Onsala rymdobservatorium

Den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi

Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi, förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Vi driver fIera radioteleskop i Onsala, 45 km söder om Göteborg, och deltar i internationella projekt. Observatoriet är en geodetisk fundamentalstation. Exempel på utrustning och aktiviteter:

 • 20 m- och 25 m-teleskopen i Onsala: Studier av stjärnors födelse och död, och av molekyler i Vintergatan och andra galaxer. 
 • LOFAR-stationen i Onsala: En del av ett internationellt nätverk av antenner för studier av t.ex. pulsarer och universums tidiga historia.
 • Onsalas tvillingteleskop: Två stora radioteleskop för geodesi.  
 • VLBI: Teleskop i olika länder sammanlänkas för högre upplösning ("skarpare bilder") och för mätningar av jorden. 20 m- och 25 m-teleskopen och Onsalas tvillingteleskop ingår i internationella VLBI-nätverk.
 • SKA: Utveckling av teknik för världens största radioteleskop. 
 • APEX: Radioteleskop i Chile för submillimetervågor. Forskning om allt från planeter till universums struktur.
 • ALMA: Använding och utveckling av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array i Chile.
 • Geovetenskaplig utrustning: Radioteleskop (VLBI), navigationssatelliter (t.ex. GPS), gravimetrar, mareografer och radiometrar används för att mäta t.ex. jordens rotation, rörelser i jordskorpan, havsnivån, och vattenånga och andra gaser i atmosfären. 
 • Tid: Två vätemaserklockor och en cesiumklocka bidrar till att fastställa den oficiella svenska tiden och internationell tid. 
 • SALSA: Små radioteleskop i Onsala för undervisning.
 • Mottagarutveckling: Laboratorier för utveckling av känsliga radiomottagare.

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskapChalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet​. Observatoriet grundades år 1949 av professor Olof Rydbeck.  

Föreståndare

Professor John Conway, epost: john.conway@chalmers.se, telefon: +46 31 772 5503 

Styrgrupp

Jan-Eric Sundgren, ordförande​
Carole Mundell, Department of Physics, University of Bath, UK
Daniella Thaller, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Tyskland
Garrelt Mellema, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet
Kirsten Kraiberg Knudsen, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Merja Tornikoski, Skoggård radioforskningsinstitut (Metsähovi Radio Observatory), Aalto-universitetet, Finland
Olga Botner, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Dessutom deltar John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, och Eva Wirström, vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium, i styrgruppens möten. Eva är också styrgruppens sekreterare.
 

 


​​

Sidansvarig Publicerad: fr 13 jan 2023.