HSB Living Lab exteriör kväll
​Foto: Felix Gerlach. Exteriör HSB Living Lab

Om oss

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt mellan 12 partners inom bygg- och samhällsbyggnads-sektorn. HSB Living Lab är byggt på Chalmers Tekniska Högskolas campus i Johanneberg, Göteborg, och är ett bostadshus med 29 lägenheter för studenter och gästforskare. De inblandade parterna, tillgängliga sensorsystemen och de etablerade processerna, syftar alla till att underlätta och utveckla hållbara lösningar för framtidens boende.

Forskningsinfrastrukturen Chalmers HSB Living Lab (HLL) utgörs av sensorsystem, datalagring och gränssnitt mellan forskningsprojekt och datan. Drift, underhåll och utveckling av infrastrukturen finansieras genom anslag från Chalmers och Climate-KIC*, samt genom användaravgifter från forskningsprojekten.
Du kan läsa mer om samverkansprojektet HSB Living Lab och hur forskningsansökningar görs på den projektgemensamma webben.

 

*Climate-KIC är Europas största offentlig-privata innovationspartnerskap som arbetar tillsammans för att ta itu med utmaningarna kring klimatförändringen. HSB Living Lab ingår i ett nätverk av flera Living Labs inom Climate-KIC/Building Technology Accelerator (BTA).

Sidansvarig Publicerad: fr 09 apr 2021.