Chalmers materialanalyslaboratorium

Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL) är en forsknings- och användarfacilitet som tillhandahåller avancerade instrument för materialforskning. Laboratoriet verkar som en Chalmersinfrastruktur under institutionen för Fysik och är öppen för alla forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet. Vi välkomnar också externa användare från akademi såväl som från industri.
Laboratoriets primära funktion är att tillhandahålla resurser för att utföra världsledande forskning men även att verka som en mötesplats för forskare och studenter. Detta bidrar till ett multidisciplinärt angreppssätt på vetenskapliga utmaningar och till att kanalisera tekniköverföring och informationsutbyte med samhället i stort. Förutom detta verkar CMAL även för att tydligare synliggöra materialforskning vid Chalmers och för att förbättra kvalitén inom utbildning och tredje uppgiften.

Chalmers materialanalyslaboratorium erbjuder tillgång till ett antal instrument och analysmetoder såsom:

•    Svepelektronmikroskopi (SEM)
•    Transmissionselektronmikroskopi (TEM)
•    Fokuserad jonstråle (FIB-SEM)
•    Röntgenspridning (SAXS, XRD)
•    Atomsondstomografi (APT)
•    Ramanmikroskopi
•    FTIR-mikroskopi/spektroskopi
•    Elementaranalys (EA)
•    Spektrofluorometri
•    Spektrofotometri (UV-Vis)

Vår vision är att vårt breda utbud av avancerade instrument, vår professionella supportpersonal och den excellenta forskningsmiljön ska ge unika möjligheter för att bedriva materialforskning i världsklass.

Mer information om våra faciliteter och hur du bokar dem hittar du på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2022.