Kraftcentral sett ovanifrån
Forskningsinfrastruktur

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg. Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning.

Chalmers kraftcentral, KC, är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Här återges idéerna och historien bakom den unika forskningsanläggningen.