Kollberglaboratoriet

Kollberglaboratoriet

Terahertzlaboratoriet är ett nytt, unikt labb för utveckling av teknologin inom det svåråtkomliga frekvensområdet terahertz, alltså frekvenser i storleksordningen en biljon svängningar per sekund. Terahertzområdet är attraktivt och erbjuder tillämpningar bland annat inom rymdforskning, framtidens trådlösa kommunikation och radarsensorer, till exempel för en självkörande fordonsflotta. Visionen är att bli ett av de tre mest kompletta och avancerade mätlaboratorierna för höga frekvenser, öppet för användare från hela världen. En ny generation av instrument möjliggör mätningar vid frekvenser upp till och över en terahertz. Utrustningen är avpassad för flera olika forskningsområden: material, komponenter, kretsar, system, och antenner för höga frekvenser. Terahertzlaboratoriet är helt nytt och startade sin verksamhet under våren 2015. Laboratoriet har en stark koppling till grundutbildningen på Chalmers och kommer att utbilda och träna nya användare kontinuerligt inom mätteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 04 nov 2019.