Maritim simulator på Lindholmen.
Forskningsinfrastruktur

Chalmers maritima simulatorer

Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Här finns ett antal olika simulatorer som representerar olika delar av ett fartyg och funktioner på land.