Revere testfordon

Revere – Chalmers Resource for Vehicle Research

Revere startade 2015 och är ett chalmerslaboratorium för fordonsrelaterad forskning. Huvudsakliga forskningsområden är självkörande fordon, aktiv säkerhet och fordonsdynamik. I labbet finns flera olika fordon som kan förses med olika typer av sensorer, utrustning för dataloggning, kommunikationsteknologi med mera. Det gör det möjligt att tillhandahålla en forskningsplattform för utveckling och verifiering av teoretiska modeller, algoritmer ochteknologier med hjälp av riktiga fordon i verkliga trafikmiljöer. Tester i olika trafikmiljöer utförs i nära samarbete med testbanan Astazero, där Chalmers är delägare. Det finns också ett uttalat syfte att främja forskning mellan olika vetenskapliga områden, samt att öka samarbetet mellan forskare från olika universitet och forskningsinstitut. Labbet är även tillgängligt för studenter i grundutbildningen och företag som medverkar i forskningsprojekt. Därigenom utgör Revere en viktig arena för innovation och samverkan.

Sidansvarig Publicerad: to 11 mar 2021.