e-commons – Chalmers digitala forskningsinfrastruktur

Chalmers e-commons stöttar forskare, forskargrupper och andra forskningsinfrastrukturer vid Chalmers i alla aspekter som rör forskningsdata och beräkningar; från datainsamling, analyser och storskaliga beräkningar, till lagring, delning och publicering av data. Genom Chalmers e-commons får forskare på lärosätet tillgång till lokala, nationella och internationella digitala expertfunktioner och resurser. Chalmers e-commons är under uppbyggnad. Chalmers e-commons vänder sig huvudsakligen till forskare på Chalmers, men vissa resurser och expertfunktioner tillgängliggörs även till dig utanför lärosätet genom de nationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och InfraVis.

Sidansvarig Publicerad: ti 25 jan 2022.