C3SE Chalmers datorhall, baksidan på beräkningsklustret "Glenn"

C3SE

​C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering) är Chalmers infrastruktur för krävande datorberäkningar och datalagring, och ingår i Chalmers e-commons. Det förser forskare på Chalmers, Göteborgs universitet och i övriga Sverige med hårdvaruresurser samt programvara och kunskap för numerisk modellering, simuleringar och analys. Anläggningen är en av noderna i den svenska superdatorn Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC.

För närvarande har C3SE ungefär 800 aktiva användare, varav hälften är från Chalmers. Mängden användare och uppdrag med stora lagringsbehov och ett dataintensivt arbetsflöde ökar stadigt. En ny resurs för beräkningar är därför under uppbyggnad. Den maximala prestandan för det nya systemet beräknas bli cirka 300 teraflops, alltså 300 biljoner operationer per sekund.

För att få tillträde till anläggningens resurser är det obligatoriskt för nya användare att delta i ett av de introduktionsseminarier som C3SE regelbundet anordnar.

Läs mer på C3SE:s webbplats.

Sidansvarig Publicerad: ti 25 jan 2022.