Nyheter: Stiftelsen Chalmershttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 21 Feb 2019 15:09:05 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Far-25-000-i-resestipendium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Far-25-000-i-resestipendium.aspxFår 25 000 i resestipendium<p><b>​Patric Holmvall, doktorand på avdelningen för tillämpad kvantfysik på MC2, har fått 25 000 i resestipendium från Chalmersska forskningsfonden. Pengarna ger honom chansen att gästforska i fem veckor på två amerikanska universitet.</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/pholmvall_350x305.gif" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="Foto på P Holmvall." style="margin:5px" />Patric Holmvall (t v) är glad för stipendiet från forskningsfonden. Det ger ett betydande tillskott till finansieringen av resan. Holmvall är redan på plats och träffar forskare på Montana State University (MSU) i USA under tre veckor. Han har sen tidigare ett samarbete med Anton B. Vorontsov, professor på MSU, men vill nu utveckla det ytterligare på plats.</span><br /></div> <div>– Sedan åker jag till Northwestern University i två veckor för att ge ett colloquium samt undersöka möjligheterna till ett samarbete med professorerna James A. Sauls och William P. Halperin, berättar Patric.</div> <div><br /></div> <div>Sauls, professor i fysik, och Halperin, professor i fysik och astronomi, är båda toppnamn inom sitt område, och belönades så sent som 2017 med Fritz London Memorial Prize på 10 000 USD vardera. Priset delades ut på den stora lågtemperaturfysikkonferensen 28th International Conference on Low Temperature Physics (LT28) i Göteborg.</div> <div><br /></div> <div>Chalmersska forskningsfonden är en av Chalmers främsta fonder. Den förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och bildades 1929 till skolans 100-års jubileum. Bidrag utdelas i första hand till stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor.</div> <div> </div> <div>Text: Michael Nystås</div> <div>Foto: Privat</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Chalmersska-forskningsfonden.aspx">Läs mer om Chalmersska forskningsfonden</a> &gt;&gt;&gt;</div>Thu, 14 Feb 2019 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Christian-Fager-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Christian-Fager-far-stipendium-fran-Barbro-Osher.aspxChristian Fager får stipendium från Barbro Osher<p><b>​Christian Fager, biträdande professor på avdelningen för mikrovågselektronik på MC2, har tilldelats 37 000 kronor ur donationsfonden Barbro Osher Endowment, som stödjer chalmersforskares vistelser vid amerikanska universitet.</b></p><div><span style="background-color:initial">Christian Fager har genom åren profilerat sig som en framgångsrik forskare med fokus på att undersöka och utveckla nya typer av radiosändare för mobil kommunikation. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Stödet från Barbro Osher kommer nu att göra det möjligt för honom att tillbringa två veckor som gästforskare Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA, i juni 2019. Det är ett av världens ledande tekniska lärosäten. Christian Fager kommer att samarbeta på plats med professor Hua Wang som är en pionjär inom forskningsområdet.</div> <div><br /></div> <div>Christian Fager har fått ett flertal priser och utmärkelser genom åren. Senast hedrades han med ​Chalmers pris för årets forskarhandledare 2017/2018. 2010 belönades han med Styrkeområdenas pris.</div> <div><br /></div> <div>Syftet med stipendierna från Barbro Osher Endowment är att stödja forskningsvistelser i samarbete med ledande forskningsmiljöer och kollegor vid framstående amerikanska universitet, för chalmersforskare som vill utveckla sin egen forskning.</div> <div><br /></div> <div>Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco och grundare av stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Hon är en välkänd filantrop och mecenat.</div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Michael Nystås</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/osher.aspx">Läs mer om Barbro Osher Endowment</a> &gt;&gt;&gt;</div>Thu, 31 Jan 2019 09:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Jamstalldhet-ett-kraftfullt-verktyg-for-hogre-kvalitet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Jamstalldhet-ett-kraftfullt-verktyg-for-hogre-kvalitet.aspxJämställdhet ett kraftfullt verktyg för högre kvalitet<p><b>​Tack vare idogt jämställdhetsarbete har hans institution gått från 0 till 40 procent kvinnor på 20 år, och på köpet ökat sin forskningskvalitet. Nu blir Paul Walton, professor i kemi vid Yorks universitet, rådgivare i Chalmers stora stiftelsesatsning på jämställdhet.</b></p>​<span style="background-color:initial">– Jag har besökt mer än tvåhundra universitet och institutioner över hela världen och pratat om jämställdhet. Men Chalmers är annorlunda, säger Paul Walton.</span><div>Han syftar på Chalmers tioåriga satsning Jämställdhet för excellens, även kallad Genie som en förkortning av det engelska namnet Gender Initiative for Excellence. Med en budget på 300 miljoner kronor har satsningen som mål att öka andelen kvinnliga professorer vid Chalmers från dagens 17 till 40 procent.</div> <div>– Det är den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet har gjort. Chalmers har stora problem med jämställdhet, men har nu insett det och är beslutsam om att göra något åt det. Publikens ansikten vittnade om stort engagemang, säger Paul Walton som tidigare under dagen hållit ett föredrag för chalmersledare och medarbetare i Palmstedtsalen.</div> <div><br /></div> <div><strong>Jämställdhet och kvalitet går hand i hand</strong></div> <div>När Paul Walton började arbeta med jämställdhet inom akademin för 25 år sedan var det huvudsakliga motivet rättvisa mellan könen. Men på senare år har forskning visat att jämnare könsbalans leder till större vetenskaplig framgång, och ökad kvalitet är numera ett kärnmotiv. Faktiskt menar Paul Walton att jämställdhetsarbete är ett av de kraftfullaste verktygen ett universitet har att ta till i sin strävan att förbättras.</div> <div>– Vi vet att vi, och förmodligen alla universitet, har interna strukturer och kulturer som ger män bättre karriärmöjligheter än kvinnor. Även om skillnaden är liten verkar den på många personer under lång tid, vilket leder till stora effekter. Vi måste bli bättre på att ta tillvara hela befolkningens kompetens för att ta nästa steg i kvalitet, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.</div> <div><br /></div> <div>Så hur gör man för att uppnå jämställdhet? Enligt Paul Walton är det viktigt att dela data brett och öppet, till exempel kring lön och kvalifikationer vid befordran, och att könsuppdela all statistik. Ledarskapet är också en nyckel, framför allt på institutionerna.</div> <div>– Det är huvudsakligen på institutionerna som den kulturella förändringen sker, och där är prefekten en viktig förebild.</div> <div><br /></div> <div><strong>Omfamna en samhällsvetare</strong></div> <div>Man behöver också omfamna och lära känna den samhällsvetenskapliga forskningen kring vad som orsakar ojämlikhet mellan könen. Till exempel har alla – såväl kvinnor som män – omedvetna fördomar eller snedvridningar (bias). Tester visar bland annat att människor i genomsnitt värderar ett CV med ett mansnamn högre än samma CV med ett kvinnonamn.</div> <div>I Storbritannien har det blivit vanligt att försöka komma tillrätta med problemet genom att träna folk i att bli medvetna om sina snedvridningar och själva korrigera dem.</div> <div>– Tyvärr funkar det inget vidare. Vi har bara funnit en enda fungerande lösning: Att i varje kommitté för anställning, befordran eller lön ha en observatör med enda uppgift att notera snedvridningar, säger Paul Walton.</div> <div>Till exempel kan observatören mäta hur lång tid som ägnas åt att diskutera varje kandidat och räkna antalet negativa respektive positiva kommentarer. </div> <div><br /></div> <div><strong>Världsunik satsning</strong></div> <div>Paul Walton ser att Chalmers med sin stora satsning har möjlighet att prova nya och intressanta metoder för att bekämpa ojämlikhet, till exempel utnämningar reserverade för kvinnor och nya sätt att mäta akademisk framgång.</div> <div>– Världen kommer att titta på er. Det här är som sagt den största jämställdhetssatsningen jag hört talas om inom akademin.</div> <div><br /></div> <div><strong>Att vara obekväm</strong></div> <div>En utmaning är motreaktionerna som enligt Paul Walton kommer på allt som verkar ge kvinnor en fördel. Man måste vara beredd på att vara obekväm. Det är något som Thomas Nilsson, prefekt på institutionen för fysik, tar med sig från Waltons föredrag. Han liknar vägen till att bli professor vid en hinderbana. </div> <div>– Banan snitslas av de som redan är inne i systemet, vilket innebär att det reproducerar sig själv. Vi måste använda alla verktyg som finns för att förbättra könsbalansen, säger Thomas Nilsson.</div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Ingela Roos​<br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><div><strong>Fakta om Jämställdhet för excellens (Genie)</strong></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Satsningen finansieras av Chalmers stiftelse och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år, med start i januari 2019.</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Ett av målen är att till år 2029 uppnå 40 procent kvinnliga professorer.</span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Arbetet består huvudsakligen av två delar:</span></li> <ul><li>​Att identifiera och undanröja strukturella hinder som hindrar kvinnors karriärer genom systematiskt och skräddarsytt arbete ute på institutionerna, inspirerat av Athena Swan-programmet i Storbritannien.</li> <li>Direktrekrytering av kvinnliga toppforskare samt se till att övriga rekryteringar resulterar i minst hälften kvinnor, interna anslag till projekt som ökar jämställdheten, samt ett program för kvinnliga gästforskare.</li></ul> <li><span style="background-color:initial">Genies ledningsgrupp kommer att bestå av Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Biologi och bioteknik; Mary Sheeran, professor vid Data-​ och informationsteknik och Anders Karlström, prefekt vid Elektroteknik. </span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Rådgivare är Paul Walton, professor i kemi vid York universitet; Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid GU; Liisa Husu, professor i genusstudier vid Örebro universitet och Anders Linder, chef för Surface radar solutions på Saab AB. En styrgrupp kommer också att tillsättas där bland andra rektor och studentkårens ordförande kommer att ingå. </span><br /></li> <li><span style="background-color:initial">Kontaktperson för Genie är<a href="/en/Staff/Pages/pernilla-wittung.aspx"> </a><a href="/sv/personal/redigera/Sidor/pernilla-wittung.aspx">Pernilla Wittung-Stafshede​</a>.</span></li></ul></div></div>Wed, 17 Oct 2018 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Dopceremoni-för-unik-kappseglingsbåt-i-naturmaterial.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Dopceremoni-f%C3%B6r-unik-kappseglingsb%C3%A5t-i-naturmaterial.aspxDopceremoni för unik kappseglingsbåt i naturmaterial<p><b>​Linnea – det blir namnet på Chalmers kappseglingsbåt byggd av balsaträ, linneväv och cashewnötter. Det organiska bygget skapat av mastersstudenter i marin teknik är nu redo att tävla i Italien och i mitten på september hölls en dopceremoni för båten på Teknologgården.</b></p>​<span style="background-color:initial">Åtta Chalmersstudenter på mastersprogrammet i marin teknik har det senaste året designat och byggt en kappseglingsbåt som en del av Formula Sailing, projektet där 70 procent av båten måste vara gjort av naturmaterial. Studenterna har valt att bygga båten med en kärna av balsaträ med linneväv och en cashewnötsbaserad epoxi. Den unika kappseglingsbåten kommer att delta i ett tredagarsrace i Palermo, Sicilien. </span>Med start torsdag 20 september tävlar de mot team från sju italienska universitet och ett tyskt universitet i regattan 1001VELAcup.<div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">ör att markera att båten nu är redo för avfärd till Italien hölls en dopceremoni på Teknologgården. Angela Hillemyr, prefekt och ansvarig för nyttiggörande på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper var på plats för att döpa båten. Dopet skedde såklart enligt traditionsenlig båtkutym, med officiella dopfraser och champagne. Som en ordlek kring att båten delvis byggdes av linneväv döps båten till Linnea.</span></div> <div><br /><span style="background-color:initial"></span><div> <h4 class="chalmersElement-H4">Utmanande och lärorikt projekt</h4> <p class="MsoNormal">Eric Eriksson är en av mastersstudenterna som deltagit i projektet. Han berättar att arbetet stundtals varit tufft, men att det främst har varit roligt och lärorikt.</p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">– Det har varit ett väldigt komplicerat och tidskrävande projekt men det har också varit väldigt häftigt att få se ett projekt man jobbat med så länge bli verklighet.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">Adam Persson, doktorand, har varit gruppens handledare under hela processen, från att ta fram designen till det färdiga bygget.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">– Syftet med ett sådant här arbete är att få ta del av de utmaningar man möter när man går från att designa något till att sen faktiskt bygga det. Att hitta material, rätt leverantörer och att lyckas planera projektet rätt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">Kappseglingsbåten är på flera sätt ett extrembygge. För att optimera båten efter vindförhållandena under tävlingen i Palermo har båten en väldigt hög rigg och väldigt stora segel. Gruppen har även kämpat för att få båten att bli så lätt det bara går för att då även bli så snabb som möjligt.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial"><br /></span></p> <h4 class="chalmersElement-H4">Laddar inför tävling i Italien</h4> <p class="MsoNormal">Nu förbereder sig gruppen inför sitt tredagarsrace i Italien. Adam berättar att han är nöjd med projektet, både processen och resultatet, och att han har höga förhoppningar inför tävlingen.</p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">– Om båten fungerar som vi hoppas tror jag absolut att vi har en stor chans att vinna hela tävlingen.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background-color:initial">Enligt tävlingens regler ska den som seglar båten studera vid samma universitet som de som byggt den. Ombord under seglingen kommer det finnas två besättningsmedlemmar som studerar på Chalmers. </span><span style="background-color:initial">De är båda elitseglare i den olympiska 49er-klassen. </span><span style="background-color:initial">Tävlingen på Sicilien äger rum 20-23 september.</span></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><strong>Läs mer:</strong> <a href="/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspx">&quot;Organiskt båtbygge i ett nötskal&quot;​</a></p> <p class="MsoNormal"><strong>Läs mer:</strong> <a href="https://www.dn.se/ekonomi/de-tavlar-med-framtidens-segelbat-gjord-av-cashewnotter/">&quot;De tävlar med framtidens segelbåt gjord av cashewnötter&quot;​</a></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p class="MsoNormal"><strong>Text:</strong> Sophia Kristensson</p> <p class="MsoNormal"><strong>Film:</strong> Johan Bodell<br /></p> </div></div>Fri, 14 Sep 2018 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Martin-Eriksson-far-Arne-Sjogrens-pris.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Martin-Eriksson-far-Arne-Sjogrens-pris.aspxMartin Eriksson får Arne Sjögrens pris<p><b>​Martin Eriksson, tidigare doktorand på institutionen för fysik, hedras med Arne Sjögrens pris, som nu delats ut för femte gången. Priset på 30 000 kronor går till den mest nyskapande avhandlingen inom nanovetenskap, och instiftades till minne av chalmeristen Arne Sjögren (F68).</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/arne_sjogren_a_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />Vid sin bortgång 2012 testamenterade Arne Sjögren (t h) 370 000 kronor till Chalmers, pengar som ligger till grund för priset. Martin Eriksson belönas för sin avhandling &quot;There's Plenty of Room in Higher Dimensions – Nonlinear Dynamics of Nanoelectromechanical Systems&quot;, som han disputerade med i september 2017. Han tog emot sin utmärkelse vid en enkel ceremoni under den nyss avslutade nätverksträffen med forskarna inom excellensinitiativet Nanovetenskap och nanoteknik på Marstrand.</span><br /></div> <div>– Jag är mycket stolt och hedrad. Det var mycket spännande att återse gamla kollegor och få möjlighet att berätta om min forskning, eftersom jag har lagt ner många timmar på att uppnå resultaten, säger Martin Eriksson.</div> <div>I samband med prisutdelningen, som leddes av excellensinitiativets föreståndare Bo Albinsson, höll Martin Eriksson även en föreläsning där han presenterade sin avhandling.</div> <div>&quot;Hans analys av olinjär dynamik i små mekaniska system har banat vägen för nya studier, experimentella och teoretiska, i ämnet&quot;, skriver juryn i sin motivering.</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/meriksson_IMG_5060_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><span style="background-color:initial">Tiden närmast efter disputationen hade Martin Eriksson en postdoktortjänst på Chalmers. Då utvecklade han sin forskning bland annat genom olika samarbeten med forskare i USA. De nya resultaten väntar på att publiceras i de </span><span style="background-color:initial">vetenskapliga tidskrifterna Physics Review Letters och Nature Nanotechnology.</span><br /></div> <div>Martin Eriksson tillträdde nyligen en tjänst på konsultfirman ÅF i Göteborg.</div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/balbinsson_IMG_4901_350x305.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" />Excellensinitiativets förståndare, professor Bo Albinsson (t v), är mycket glad över att kunna dela ut Arne Sjögrens pris som alltså nu tilldelas en chalmersdoktor i nanoteknologi för femte gången:</div> <div>– Doktoranderna utgör själva blodomloppet i Chalmers forskning, och att dela ut ett årligt pris till bästa avhandling inom nanovetenskap är en mycket angelägen uppgift, säger han.</div> <div><br /></div> <div>Text och foto: Michael Nystås</div> <div>Foto på Arne Sjögren: Hans Block</div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://research.chalmers.se/publication/251102">Läs Martin Erikssons avhandling</a> &gt;&gt;&gt;</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Om Arne Sjögrens pris &gt;&gt;&gt;</h5> <div>I sitt testamente valde chalmeristen Arne Sjögren (F68) att donera 370 000 kronor till nanoforskarna på Chalmers. Priset går till den mest nyskapande nanorelaterade doktorsavhandlingen från det gångna året. Utmärkelsen delades ut för första gången 2013.</div> <div><br /></div> <h5 class="chalmersElement-H5">Tidigare pristagare:</h5> <div>2013 (för bästa avhandling 2012) Samuel Lara-Avila</div> <div>2014 Inget pris delades ut</div> <div>2015 Jakob Woller</div> <div>2016 André Dankert</div> <div>2017 Jelena Lovric</div> <div>2018 Martin Eriksson</div> <div><br /></div> <div><a href="http://chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/03/20/arne-testamenterade-370-000-till-chalmers">Läs mer om Arne Sjögren och hans testamente​</a> &gt;&gt;&gt;<span style="background-color:initial">​</span></div> Wed, 05 Sep 2018 08:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Chalmersska-forskningsfonden-2018.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Chalmersska-forskningsfonden-2018.aspxSök Chalmersska forskningsfonden 2018<p><b>​Nu kan du söka medel ur Chalmersska forskningsfonden! Bidrag kommer i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor. En liten del avsätts till äldre forskare.</b></p>​<span>Ur forskningsfondens statuter:  <br /><br /><em>&quot;Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.</em><br /><em>För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas: </em><br /><em>till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)</em><br /><em>till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet; </em><br /><em>samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande av visst forskningsarbete.&quot;     </em><br /><br /></span><div><span><strong>Din ansökan skall vara kansliet tillhanda senast fredagen den 1 oktober 2018. </strong>  <span style="display:inline-block"><br /></span></span></div> <div>Till ansökan: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p163">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p163</a><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx"><br /></a></div> <div><span><span><span><span><em>Gustav V </em></span></span></span></span><span><em><img src="/SiteCollectionImages/Stiftelsen/cff%201.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></em></span><span><span><span><span><em>anländer till Chalmers 100-års jubileum den 5 nov 1929. <br /></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em><br /></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em>Platsen är de nya laboratorierna på Gibraltar och kungen mottas av rektor Hugo Grauers m fru samt landhövding Oscar von Sydow m fru.<span style="display:inline-block"><br /></span></em></span></span></span></span></div> <div><span><span><span><span><em><span style="display:inline-block"></span></em></span></span></span></span><em><br /></em></div> <div><br /><em></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em><br /></em></div> <div><em>På Chalmerska institutets 100-årsdag 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.<br /></em></div> <div><br /><em></em> </div> <div><em>Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som  gagnar vetenskap och industri.</em> <br /></div> <div><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx"></a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><span><span><br /></span></span></div> <div><span><span><span><em></em></span><span style="display:inline-block"></span></span></span><br /><span><span style="display:inline-block"></span></span></div>Thu, 23 Aug 2018 14:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hillberg.aspx​Utlysning av Adam Hillbergs minnesfond<p><b>​Nu kan du som studerar på mastersprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Samhällsbyggnadsteknik söka stipendium ur Adam Hillbergs minnesfond.</b></p><strong></strong><br /><div>Medel ur fonden kan fås till att förkovra sig inom ämnesområdena hållbart byggande och byggnadsfysik. Exempel på aktivitet är studiebesök eller studieresa. Även aktiviteter som stärker gemenskapen bland studiekamrater premieras. Exempel är sportaktiviteter eller naturupplevelser. </div> <br /> <div><span><span style="font-size:16px"><span><span> <span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="display:inline-block;font-size:14px"></span></span><span style="font-size:14px">Stipendiet uppgår till 10 000 kr och</span><span style="display:inline-block;font-size:14px">  d</span></span></span><span style="font-size:14px"><span><span><span>et premieras om aktiviteten görs tillsammans med studiekamrater.<span style="display:inline-block"></span></span></span></span></span><span style="font-size:16px"><span><span></span></span>  <br /></span></div> <div><br /><span style="font-size:16px"></span></div> <div><span style="font-size:16px"></span></div> <div>Läs mer om stipendiet här: <a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx">https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx<br /></a></div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Hillberg.aspx"><span style="display:inline-block"></span></a></div> <div>Sök via länken: <a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p161</a><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=p156"> </a><br /></div> <div><br /></div>Tue, 14 Aug 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Josef-Hansson-prisas-av-Chalmersstiftelsen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Josef-Hansson-prisas-av-Chalmersstiftelsen.aspxJosef Hansson prisas av Chalmersstiftelsen<p><b>​​Josef Hansson, doktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system, och ordförande för doktorandrådet på MC2, har nyligen belönats med ett resestipendium från &quot;Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond&quot; genom Stiftelsen Chalmers tekniska högskola AB.</b></p><div>Stipendiet på 18 800 kronor gör det möjligt för Josef att resa till och delta i konferensen 2018 IEEE 68th Electronic Components and Technology Conference i San Diego.</div> <div><br /></div> <div>Text: Susannah Carlsson</div> <div>Foto: Michael Nystås</div>Mon, 02 Jul 2018 13:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Chalmers-satsar-kraftfullt-inom-AI.aspxChalmers satsar kraftfullt inom AI<p><b>​Chalmers gör nu en storskalig satsning inom artificiell intelligens som ska höja forskning, utbildning och innovation inom AI till en ny nivå. Chalmersstiftelsen medfinansierar ett nytt kompetenscentrum som kommer att dra nytta av, och stärka, Sveriges expertis inom bland annat autonoma transporter, digitalisering och vård.</b></p><div>​ <br /></div> <div>Ny teknik baserad på artificiell intelligens, AI, växer fram inom många olika forskningsområden på Chalmers. Kombinationen av tillgång till stora mängder data, allt kraftfullare beräkningsresurser samt framsteg inom algoritmer för maskininlärning har lett till dramatiskt förbättrade AI-baserade lösningar. <br /><br />Förhoppningarna om teknikens stora potential att ge värde till samhället, går hand i hand med oron om dess konsekvenser – vad avser svensk konkurrenskraft och teknikens eventuella risker för samhället. <br /><br />– Vi bedriver framstående forskning inom AI men vi behöver stärka och koordinera det som görs. Därför startar vi nu ett kompetenscentrum inom AI på Chalmers, som ska omfatta flera olika institutioner och samverkan med industrin, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.<br /><br />Chalmers Centre in Artificial Intelligence kommer att ledas av Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik, där forskare från flera institutioner, från industripartners, studenter och gästforskare kan arbeta tillsammans. <br /><br />Intresset för Chalmers nya AI-centrum är stort och den tillämpade forskningen bedrivs inom många olika områden. Inom transport utvecklas bland annat autonoma fordon och AI-baserade metoder inom modellering av gods och logistik, inom produktion drivs forskningen inom digitalisering och Industri 4.0, och inom e-hälsa studeras AI-baserade lösningar för diagnos och vårdprocesser. <br /><br />Inriktningen för centrumets tillämpade forskning kommer att utformas i nära samarbete med Chalmers övriga styrkeområden och strategiska industripartners. En viktig roll för centrumet är också att integrera verksamheten med de nationella och internationella forskningsinitiativ där Chalmers spelar en aktiv roll. <br /><br />Exempel på sådana initiativ är den nyligen annonserade satsningen från regeringen om <a href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-satsar-40-miljoner-kronor-pa-vidareutbildning-inom-ai/" target="_blank">utbildning inom AI</a>, som Chalmers fått i uppdrag att samordna, initiativ från den svenska industrin som är redo att medverka i investeringar i AI-forskning och utbildning, <a href="http://wasp-sweden.org/" target="_blank">Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program</a> (WASP-AI), där Chalmers är en aktiv part, samt den kommande <a href="https://www.lindholmen.se/nyheter/sverige-skapar-en-internationellt-ledande-samverkansmiljo-ai" target="_blank">AI &amp; Data Factory Arena</a> som etableras vid Lindholmen Science Park i Göteborg.<br /><br />– För att dra nytta av alla dessa mångsidiga initiativ krävs en stark samordningsinsats och en tydlig strategisk vision. Den satsning som vi nu gör kommer att höja Chalmers AI-forskning, utbildning och innovation till en ny nivå, säger Stefan Bengtsson. <br /><br />Arbetet med att starta upp Chalmers AI-centrum påbörjas direkt, med målet att öppna upp i januari 2019. Finansieringen kommer främst från Chalmersstiftelsen, med 317 miljoner kronor för perioden 2019-2028. Andra satsningar från Chalmers respektive industrin fördubblar intäkterna till centrumet. <br /><br />Onsdag 20 juni bjöd Chalmers in till ett seminarium för att närmare presentera alla AI-relaterade aktiviteter. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI-pa-Chalmers-seminarium.aspx">Ta del av seminariets livesändning här</a>.<br /></div>Wed, 20 Jun 2018 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Trefaldigt-100-arsfirande-for-Estland.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Trefaldigt-100-arsfirande-for-Estland.aspxTrefaldigt 100 årsfirande för Estland<p><b>​Fredagen den 18 maj hölls en festlig tillställning i Chalmersska huset i Göteborg. Estland fyller nämligen 100 år, samtidigt som chalmersalumnen Alfred Ots skulle ha blivit 100 år – och det firades med seminarier och supé. Ots stipendie har nu även delats ut till nästan 100 stipendiater.</b></p><p>​<span style="background-color:initial">Syftet med tillställningen var att fira 100-årsdagen av Alfred Ots födelse – samt att belysa hur stipendiefonden, enligt hans önskan, har bidragit till att minska gapet i utvecklingen mellan Estland och Sverige. Alfred Ots stipendiefond utdelar enligt donatorns önskan stipendier till i Estland boende estniska medborgare för studier vid Chalmers tekniska högskola. </span></p> <p>Närvarade vid jubileet gjorde bland många andra Chalmers tekniska högskolas rektor Stefan Bengtsson, Tallinns tekniska högskolas rektor Jaak Aaviksoo, Estlands ambassadör Merle Pajula, samt Estlands honorärkonsul i Göteborg, Lars-Eric Boreström. </p> <p>Seminarierna besöktes av 60 personer, varav 55 sedan fortsatte till supén. Där underhöll gycklargruppen Chalmersspexet gästerna med två sånger, och från sångblad sjöns &quot;<em>Unisont</em>&quot; på svenska, estniska och latin.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Om stipendiet</h4> <p>Stiftelsen bildades år 1995 genom en donation från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Ots föddes den 21 maj 1918 på ön Saaremaa (Ösel) i Estland, där han även tog studentexamen i Kuressaare medan landet fortfarande var självständigt. Han kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola år 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (Nasa). </p> <p>Som pensionär flyttade han till Florida. År 1992, under röjningen på sin tomt efter en orkan, förolyckades Ots. Han hade inga arvingar och inget skrivet testamente. På basis av tidigare korrespondens med sin studiekamrat Sven Olving, sedermera professor och rektor för Chalmers, kunde merparten av hans förmögenhet, 3 152 330 kronor, överföras till Chalmers. Detta utgjorde sedan grunden till den stipendiefond som bildades år 1995.</p> <h4 class="chalmersElement-H4">Mer än en anledning att fira</h4> <p>Under 2018 finns det mer än en anledning att ställa till med fest. Estland fyller 100 år, Tallinns tekniska högskola fyller 100 år och Alfred Ots skulle ha blivit 100 år gammal. Dessutom har nästan 100 stipendier beviljats – så när som 99 stycken – till ett sammanlagt värde av nära 10 miljoner kronor. </p> <p>Se bilder från fredagens tillställning i Chalmersska huset i karusellen ovan.</p> <p><br /></p> <p><strong>Text:</strong> Sofia Larsson-Stern / Mart Mägi</p> <p><strong>Foto: </strong>Elin Janebäck</p>Mon, 21 May 2018 19:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hobohm.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Hobohm.aspx​Sök stipendier för examensarbete<p><b>Stipendium på 25 000 kr delas ut till examensarbeten inom Ernströmsgruppens intressesfär.</b></p>​<span><span><span><span><span></span></span></span></span></span><span><span><span><span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span>Skriver du ett examensarbete som knyter an till Ernströmsgruppens intressesfärs bolag eller inom ramen för byggmaterial, kan du ansökan om stipendium ur <strong>Gerhard Hobohm minnesfond. </strong><br />Ernströmsgruppen är ett familjeföretag där bolagen - ARMATEC - ARMATURJONSSON - C.M. HAMMAR - KRUGE PIPING SYSTEM GROUP - REC INDOVENT - ELEKTROKYL ENERGITEKNIK AB - POLYFORM AS - VVS-KLIMAT AB - ingår. <br />Läs mer om bolagen här:<a href="https://ernstromgruppen.com/sv/bolagen/bolagsfakta">https://ernstromgruppen.com/sv/bolagen/bolagsfakta</a><br /><br /><strong>Företrädesvis ges stipendier till examensarbeten inom byggmaterial men alla ansökningar är välkomna.</strong> <strong>Läs mer om fonden och ansökan här: </strong><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx">http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx</a><br /><br /><span>De affärsområden som ingår i <span style="display:inline-block"></span></span>Ernströmsgruppen kan ni läsa på deras hemsida: <a href="http://ernstrom.com/">http://ernstrom.com/</a><br /><span> </span><br />Ernströmsgruppen var d<span><span></span><span><span></span></span><span>onatorn Gerhard Hobohms</span></span> familjeföretag. I samband med företagets 70-års-jubileum 1988 <span> </span><span><span style="display:inline-block"><span style="display:inline-block"></span></span></span></span>beslutade Enströmsgruppen AB att bilda en minnesfond i Gerhard Hobohms namn och en summa pengar skänktes till Chalmers tekniska högskola.Tue, 17 Apr 2018 18:25:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-tilldelas-Lisbeth-Olsson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Stiftelsens-pris-tilldelas-Lisbeth-Olsson.aspxStiftelsens pris tilldelas Lisbeth Olsson<p><b>​Stiftelsens pris går i år till professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik. Hon är en av Chalmers mest framstående forskare, samtidigt som hon visat stort engagemang inom flera andra områden.</b></p>​Lisbeth har på kort tid byggt upp en stor forskargrupp inom industriell bioteknik och hennes samverkansforskning, ofta kring nydanande idéer vars potential ännu inte är känd, leder till kunskapsuppbyggnad och nya arbetssätt hos hennes samverkanspartners som har stor potential till genomslag. <br /><br />Hon visar även på stort engagemang inom alla nivåer av utbildningen, från grund- till forskarnivå, och på starkt ledarskap inom olika delar av Chalmers organisation. Redan i samband med att LO rekryterades till Chalmers inledde hon diskussioner med flera andra Chalmersforskare om gränsöverskridande forskningssamarbeten. Dessa samarbeten har bland annat lett till bildandet av det KAW-finansierade centret Wallenberg Wood Science Center, det strategiska forskningsprogrammet Chalmers Energy Initiative och det Formas-finansierade samarbetsprojektet BioBuF som engagerar grupper från fyra institutioner på Chalmers samt RISE. Hennes insatser som styrkeområdesledare för SO Energi har präglats av ett engagemang för alla aktiviteter och områden oavsett Chalmers institutionsgränser.<br /><br />Priset består av en personlig belöning om 25 000 kronor (före skatt) och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.<br /><br />En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan många år bidrar Stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de Chalmersanställdas avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel. Priset tilldelas en gång per år och delades ut för första gången år 2006.Fri, 09 Mar 2018 08:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nya-utlysningar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nya-utlysningar.aspxStipendier inom teknik, mode och för dig med inlärningssvårigheter<p><b>​Nu tipsar Chalmersstiftelsen om tre privata stipendier inom olika områden för både forskare och studenter.</b></p>​<span>För forskare: </span><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span>KVVS - <span></span>Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg</span></a><br />inom områdena: tekniska vetenskaper, medicin, biologi, samhällsvetenskap<a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span></span></a><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/kvvs.aspx"><span><span style="display:inline-block"></span></span></a><br />För studener: <a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Zalandostipendiet.aspx">Zalandostipendiet 2018</a><br />inom områdena: Mode, business och teknik <br /><br />samt<br /><br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/Zalandostipendiet.aspx"> </a><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/EF.aspx">EF Stipendium Overcoming</a><br />inom området: ​Inlärningssvårigheter<br /><a href="/sv/stiftelse/ovrigt/Sidor/EF.aspx"></a>Thu, 22 Feb 2018 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nu-utlyser-Chalmersstiftelsen-stipendier-inom-arkitekturområdet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Nu-utlyser-Chalmersstiftelsen-stipendier-inom-arkitekturomr%C3%A5det.aspxNu utlyser Chalmersstiftelsen stipendier inom arkitekturområdet<p><b>​Chalmersstiftelsen förvaltar ett antal fonder som riktar sig till studenter och forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Fonderna kan stödja studieresor, examensarbeten eller andra projekt. Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2018.</b></p>​<div><strong>De aktuella fonderna är:</strong></div> <div><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Plomgren.aspx">Edith och Egon Plomgrens donationsfond</a><br />Resestipendier i samband med arkitektstudenternas examensarbeten.</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Backman.aspx"><br />Åke Bäckmans resestipendium</a><br />Stipendium till utexaminerade arkitekter att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/BL_Landahl.aspx">Britt-Lisa Landahls fond</a><br />Stipendium till arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition.</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Hobohm.aspx">Gerard Hobohms minnesfond</a><br />Stipendier för examensarbeten, inom Ernströmsgruppens intressesfär.<br />(sista ansökningsdag 1 maj 2018)</div> <div><br /><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Steen.aspx">Sven Steens forsknings- och stipendiefond</a><br />Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (husbyggnadsfackmän).</div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Friman.aspx"><br />Ernst M Frimans stipendiefond</a><br />Stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter.</div> <div> </div> <div><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Orvarson.aspx">Harald Orvarssons minnesfond</a><br />Resestipendium till utexaminerad civilingenjörer från Bygg-och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad) som är under 40 år gammal med intresse inom hamnbyggnadsområdet.</div> <div><br /><strong>Kontaktuppgifter vid Chalmersstiftelsens kansli:</strong><br />Lillemor Kündig, stipendieadministratör<br />Tel 031 - 772 25 69,  e-post: <a href="mailto:lillemor.kundig@chalmers.se">lillemor.kundig@chalmers.se</a><br /></div>Tue, 30 Jan 2018 12:55:00 +0100