Utbildning

Onsala rymdobservatoriums personal och utrustning är inblandade i undervisning på alla nivåer från kandidat- till forskarstudier på Chalmers, och genom speciella "skolor". De reguljära universitetskurser observatoriet är inblandat i ges av vår värdinstitution Rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Av de tvååriga mastersprogram som institutionen erbjuder, tillsammans med andra institutioner på Chalmers, har två stycken direkta kopplingar till observatoriets verksamhet:

  • Physics and astronomy
  • Wireless, photonics and space engineering

Programmen är öppna för svenska och internationella studenter, och ges helt på engelska.

Sommarskolor för, t.ex. doktorander, presenteras under Events på observatoriets engelska webbplats.

Mer information om utbildning finns på Chalmers webbplats:

SALSA-Onsala ("Such A Lovely Small Antenna") är små radioteleskop med 2,3 m diameter som byggts på Onsala rymdobservatorium. De används för att introducera elever, studenter och lärare till radioastronomins spännande värld. Mer information om SALSA.

Publicerad: on 30 aug 2017.