Lars E.B. Johansson

In memoriam

En mycket högt uppskattad medarbetare vid Onsala rymdobservatorium, Dr. Lars E.B. Johansson, avled hastigt lördagen den 15 mars 2008 (han var född 1945). Lars hade en lång historia vid observatoriet där han började arbeta redan under tidigt 1970-tal som doktorand. Främst skall här nämnas hans ovärderliga arbete som "station manager" för Swedish-ESO Submillimetre Telescope (SEST; beläget på Cerro La Silla i Chile), både under uppstarten av projektet och under den första tiden av reguljära observationer. Det framgångsrika arbetet med SEST, där Lars insatser var ovärderliga, ledde fram till Onsala rymdobservatoriums nuvarande engagemang i Atacama Pathfinder Experiment-projektet (APEX, ett sub-mm-teleskop på Llano Chajnantor i norra Chile). Efter SEST-tiden har han varit ansvarig för driften av Onsalas 20m-teleskop. Oräkneliga är de astronomer som fått kompetent hjälp av Lars i kontrollrummen vid SEST och i Onsala. Lars besatt en oerhörd, förmodligen inom Sverige unik, erfarenhet och kompetens för att driva ett modernt radioastronomiskt observatorium. I denna egenskap kommer han att bli mycket svår att ersätta.

Bland hans vetenskapliga arbeten skall främst nämnas hans pionjärarbeten om de s.k. OH/IR-objekten, arbeten som ledde fram till att dessa identifierades som långt utvecklade röda jättestjärnor med mycket höga massförlusthastigheter. Därefter ägnade han sig framförallt åt det interstellära mediets fysik och kemi, exv. genom den första obiaserade spektralavsökningen som någonsin utförts, kolstjärnan IRC+10216 och stjärnbildningsområdet Orion-KL avsöktes med Onsalas 20m-teleskop, och ett antal arbeten på de Magellanska molnen. Lars arbeten karakteriserades av att de var mycket noggrannt genomförda, observationer såväl som analys. Han var inte de vilda spekulationernas man, och publicerade aldrig tveksamma data.

En mycket respekterad och erfaren medarbetare har gått ur tiden, saknad främst av sin fru, Silvana, och övriga familjemedlemmar, men också av alla hans vänner och arbetskamrater på Onsala rymdobservatorium och andra vänner runt om i världen. Det är en stor förlust för oss alla.
 

Lars E.B. Johansson

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2020.