Animerad bild på kraftcentral

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral (KC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid.  Här återges idéerna och historien bakom den unika forskningsanläggningen.

Historisk tillbakablick
Historien om kraftcentralen börjar redan 1947, när de första pannorna byggdes, men det var först efter oljekrisen på 1970-talet som forskningen tog fart.
– Man kan räkna publikationer och vetenskapliga citeringar, men det viktiga är om någon har nytta av det vi gör. Då är det bra. Då har vi lyckats, säger professor Bo Leckner. Läs mer

I det öppna samarbetet runt Chalmers kraftcentral möts forskare, industri och offentlig sektor för att bidra till en klimatneutral framtid.
– Den forskning som bedrivs här har bidragit till att Sverige har gått från oljeberoende till en utbyggd fjärrvärmesektor, säger Henrik Thunman, som har det övergripande ansvaret för KC och är avdelningschef på Energiteknik. Läs mer 

Samverkan och nyttiggörande

EoN, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, Valmet, Akademiska hus och Göteborg Energi. Listan över externa samarbetspartners kan göras göras lång. Läs mer om vad de tycker om KC!

Infrastruktur

 

Sidansvarig Publicerad: on 30 okt 2019.