Villkor

Villkor för Onsala stjärnträff:

 • Onsala stjärnträff pågår från kl. 13.00 lördagen den 18 oktober till kl. 10.00 söndagen den 19 oktober, 2014.
 • Anmälan måste skickas in via web-formuläret före midnatt den 15 september 2014.
 • Det finns ett begränsat antal platser på stjärnträffen.
 • Man måste vara minst 16 år för att delta.
 • Om den anmälda är yngre än 18 år krävs målsmans medgivande och målsmans namn, adress och telefonnummer måste anges under rubriken "Övrig information" i anmälan.
 • Anmälan är personlig och förutsätter att den anmälda individen kan och vill delta under hela stjärnträffen. Om detta bara gäller under vissa förutsättningar (att även en annan sökande erbjuds plats, att personen får ett eget rum e. dyl.), eller att sökanden bara kan vara med under en del av träffen, måste detta anges under rubriken "Övrig information" i anmälan.
 • Det måste gå att kontakta den sökande via den e-mail som lämnas i anmälan, eftersom den kommer att användas för all kommunikation mellan arrangörerna och den anmälda.
 • Vilka som blir inbjudna att delta beslutas av Onsala rymbobservatoriums informationsansvariga i samråd med radioastronomigruppen vid Chalmers, och meddelas senast den 22 september. Beslut kan ej överklagas. Vid återbud kan andra anmälda erbjudas plats efter 22 september.
 • För deltagarna ingår fika och middag på lördagen, frukost på söndagen, samt övernattning i vandrarhems-liknande miljö på observatoriet. Matpreferenser (allergier, vegetarian, etc.) anges under rubriken "Övrig information" i anmälan.
 • Transport till och från Onsala måste deltagarna själva ordna och bekosta. Det kommer att erbjudas transport mellan närmaste busshållplats i Onsala/Mariedal och observatoriet på lördagen och söndagen om behov finns.
 • På grund av störningskänsligheten hos instrument som används i forskningen på observatoriet råder fullständig radiotystnad på området. Eftersom stjärnträffen hålls inom detta område, måste mobiltelefoner och andra radiosändare måste vara avstängda hela tiden.

Sidansvarig Publicerad: må 20 okt 2014.