foto från Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Masspektrometri är en analytisk teknik som används för att mäta mängd och struktur av molekyler, vilket har många olika tillämpningar inom forskning. Det kan handla om att analysera allt från konstgjorda molekyler i organisk kemi till ämnesomsättning för bioteknik, vitaminer och biomarkörer i livsmedel samt olika biomedicinska prover.

Kvantitativ masspektrometri är ett brett forskningsfält där kemiska föreningar mäts och identifieras, baserat på molekylvikt och sönderdelning av molekyler. Med masspektrometri är det möjligt att mäta kemiska föreningar ned till mycket låga koncentrationer. De metoder som används varierar kraftigt eftersom de måste täcka allt från mycket polära (vattenlösliga) till mycket icke-polära (icke vattenlösliga) föreningar.


Labbet är framförallt fokuserat på att mäta små molekyler (<1000 Da) i biologiska prov och att mäta masstal för att identifiera den kemiska sammansättningen. Det tillgodoser forskarnas behov av kemiska och biologiska analyser och gör det lätt att integrera toppmoderna metoder i forskningen. Det ökar effekten av forskningsarbetet och stimulerar till nya idéer.

Denna typ av masspektrometri är inte att förväxla med kemisk avbildning, som visserligen bygger på liknande grundprinciper men har helt andra tillämpningar och kräver andra instrument. Se Infrastruktur för kemisk avbildning​.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 okt 2019.