SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB och bränslecellslaboratorium

Bild 1 av 1
Seel i Säve invigdes i september 2023 och är nu en anläggning i drift.

Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och Rise i ett gemensamt bolag. Seel finns i Säve, Nykvarn och Borås. I anläggningen i Säve finns Chalmers bränslecellslaboratorium. Ett laboratorium för bränslecells- och vätgasteknologi i nära samarbete mellan forskning och små och medelstora företag.

Invigning av Seel Säve skedde den 1 september 2023 med bland andra energi- och näringsminister Ebba Busch och Chalmers rektor och vd Martin Nilsson Jacobi.
Seel Säve invigdes 1 september 2023 med pompa och ståt. Med för att inviga var bland andra energi- och näringsminister Ebba Busch och Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi.

Swedish Electric Transport Laboratory, Seel

Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och Rise i ett gemensamt bolag. Syftet att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.

Dessutom arbetar SEEL tillsammans med företag från Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Tyskland i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för batterier, IPCEI Batteries.

Swedish Electric Transport Laboratory, Seel

Läs mer på Seel:s webbplats

(Öppnas i ny flik)

Chalmers bränslecellslaboratorium

Ett laboratorium för bränslecells- och vätgasteknologi i nära samarbete mellan forskning och små och medelstora företag.

Under 2023 etablerar Chalmers ett nytt laboratorium för forskning och utprovning av framtidens bränslecellsteknologier främst i nära samarbete med forskning och små och medelstora företag. I snabb takt ökar intresset för bränslecells- och vätgasteknologi som ett viktigt komplement till batteribaserad eldrift inom fordonssektorn.

Ett väl sammansatt laboratorium för vätgas- och bränslecellsteknik, bestående av avancerad utrustning och stödfunktioner, tillgängliggör laboratoriekapacitet för forskning, utveckling, test och demonstration för små och medelstora företag, liksom för den uppskalning som krävs inom forskning. Chalmers bränslecellslaboratorium har möjlighet att prova allt från en-cells bränsleceller på några få Watt upp till hela stackar på ca 10 kW, vilket tillgodoser ett avgörande intervall för att ta forskning och utveckling till applicerbara produkter.

Med ett laboratorium i anslutning till annan utveckling kring elektrifiering skapas förutsättningar för nyföretagande och ny kunskapsutveckling. Det övergripande målet är att bidra till transportsektorns omställning till fossilfria drivmedel och konkurrenskraft för företag med inriktning mot grön omställning.

Långsiktigt innebär etableringen att detta avancerade laboratorium kommer att finnas tillgängligt för utveckling, test och demonstration i nära samverkan med annan verksamhet till stöd för elektrifiering av transportsektorn.

Bränslecellslabbet är lokaliserat i SEEL:s lokaler. (SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory)

Kontaktuppgifter till projektledare Carin Eklöf-Österberg