Organisation

För postadress, besöksadres, etc., se webbsidan Kontakt.
För alla medarbetare, se webbsidan Personal.

Före​ståndare

John Conway
Epost: john.conway@chalmers.se, Telefon: 031-772 5503

Vice föreståndare

Eva Wirström
Epost: eva.wirstrom@chalmers.se, Telefon: 031-772 5520, 031-772 6424​

Presskontakter

Robert Cumming, astronom och informatör
Epost: robert.cumming@chalmers.se, Telefon: 031-772 5500, Mobiltelefon: 070-493 3114

Administration

Jonas Heiker, administrativ chef, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
Email: jonas.heiker@chalmers.se, Phone: +46 31-772 2576
 
Katarina Norheim (ekonomi)
Epost: katarina.norheim@chalmers.se, Telefon: 031-772 5510
 
Pia Johansson (administration)
Epost: pia.johansson@chalmers.se, Telefon: 031-772 5501

Support

Teleskopen i Onsala
Michael Lindqvist
Epost: michael.lindqvist@chalmers.se, Telefon: 031-772 5508
 
ARC-noden och astronomiska observationer
Michael Lindqvist
Epost: michael.lindqvist@chalmers.se, Telefon: 031-772 5508
Maria Carmen Toribio Perez (ARC-noden)
Epost: toribio@chalmers.se, Telefon: 031-772 5557
 
Geovetenskaper
Rüdiger Haas
Epost: rudiger.haas@chalmers.se, Telefon: 031-772 5530
 
APEX-projektet
Per Bergman
Epost: per.bergman@chalmers.se, Telefon: 031-772 5569
 
Proposaler
Magnus Thomasson
Email: magnus.thomasson@chalmers.se, Telefon: 031-772 5534, 031-772 8587
 
Gruppen för avancerad mottagarutveckling (GARD)
Victor Belitsky
Epost: victor.belitsky@chalmers.se, Telefon: 031-772 1893
 
Elektroniklaboratorium
Lars Pettersson
Epost: lars.pettersson@chalmers.se, Telefon: 031-772 5568
 
Mekanisk verkstad
Lars Wennerbäck
Epost: lars.wennerback@chalmers.se, Telefon: 031-772 5585
 
Datorer och nätverk
Roger Hammargren
Epost: roger.hammargren@chalmers.se, Telefon: 031-772 5551

Styrg​rupp

Kjell Möller, ordförande
Gunilla Borgefors, Uppsala Universitet
Christian Forssén, Chalmers tekniska högskola
Claes Fransson, Stockholms universitet
Carole Mundell, Liverpool John Moores University
Björn Ragnvald Pettersen, Norges miljö- och biovitenskapeliga universitet
Merja Tornikoski, Aalto University Metsähovi Radio Observatory

Dessutom deltar John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, och Eva Wirström, vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium, i styrgruppens möten. Eva är också styrgruppens sekreterare.
​​​​​​​

Publicerad: to 15 aug 2019.