Forskningsutrustning

​Onsala rymdobservatoriums uppgift, som den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi, är att tillhandahålla forskningsutrustning i världsklass inom radioastronomi och geovetenskap för svenska och internationella forskare.

I Onsala driver obseratoriet tre radioteleskop för astronomisk forskning (20 m-teleskopet, 25 m-teleskopet och LOFAR-stationen). Obseratoriet deltar också i internationella radioastronomiska projekt som VLBI (nätverk av radioteleskop) och radioteleskopen APEX och ALMA i Chile, och i konstruktionen av det nya radioteleskopet SKA som skall byggas i Sydafrika och Australien.

Observatoriets 20 m-teleskop och Onsalas tvillingteleskop används, i samarbete med andra radioteleskop (s.k. VLBI-teknik), för geodetisk forskning, alltså för att mäta avstånd på jorden och jordens rotation. Tvillingteleskopet består av två stora parabolantenner med vardera 13,2 m diameter. I Onsala finns det också andra mätinstrument för geovetenskaplig forskning: mottagare för signaler från navigationssatelliter, en supraledande gravimeter, mikrovågsradiometrar, en seismometer och mareografer. Dessutom finns det atomklockor som håller reda på tiden.

Du kan läsa om själva forskningen i astronomi och geovetenskap under fliken Populärvetenskap.

Onsala rymdobservatoriums verksamhet innefattar också teknisk utveckling av teknologier, komponenter, instrument och metoder för radioastronomi och geovetenskapliga obserationer.

Tekniska detaljer och annan information för forskare (t.ex. om ansökningar om observationstid på teleskopen, "proposaler") finns på vår engelska webbplats.


Satellitmottagare, mikrovågsradiometer och radioteleskop i Onsala. Foto: M. Thomasson
 ​​

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2020.