Erbjud examensarbete och jobb

Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. I Chalmers annonsportal lägger du som uppdragsgivare upp exjobbsannonsen själv. Därefter granskar och publicerar vi annonsen så snart vi kan. Ett exjobb måste först godkännas av programansvarig och vald examinator på Chalmers innan studenten kan starta sitt arbete.

studenter samarbetar

Erbjud examensarbete

Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. På högskoleingenjörs- och sjöprogrammen samt på kandidatnivå omfattar arbetet 15 högskolepoäng. På masterprogrammen 30 högskolepoäng (30 hp = heltid en termin). Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. Vi har en hel del internationella studenter på våra masterprogram och många av dem vill gärna göra examensarbete utanför akademin. Det är vanligtvis två studenter om ett examensarbete, förutom på kandidatnivå där man är flera. Som stöd i examensarbetet har studenterna en handledare från relevant institution på Chalmers, samt en handledare från den externa parten.

Annonsera examensarbete

I Chalmers annonsportal lägger du som uppdragsgivare upp exjobbsannonsen själv. Därefter granskar och publicerar vi annonsen så snart vi kan. Ett exjobb måste först godkännas av programansvarig och vald examinator på Chalmers innan studenten kan starta sitt arbete. Observera att annonsen därför bara ska ses som ett förslag till examensarbete.

Vi rekommenderar att du annonserar på engelska. Alla masterprogram har engelska som huvudspråk eftersom det finns många internationella studenter på Chalmers. Genom att använda engelska breddar du urvalet och ökar chanserna att hitta rätt student för ditt exjobbserbjudande.

presentationsmaterialExamensarbete information externa parter 2022 (Öppnas i ny flik)
Filtyp::pdf 510 KB
Senast ändrad:

Kontakt

Frågor gällande annonser för exjobb, välkommen att kontakta Christian Oskarsson​.

Christian Oskarsson
  • Handläggare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
studenter samarbetar

Annonsera lediga jobb

Annonser om kvalificerade jobb, sommarjobb, extrajobb, trainee- och praktiktjänster (internship) sköts av Chalmers studentkårrekrytering. Kostnaden för att annonsera varierar beroende på antalet annonser som ska publiceras, samt hur länge dessa ska synas. För offertförfrågan och frågor hänvisas till  annons@chalmersrekrytering.se

Arrangera och delta i aktiviteter via studentkåren

Om du vill arrangera aktiviteter på campus eller nå studenter är Chalmers studentkår en väg in. Kåren skapar många kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare, som exempelvis arbetsmarknadsdagen CHARM, branschspecifika aktiviteter som mentorprogram, lunchföreläsningar och lokala arbetsmarknadsdagar.

Via några av Chalmers studentkårs olika bolag finns möjlighet att arrangera andra aktiviteter och rekrytera arbetskraft, läs mer på deras respektive hemsidor: