Kartor

Onsala, allmän karta (länk till eniro.se)

Gruppen för avancerad mottagarutveckling, GARD, finns inte i Onsala utan på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, i samma byggnad som Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2:

Onsala rymdobservatorium, tillträdesskyddat område (information och karta).

Karta över observatorieområdet:


Kartan ovan med högre upplösning: Map ObservatoryArea.pdf ​​

Publicerad: to 16 okt 2014.