HSB Living Lab interiör vattenmätare
​Foto: Anna-Lena Lundqvist. Detaljbild av vattenmätare i HSB Living lab

Utrustning och resurser

​Ett stort antal sensorer och övervakningssystem installerades i HSB Living Lab under byggandet och utgör ryggraden i en avancerad infrastruktur som syftar till att möjliggöra forsknings- och innovationsprojekt som syftar till både hur vi konstruerar och bygger våra hem och hur vi interagerar med våra bostäder. Projekt som godkänns inom HSB Living Lab kommer att ha möjlighet att få tillgång till insamlade data – från detaljerad disaggregerad direkt förbrukning (kallt och varmt vatten och el) till omgivande rymdparametrar (temperatur, fuktighet och CO2) och indirekt förbrukning (fjärrvärme och ventilation). Nedan följer en beskrivning av de viktigaste sensorsystemen. För mer detaljerad information om sensorer och kostnad, se portalen för sensordata.
 
Vatten- och avloppsmätning (mätningar)
Vattenförbrukningen mäts på varje enskild åtkomstpunkt i hela byggnaden. Varmt och kallt vatten mäts separat. Totalt installeras 240 vattenmätare i HSB Living Lab mätflöden från 0,2 liter per minut och vattentemperatur.
Av tekniska skäl mäts endast temperaturen på avloppssidan.
Elmätning (mätningar)
Elförbrukningen övervakas på individuella uttag med totalt 530 sensorer. Effekten (W), liksom den totala ackumulerade elenergiförbrukningen mäts med respektive 1% respektive 0,1 kWh upplösning. Den temporala upplösningen går så låg som 1 s-1. Denna upplösning öppnar för mycket detaljerade studier av till exempel användningsmönster för enskilda apparater, men även återkoppling till användare i realtid.
Fjärrvärmemätare
Fjärrvärme och energiförbrukning övervakas på varje enskild bostad. Upplösningen av fjärrvärmemätningen är 10 Wh, motsvarande att använda en vattenkokare (2000 W) i c:a 18 sekunder. Genom att övervaka energin som används för uppvärmning är det möjligt att korrelera uppvärmningsbehovet till exempelvis beläggning, påverkan av anpassade fasadelement och inredningar och, tillsammans med andra data, de boendes beteendeprofil.
Ventilationsövervakning
I ventilationssystemet har vi installerat sensorer som övervakar luftflödet (4%), lufthastighet (2%), relativ fuktighet (3% rH) och lufttemperatur (0.15° C), noggrannheten anges inom parentes. Data som tillhandahålls av detta sensorsystem underlättar exempelvis energibalansberäkningar.
Omgivningsparametrar
I större delen av rummen och allmänna utrymmena finns det en mätmätningstemperatur, fuktighet och koldioxidnivåer för sensorn. Det finns över 80 av dessa smarta lådor installerade, hela tiden mätning av komfortparametrar. Sensorns noggrannhet är 0,6°C, 2,5% rH och 50 ppm för temperatur, relativ fuktighet respektive CO2.
Positioneringssensorer
Varje våning i byggnaden är täckt av en hög precision, realtids positioneringssystem. Genom att fästa spårningslister på objekt eller be folk att bära dem, är det möjligt att följa deras rörelse med 20 cm upplösning, var 0.2: e sekund. Det är möjligt att aktivera triggers baserat på rörelse och zonpositionering, och öppnar för intressanta forskningsapplikationer baserat på rörelse och position.
Väderdata
På taket på HSB Living Lab har en väderstation installerats som mäter temperatur, vind, solstrålning, lufttryck, CO2-koncentration och nederbörd. Det finns också fyra fasadmonterade stationer som mäter temperatur, vind, solstrålning och lufttryck som ger forskare tillgång till detaljerad lokal väderinformation.
In-vägg sensorer
För att övervaka fukttransport och isoleringsprestanda i väggelement finns flera förmonterade in-wall-sensorer som mäter luftfuktighet och temperatur.
Andra system
Det finns ett stort antal sensorer och datagenereringssystem i HSB Living Lab, inklusive användningsdata från tvättmaskiner, hiss, brandlarm, ingångsanslutning och andra projektspecifika avkänningssystem. Dessa system anses emellertid inte vara en del av kärnforskningsinfrastrukturen, och deras installation, underhåll och utveckling varierar och beror på extern finansiering.
Datalagring, säkerhet och tillgänglighet
Tillsammans genererar sensorerna i HSB Living Lab över 100 000 rader data varje dag, eller cirka 100 gigabyte (GB) data per år. Uppgifterna vidarebefordras och hanteras på sex servrar och åtta mellanliggande databaser innan de lagras i en Hadoop-databas som är optimerad för stora datamängder. För att upprätthålla datasäkerhet och skydda invånarnas integritet är de samlade uppgifterna anonymiserade och krypterade.
Data görs tillgänglig för forskare antingen genom satsvisa frågor (historiska data) eller via en privat nyckel API (realtid eller pseudo realtidsdata). Datatillgång begränsas utifrån projektspecifik krav och avtalsavtal. Datatillförseln anses också vara en integrerad del av infrastrukturen.
 

Sidansvarig Publicerad: må 16 sep 2019.