Oorganisk miljökemi

Bild 1 av 2
Utrustning i labb på oorganisk miljökemi
Bild från labb för högtemparaturkorrision
Foto: Chalmers

Vi bedriver forskning om oorganisk kemi och materialkemi med inriktning på miljö och energi.

Vår forskning har stor bredd. I samarbete mellan olika kompetenser på avdelningen tar vi oss an viktiga utmaningar med inriktning på ett uthålligt samhälle. Forskningen bedrivs tillsammans med andra akademiska partners och med företag, både nationellt och internationellt.


Våra kompetensområden:

Oorganisk syntes/strukturkemi
Teoretisk Kemi
Högtemperaturkorrosion
Atmosfärisk korrosion
Förbränningskemi
Structure and Dynamics in Functional Oxides ​

Exempel på viktiga tillämpningsområden:

Bränsleceller
Grön el
Förgasning av biomassa
Material för mycket höga temperaturer
Lätta material för fordon
CO2-avskiljning
Materialproblem i kärnkraftsreaktorer
Kvicksilver i miljön

Utöver detta har vi kompetensområden inom Cement och Atmosfärisk korrosion