Kartor

Onsala rymdobservatorium är beläget ungefär 45 km söder om Göteborg och cirka 20 km från Kungsbacka. Besöksadressen är Observatorievägen 90, Råö, Onsala.

Gruppen för avancerad mottagarutveckling, GARD, finns inte i Onsala utan på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, i samma byggnad som Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2:

Onsala rymdobservatorium, tillträdesskyddat område (information och karta).

Karta över observatorieområdet:


Kartan ovan med högre upplösning: Map ObservatoryArea.pdf ​​​​

Publicerad: to 14 maj 2020.