jes_Jan-Erik_Svensson

Jan-Erik Svensson

  • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik
0

Jan-Erik Svensson bedriver forskning inom forskningsområdet materialkemi. Forskningen handlar om korrosionskemi av oorganiska material. Den kan delas i två delar:
1. Atmosfärisk korrosion
2. Högtemperatur oxidation och korrosion
Jan-Eriks forskning inom högtemperaturkorrosion behandlar fundamentala aspekter av oxidation och korrosion av högtemperaturlegeringar. Man fokuserar på mekanismer för den gradvisa uppbyggnaden respektive nedbrytandet av skyddande oxider. Jan-Erik är projektledare för flera projekt inom kompetenscentrum för högtemperatur korrosion (HTC). Forskning har betydelse för att lösa materialproblem vid tex biomassförbränning och i bränsleceller.
Inom forskningsområdet atmosfärisk korrosion bedriver han forskning kring lättmetaller samt inom området korrosion av vårt kulturarv. Jan-Erik har deltagit i ett flertal EU-projekt och är för närvarande med i två projekt SENSORGAN and METSOFC.