukssystem.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Stefan Wirsenius forskningsintressen är kopplade till den stora utmaningen att möta den ökande efterfrågan på livsmedel från en allt större och rikare världsbefolkning, och samtidigt minska jordbrukets negativa miljöeffekter, som till exempel avskogning. </div></div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx">E</a><span><a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx">kologisk mat är sämre för klimatet</a></span></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/christel-cederberg.aspx"><div>Christel Cederberg</div> <div>Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, avdelningen för fysisk resursteori</div> ​</a><span>Christel Cederberg forskar inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion, nuvarande projekt är inriktade på gräsbaserade bioraffinaderier, matsystem med förbättrade näringskretslopp samt åtgärder för ökade kolsänkor i mark och skog. Christel Cederberg är aktiv inom styrkeområde Energi på Chalmers. </span></div> <div><span><br /></span></div> <div><span><strong>Läs mer:</strong> </span><span><a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Global-miljopaverkan-fran-svensk-konsumtion.aspx">Global miljöpåverkan från svensk konsumtion​</a></span></div> <div><br /></div> <div><strong>Text: </strong>Erik Krång</div> <div><strong>Bild/film:</strong> Johan Bodell</div>Thu, 25 Apr 2019 11:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/unikt-visualiseringslabb-ska-gora-vetenskap-mer-tillgangligt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/unikt-visualiseringslabb-ska-gora-vetenskap-mer-tillgangligt.aspxUnikt visualiseringslabb ska göra vetenskap mer tillgängligt<p><b>Universeum vill stärka lärandet av digital teknik. I ett publikt visualiseringslabb ska besökare på vetenskapscentret kunna undersöka och förstå vetenskaplig data med hjälp av den senaste tekniken.​</b></p><span>Genom visualiseringsteknik och artificiell intelligens kommer man kunna utforska hur digitalisering kan användas för att lösa utmaningar i Sverige och i världen. I visualiseringslabbet planeras det för labbstationer som fokuserar på bland annat rymden, stadsutveckling och analys av klimatförändringar. </span><div><br /><span></span><div>Utveckling och byggnation av visualiseringslabbet möjliggörs av Stenastiftelsen genom en donation på 50 miljoner kronor och kommer skapas i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Visualiseringscenter C. Labbet planeras stå klart till slutet av 2021.</div> <div><br /></div> <div>– Det är otroligt stort att kunna kommunicera vetenskap och forskning med den allra senaste tekniken. Universeum blir först i världen med att skapa en publik forsknings- och utbildningsmiljö där vetenskaplig data blir tillgänglig för alla, berättar Carina Halvord, VD på Universeum.</div> <div><br /></div> <div>Universeum öppnade 2001 och grundades gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska handelskammaren.</div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer på Universeums hemsida:</strong> <a href="https://www.universeum.se/nyheter/varldsunikt-visualiseringslabb-byggs-pa-universeum-med-stod-av-50-miljoner-kronor-fran-stenastiftelsen/">”Världsunikt visualiseringslabb byggs på Universeum med stöd av Stenastiftelsen”</a>.</div></div>Mon, 08 Apr 2019 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspxTracks förbereder studenter för framtiden<p><b>​Chalmers nya utbildningssatsning Tracks erbjuder ämnesöverskridande och individualiserade studier – redan i höst. Det gör studenterna bättre förberedda att lösa framtidens samhällsutmaningar som energiförsörjning, transporter och effektivare resursanvändning. </b></p>​<span>Tracks betyder spår, och det är just det utbildningsformen kan sägas innehålla: spår som studenten väljer själv, och spår mellan utbildningarna.</span><div>– Det handlar om att göra våra studenter anställningsbara för framtida behov, säger Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks.</div> <div><br /></div> <div>Tracks är en satsning över tio år från Chalmersstiftelsen – en av de största inom utbildningsområdet i högskolans 190-åriga historia.</div> <div>En stor del av studierna kommer att ske tvärdisciplinärt, det vill säga över utbildnings- och ämnesgränserna. Det ger studenterna stora möjligheter att bredda sina kunskaper utanför sitt valda huvudområde. Studierna sker till stor del i projektform, och studieplanen kan förändras och utvecklas utifrån nya omständigheter.</div> <div>– Vi skapar en arena för att träna studenterna att lösa de stora globala utmaningarna, säger Mikael Enelund, ledare för Tracks.</div> <div>Och globala utmaningar finns det gott om, inom områden som hållbarhet, transport och infrastruktur, energi, globala system och fordonssäkerhet.</div> <div>– Alla är områden där Chalmers sedan länge har stark forskning, säger Mikael Enelund.</div> <div><br /></div> <div><strong>Utmaningsdrivna kurser</strong></div> <strong></strong><div>Förberedelserna är i full gång, och redan under läsåret 2019/2020 kommer de första temana och projekten inom Tracks att köra igång. Därefter kommer fler och fler teman och projekt till.</div> <div>Modellen består av utmaningsdrivna kurser eller projekt, där studenter från olika program arbetar tillsammans för att förstå och lösa komplexa samhällsutmaningar och djupa forskningsdrivna utmaningar samt att utveckla, bygga, testa och förverkliga nya processer, produkter och system. Allt för att få gränsöverskridande och attraktiva kompetenser. </div> <div><br /></div> <div>Utbildningsformen ger möjlighet till en mer individualiserad studietid, där studenterna skapar sina egna utbildningsprofiler och utifrån sina intressen väljer en eller flera Tracks-kurser. De identifierar själva vilka förkunskaper de saknar och får möjlighet att tillgodogöra sig dem. </div> <div>Kursernas innehåll kan enkelt förändras genom att de generella lärandemålen är fastställda från början, medan det specifika innehållet slås fast senare för att vara så aktuellt som möjligt.  </div> <div><br /></div> <div><strong>Satsning på lärmiljöer</strong></div> <div>Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens, AI. Andra exempel är labb där studenter kan  bygga och testa prototyper samt öppna kreativa ytor för grupparbete. </div> <div>– Eftersom Tracks både moderniserar utbildningen och lokalerna är det en väldigt spännande och viktig satsning för våra nuvarande och kommande studenter som vi är väldigt stolta att kunna erbjuda från Chalmers, säger Kristina Henricson Briggs.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Erik Krång</div> <div><strong>Bild:</strong> Johan Bodell</div> <div>​<br /></div>Thu, 21 Mar 2019 13:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/kvinnodagen-pa-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/kvinnodagen-pa-Chalmers.aspxKvinnor och jämställdhet uppmärksammas på Chalmers<p><b>​Den 8 mars är den internationella kvinnodagen.Här presenteras ett axplock av de satsningar och aktiviteter som Chalmers gör och deltar i för en ökad jämställdhet, samt några av de kvinnor som är toppforskare på Chalmers i dag.​</b></p>​<span>Den internationella kvinnodagen har en mer än hundraårig historia, och blev på FN:s initiativ officiell 1977. I dag forskar och studerar tusentals kvinnor på Chalmers och många fler har passerat genom vårt lärosäte genom åren. Men vi är medvetna om att det fortfarande är mycket arbete kvar att göra, och därför bedriver vi mångmiljonsatsningar med siktet inställt mot en mer jämställd och bättre högskola för alla.<br /><br /></span><div><p class="MsoNormal"><span>Här har vi sammanställt något av det som Chalmers gör kopplat till att lyfta kvinnors del i historien, något av det vi gör för att öka jämställdheten på vårt lärosäte och i samhället, och några av de framstående kvinnor som forskar hos oss i dag.</span><br /></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Föreläsningar och seminarier</span></h2> <h5 class="chalmersElement-H5"><span>Föreläsning ”Kvinnor tar plats – arkitekter i 100 år. Göteborg 1920-2020”</span></h5> <h6 class="chalmersElement-H6"><div>8 mars 11:30-12:30, Kuggen lärandetorg, Lindholmen</div></h6> <p class="chalmersElement-P"><span>För 100 år sedan var kvinnor inte välkomna på arkitekturutbildningarna - i dag är de i majoritet sedan flera år tillbaka, och många av dem har präglat Göteborg på olika sätt.</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Gunilla Linde Bjur, professor emerita i arkitektur vid Chalmers, berättar om sitt forskningsprojekt där hon under fem år genom djupintervjuer och arkivstudier samlar material om de kvinnor som har verkat som arkitekter i Göteborg de senaste 100 åren. Projektet kommer att slutföras 2020 och resultera i en bok.</p> <p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"><a href="/sv/institutioner/CLS/nyheter/Sidor/Kvinnorna-som-byggde-Goteborg-kommer-till-tals.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Gunilla Linde Bjurs forskningsprojektet</a></span><b></b></p> <h5 class="chalmersElement-H5">​<span lang="EN-US">Seminarium: “Maximize your potential sustainably - an inspirational talk by Leila Karchaoui”</span></h5> <h6 class="chalmersElement-H6"><div>8 mars 15:00-16:00</div></h6> <p class="MsoNormal"><span class="tlid-translation">Stress och höga förväntningar ökar ständigt i vår digitaliserade, globaliserade och snabbföränderliga värld. Hur kan vi hitta balans i livet? Vad karaktäriserar en hållbar arbetsmiljö och hur kan vi bidra till att skapa hållbara resultat, både privat och på jobbet?</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Leila Karchaoui har bland annat varit ekonomichef hos Kronans Apotek, och har blivit nominerad till en av Framtidens kvinnliga ledare. I dag är hon professionell talare och medgrundare av plattformen Bygg Broar.</span><br /></p> <p class="MsoNormal">Seminariet är på engelska och anordnas av WiSE (Women in Science) i samarbete med institutionen för elektroteknik. Det <span class="tlid-translation">är öppet för alla med intresse av att lära sig av kvinnliga förebilder inom akademin</span>. Om du är intresserad av seminariet kan du mejla till <a href="mailto:wise.e2@chalmers.se">wise.e2@chalmers.se</a>. Plats meddelas senare.</p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/institutioner/e2/natverk/wise/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om WiSE</a></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Genie – kraftfull satsning för ökad jämställdhet</span></h2> <p class="MsoNormal"><b>I det nystartade jämställdshetsprojektet Genie satsar Chalmers 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. Målet är att genom en ökad andel kvinnor i fakulteten få ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor.</b></p> <p class="MsoNormal">– Vi vill rätta till obalansen och på köpet bli ett starkare och framgångsrikare universitet. Det handlar om att bättre ta tillvara hela befolkningens kompetens, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.</p> <p class="MsoNormal"><span>Projektledare för Genie är Pernilla Wittung Stafshede, professor i biokemi.</span><br /></p> <p class="MsoNormal"><span>– Det handlar om att bygga upp en kritisk massa av kvinnor. En liten minoritet har nämligen svårt att få ordentligt gehör. Men det innebär inte att vi sänker kompetenskraven – det finns många kvinnliga forskare som är oerhört kompetenta, säger hon.</span><br /></p> <p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"><a href="/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/satsningar-pa-jamstalldhet/jamstalldhet-for-excellens/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om satsningen Genie</a></span></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Chalmersmedverkan på årets IGEday</span></h2> <p class="MsoNormal"><b>Den 29 mars är det IGEday, Introducing a Girl to Engineering-day, ett årligt arrangemang där tjejer och icke-binära i åldern 13-19 år bjuds in till att besöka företag för att lära sig mer om teknik- och ingenjörsyrken. I år har professor Lucien Koopmans, chef för avdelningen Förbränning och frambränningssystem, anmält sin avdelning att vara med.</b></p> <p class="MsoNormal"><span>– Vi ska spendera en halv dag med gymnasietjejer och visa hur det är att vara forskare och hur roligt och givande det är att arbeta inom och med förbränningsmotorer och framdrivningssystem. Vi har just nu för få kvinnliga forskare men de som vi har trivs jättebra, säger Lucien Koopmans.</span><br /></p> <p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/koopmans.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Kontaktinfo till Lucien Koopmans</a></span> | <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.igeday.com/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om IGEday</a></span></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Möt några av våra kvinnliga forskningsprofiler</span></h2> <p class="MsoNormal"><b>Tusentals kvinnor forskar, undervisar och studerar på Chalmers, och ger sitt bidrag till samhällets utveckling. Här kan du läsa om några av de kvinnor som forskar på vårt lärosäte.</b></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Astronomiprofessor-invald-i-Vetenskapsakademin.aspx" target="_blank">&quot;Kungliga Vetenskapsakademien utgörs av framstående forskare som brinner för vetenskap, att driva den framåt, förnya den och föra ett pågående vetenskapligt samtal med samhället. Att få bli upptagen i denna illustra samling är en stor ära.&quot;</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Susanne Aalto, professor i radioastronomi, forskar om stjärnbildning och massiva svarta hål, och har blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademin i klassen astronomi och rymdvetenskap.</i></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/Fysikprofessor-invald-i-Kungl--Vetenskapsakademien.aspx" target="_blank">”Jag är väldigt hedrad och ser fram emot att delta i det viktiga arbetet med att stärka vetenskapens roll och inflytande i samhället.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Tünde Fülöp, professor i fysik, forskar inom området teoretisk plasmafysik och har blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademin i klassen fysik.<b></b></i></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Undersoker-nollutslapp-for-sjofarten.aspx" target="_blank">”Målen är tuffa, men vi behöver egentligen göra ännu mer. Sjöfarten är en internationell och hårt konkurrensutsatt bransch. Det är svårt för enskilda att gå före.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Selma Brynolf, doktor i maritim miljövetenskap, undersöker elektrometanol som ett sätt att uppnå nollutsläpp från fartyg.</i></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Digitalisering-vägen-framåt-för-logistikbranschen-.aspx" target="_blank">”Vi står inför stora utmaningar vad gäller hållbara logistiklösningar. Vi ser en ökad efterfrågan på transporter i kombination med höjda miljökrav, medan konsumenten helst inte vill betala för transport av varor.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Lisa Melander,<b> </b>forskarassistent i Supply Chain Management, studerar hur företag samarbetar i sina leverantörsnätverk för att utveckla hållbara lösningar.</i></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/%e2%80%9dVi-%c3%a4r-p%c3%a5-v%c3%a4g-in-i-en-ny-v%c3%a4rld%e2%80%9d.aspx" target="_blank">”Något fundamentalt är på väg att hända med hur vi organiserar och försörjer oss, hur våra resurser knyts samman för att skapa värde i samhället. Vi måste förstå de nya teknologierna, hur vi tar dem till oss och hur de påverkar samhället i stort.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknologi, och forskar just nu om AI:s påverkan på företagsstyrning.</i></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Jubileumsprofessorn-som-skalar-av-komplexiteten.aspx" target="_blank">”För mig handlar det inte om att enbart presentera en lösning på ett problem, utan det gäller att verkligen förstå problemet och finna bitarna som så enkelt och okomplicerat som möjligt utgör själva lösningen.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Qing Zhao, jubileumsprofessor på Chalmers, vill skapa förståelse och därigenom finna den enkla och därmed bästa lösningen.</i> </p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><a href="/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Kan-datorer-lara-sig-att-diagnosticera-hjarnsjukdomar.aspx" target="_blank">”Genom att studera stora mängder bilddata från tidigare undersökningar av patienters hjärnor kan datorer lära sig att känna igen karakteristiska utseenden för vissa sjukdomar, och därmed kan de bli kraftfulla diagnosverktyg för läkarna.”</a><br /></p> <p class="MsoNormal"><i>Irene Gu, professor i elektroteknik, använder datorer med inbyggd artificiell intelligens för att efterlikna den mänskliga hjärnans sätt att tolka ny information och dra slutsatser.</i></p> <h4 class="chalmersElement-H4">Film: Hur kan våra forskare förändra världen?</h4> <p class="MsoNormal">I den här filmen möter du sex kvinnor som är doktorander på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, och som berättar hur deras forskning kan förändra världen. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=p1xobuLx-as" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se filmen här</a></p></div>Wed, 06 Mar 2019 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/nyheter/Sidor/Kickstart-för-Chalmers-AI-satsning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/nyheter/Sidor/Kickstart-f%C3%B6r-Chalmers-AI-satsning.aspxKickstart för Chalmers AI-satsning<p><b>​Chalmers startar nu sin omfattande satsning inom artificiell intelligens för att stärka och koordinera den AI-forskning som bedrivs. Den 4 mars hålls en kick-off för det nya forskningscentret, Chalmers AI Research Centre (Chair), i samband med ett tvådagarsseminarium om AI. </b></p><p>– Syftet med centret är att öka Chalmers AI-kompetens inom forskning, utbildning och innovation. Vi har redan ett hundratal forskare som på olika sätt arbetar med AI, men vi ökar nu fokus på AI till en ny nivå, bland annat genom rekrytering av framstående forskare och genom att bygga upp ett nära samarbete med industrin, säger Stefan Bengtsson, vd och rektor för Chalmers.</p> <p>Chalmers satsning omfattar total 370 miljoner kronor under tio år. Det är den största satsningen på AI-forskning från ett enskilt lärosäte i Sverige. Största delen av centrets finansiering, 317 miljoner kronor, kommer från Chalmers stiftelse. Planen är att investeringar från centrets partners från industri och samhälle ska dubbla den totala finansieringen. Målet är ett center i världsklass när det gäller AI.</p> <p>– Vi bygger upp en unik expertis inom AI i kombination med Chalmers befintliga excellens inom tillämpningsområden som transport, automation, system och mjukvara, säger Ivica Crnkovic, föreståndare för centret.</p> <p>Samverkan med industri och offentlig sektor är en viktig del i centret. Chalmers knyter nu nära samarbeten med strategiska partners som får möjlighet att påverka centrumets utveckling, medverka i forskningsprojekt samt nyttja forskningsresultat och centrets breda nätverk av expertis. Chalmers är även en av medgrundarna till den nationella satsningen <em><a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-partner-i-AI-Innovation-of-Sweden.aspx">AI Innovation of Sweden</a></em>. </p> <p>Chalmers AI Research Centre kommer att fördjupa samarbetet med <em>Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System and Software Program</em> (Wasp) och i synnerhet med Wasp-AI. Wasp är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna och Wasp-AI är den största satsningen på AI forskning i Sverige.</p> <p>– Chair är en imponerande satsning, det är väldigt positivt att Chalmers samlar kraften på det här sättet. Det kommer gynna samarbeten med Wasp, säger Sara Mazur, vice styrelseordförande för Wasp samt ledamot i centrets Advisory Board.</p> <p>I samband med Chalmers årliga <a href="/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/Pages/default.aspx">initiativseminarium inom IKT</a>, den 4–5 mars på Lindholmen Conference Centre, anordnas en kick-off för centret. Programmet innehåller framstående talare från både akademi och industri. Medverkande på kick-offen är bland annat centrets Advisory Board, som inkluderar Sara Mazur, vice styrelseordförande för Wasp, Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande för Vinnova, Mark Girolami, programchef på Alan Turing Institute, Staffan Truvé, medgrundare till Recorded Future, och Daniel Langkilde, medgrundare till Annotell.</p> <p><span></span><a href="/en/areas-of-advance/ict/events/initiative-seminar-AI2019/Pages/Video-webcast.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Följ initiativseminariet live via stream (från 09.00, måndag 4 mars) &gt;</a><br /></p>Mon, 25 Feb 2019 10:00:00 +0100