Illustration: planerat besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium
En skiss inför det nya besökscentret vid Onsala rymdobservatorium. Husets utseende är inte fastställt och kommer att bestämmas först strax före bygget. ​​​​​
​Whi​te arkitekter

Besökscentrum

Chalmers bygger ett besökscentrum för rymdteknik och astronomi vid Onsala rymdobservatorium. Själva bygget, mitt bland teleskopen vid Onsala rymdobservatorium, blir ett nyskapande och klimatvänligt projekt med byggstart våren 2021.
Uppdrag

Skolklasser och allmänheten ska få möjlighet att uppleva, och upptäcka, hur tekniken gör det möjligt att utforska rymden och universum. Centret ska visa upp de teleskop och instrument som finns på Onsala rymdobservatorium, den forskning som de bedriver, samt observatoriets internationella projekt. Det kommer även att visa upp den rymdforskning som bedrivs på Chalmers och bland dess partners i Västsverige. 

Utställning

I besökscentret byggs en ny, modern utställning. Här ska besökare i alla åldrar kunna uppleva och upptäcka universum, jorden och den teknik som används för att utforska både rymden och vår planet.   

Målgrupper och besöksrutiner

Besökscentret kommer att endast vara öppet vid avtalad tid. Besöksverksamheten riktas främst mot skolungdomar från årskurs 2 upp till gymnasiet, och till allmänheten. Vi kommer att erbjuda guidade studiebesök från skolor och andra grupper, samt regelbundna visningar för allmänheten. 

Placering

Det nya huset kommer att ligga mitt bland teleskopen vid Onsala rymdobservatorium. Huset placeras nära 25-metersteleskopet och till Onsalas tvillingteleskop, där den tidigare utställningshuset har stått. 

Hållbart bygge

Huset ska byggs på ett hållbart sätt som är unikt på Chalmers. Så långt som möjligt minimeras klimatpåverkan och återbruk maximeras, och byggprojektet blir nyskapande när det gäller hållbarhet. Inför och under bygget prövar vi många nya grepp, från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan. 

Chalmersfastigheter är beställare och byggherre. Huset ritas av White arkitekter. NCC Building Sverige är byggentreprenör för projektet. 


Tidplan

Bygget väntas pågå under 2021 och huset ska stå redo för de första besökarna 2022. Eventuella förändringar i planeringen på grund av covid-19-pandemin meddelas senare.

Samarbetspartners

Planering och bygge koordineras av Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers samt Chalmersfastigheter. Vi samarbetar även med Chalmers donationskontor, Universeum, Slottsskogsobservatoriet, samt flera andra aktörer. 

Läs mer


Kontakter

Robert Cumming, kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, 070 493 3114 eller 031 772 5500, robert.cumming@chalmers.se

Eva Wirström, avdelningschef och vice föreståndare, Onsala rymdobservatorium, Chalmers, eva.wirstrom@chalmers.se, 031 772 5500

Pär Johansson, projektledare, Chalmersfastigheter, par.johansson@chalmersfastigheter.se, 031-772 62 26

Bilder:

A (överst). En tidig skiss inför det nya besökscentret vid Onsala rymdobservatorium. Husets utseende är inte fastställt och kommer att bestämmas först strax före bygget. 
Källa: White arkitekter


Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2021.