Stark forskning för en hållbar framtid

Chalmers drivkraft är visionen om en hållbar framtid. När vi samlade gränsöverskridande forskning, utbildning och innovationskraft formerade sig vissa områden. Där tar vi ett särskilt ansvar.

Med de grundläggande vetenskaperna i botten använder vi våra starka forskningsområden för att ta oss an de stora utmaningar som världen står inför. Inom vissa områden är vi redan i forskningsfronten, inom andra är vi på god väg. Genom att koordinera våra resurser och kompetenser blir vi starkare, kan ta oss an större uppgifter än tidigare och nå längre.

Chalmers starka forskningsområden handlar om interaktion mellan människor; mellan forskare inom och utanför Chalmers, mellan forskare och studenter på Chalmers, mellan Chalmers och omvärlden. Vi skapar möten där idéer föds och människor tar initiativ. Så arbetar vi med omställningen till ett hållbart samhälle.

Energi
Grafen
Informations- och kommunikationsteknik
Kvantteknologi
Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap (endast på engelska)
Nanovetenskap och nanoteknik (endast på engelska)
Produktion
Samhällsbyggnad
Transport


Läs mer om Chalmers styrkeområden

Publicerad: to 14 jun 2012. Ändrad: må 24 sep 2018