Nyhetsbrev

Onsala Space Observatory Astro Newsletter​

Nyhetsbrevet, som enbart finns på engleska, är avsett att informera svenska astronomer om nuvarande och planerade instrument, möjligheter att få support, och vetenskapliga resultat. Nyhetsbrevet publiceras två gånger per år.
​​

Publicerad: fr 11 okt 2019.