Hennes forskning lugnar elitidrottares magar

Bild 1 av 1
porträttbild Anna Ström
Anna Ström i Kemihusets entré

​När professionella atleter ska prestera under hög fysisk belastning konsumerar de stora mängder socker. Problemet är att det leder till besvärliga tarm- och magproblem. En sportdryck som bygger på forskning av Anna Ström på Chalmers tekniska högskola, har visat sig kunna minska problemen och därmed även hjälpa idrottaren att öka prestationen. ​

​”Vi vann!” Entusiasmen fyllde luren när entreprenören Olof Sköld ringde till forskaren Anna Ström, för att berätta hur deras gemensamma arbete bokstavligen hade bidragit till att korsa en mållinje i idrottsvärlden. Det var naturligtvis en något spetsig beskrivning, men löparen som just hade lyckats vinna med en mycket bra tid i det aktuella Marathon-loppet, hade använt sportdrycken som deras gemensamma arbete hade lett till.

Historien bakom telefonsamtalet börjar 2015. Tillsammans med triatleten Mårten Fryknäs hade Olof Sköld identifierat att många idrottare lider av svåra mag- och tarmproblem, och att det hängde ihop med den stora mängden socker som de behöver konsumera för att kunna prestera. Han hade hört talas om att Anna Ströms expertis och tog kontakt med henne. Utifrån hennes mångåriga forskning på polysackarider, olika sockerarter som sitter ihop, började de diskutera en lösning på problemet.

– Våra diskussioner och hela samarbetet har varit väldigt intressant. Jag har stått för kunskapen och en realistisk ingång i förhållande till vad som var möjligt att göra. Olof är en ”supervisionär” och använde sitt stora nätverk för att nå ut till elitidrottare som ville testa vår idé tillsammans med oss, säger Anna Ström, biträdande professor på institutionen för kemi och kemiteknik.

Användarnas upplevelser och ny forskning bekräftar effekten

I sin forskning testade Anna Ström olika konstellationer av polysackarider och kom fram till att de skulle formas som en hydrogel direkt i magen. På så sätt kunde sockret tas upp i kroppen först när det fanns i tarmen, vilket i sin tur skulle göra att idrottarna kunde få i sig mycket socker på kort tid utan att må dåligt. I samarbete med kollegan Luca Marciani i England och tack vare anslag från Chalmers innovationskontor kunde hon verifiera forskningen i en studie med människor. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food and Funcion.​

– Med hjälp av MRI (Magnetic resonance imaging) såg vi att vi fick en gel i magen som löste upp sig i tarmen. Vi såg också att själva gelen hindrade upptag av socker genom att mäta blodsockret på personerna som deltog i studien. De var inte elitidrottare men det visade att vårt koncept fungerade, förklarar Anna Ström.

De hade ett recept för drycken som var möjligt att söka patent på. Olof Sköld startade företaget Maurten som tillverkar drycken och har patentet. Anna Ström har inte personligen varit involverad i drycken sedan dess, men andra forskare har gjort ytterligare studier som gett lite olika svar om hydrogelens effekt. Det har inte hindrat drycken från att bli populär i den globala idrottsvärlden.

– Det är många idrottare som har börjat använda drycken för att de upplever att den fungerar. Men nu finns det en vetenskaplig artikel som tydligare bekräftar att den ger en positiv effekt på såväl magproblemen som på idrottarnas prestation. Studien är gjord av oberoende forskare verksamma i England, Australien och Skottland och publicerades i januari i år, berättar Anna Ström

Pris för genomslag sätter forskningen i rampljuset

Som forskare har Anna Ström valt rollen att verka men inte synas. Hon känner sig mest bekväm med den men säger samtidigt att hon säkert hade kunnat få mer uppmärksamhet om hon hade önskat. När hon nu tilldelas Chalmers pris för genomslag i samhället 2022 bryts den tillbakadragna positionen något.

– Det är klart att det är väldigt roligt och en ära att få det här priset. Jag delar det med Olof och flera andra, men det känns bra att få kliva fram för vårt gemensamma arbete i det här sammanhanget, säger Anna Ström.

Fakta: Chalmers pris för genomslag i samhälle

Chalmers arbetar på olika sätt för att främja nyttiggörande av forskning. Chalmers pris för genomslag i samhället instiftades 2018 för att uppmärksamma forskning som gjort stort avtryck i samhället och för att lyfta fram individer och forskargrupper bakom forskningen.
Prissumman är på 100 000 kr och ska användas till att ytterligare utveckla genomslaget av forskningsresultaten.


Årets pristagare är forskargruppen bakom impact caset ”Springtime” från institutionen Kemi och kemiteknik.


Motiveringen lyder:
”Årets pristagare har fått stor samhällelig spridning av sin forskning och gedigna kunskap inom området polysackarider. Tack vare ett nära samarbete med utomstående har man utvecklat flera innovativa produkter inom idrottshälsa, och därtill bildat ett växande bolag som sprider produkterna nationellt och internationellt. Bland användarna finns flera goda ambassadörer för produkterna bland såväl amatörer som professionella atleter. På sikt kan forskningen sannolikt uppnå ytterligare genomslag då andra tillämpningsområden också är möjliga.”

 

Anna Ström
  • Biträdande professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik

Skribent

Jenny Holmstrand