Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger Chalmers tekniska högskola AB, där högskoleverksamheten bedrivs. Stiftelsens syfte är att verka för att Chalmers bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Stiftelsen skall även se till att resurser utnyttjas effektivt samt att finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.